YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
3D-paikkatieto, pistepilvet ja älykkäät kaupungit
  Juho-Pekka Virtanen – Harri Kaartinen – Arttu Julin – Toni Rantanen – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Älykkäistä kaupungeista on ­puhuttu jo yli kaksi vuosikymmentä. Tänä ­aikana sekä teknologia että kaupungit itse ovat kehittyneet merkittävästi. ­Paikkatietoteknologialla on koko t­ämän kehityksen ajan ollut merkittävä ­rooli älykkään ­kaupungin osana. Mitkä ovat alalla ajankohtaisia tutkimus- ja ­kehitysaiheita ja kuinka ne tukevat ­älykkään kaupungin kehitystä?
  Avainsanat 3D-kaupunkimalli, älykäs kaupunki, 3D-kartoitus, laserkeilaus, pistepilvi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 4
3D-virtuaalitapahtumat kiinteistöjen elävöittäjinä
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Tuomas Turppa – Matti Kurkela – Juho-Pekka Virtanen
  Lisätiedot Elokuussa Helsingin juhlaviikkojen Taiteiden yössä Lapinlahden mielisairaalan vanha rakennus toimi tapahtumapaikkana ääni- ja valoinstallaatiolle.
  Avainsanat ääni-installaatio, laserkeilaus, 3D-media, Lapinlahden mielisairaala, Taiteiden yö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2016 Sivu 18
Arttu julin – maanmittausalan asiantuntijana Japanissa
  Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Arttu Julin tutustui japanilaiseen työkulttuuriin ja paikkatietoalaan puolen vuoden työkomennuksellaan Tokiossa. Millaisia ajatuksia työskentely nousevan auringon maassa herätti geomatiikan diplomiinsinöörissä ja millaista on nuoren suomalaisen maanmittausalan ammattilaisen työskennellä Japanissa osana sikäläistä kulttuuria ja asiantuntijayhteisöä?
  Avainsanat työkomennus, Japani, kansainvälisyys, työkulttuuri, geomatiikka, laserkeilaus
  Tyyppi Haastattelu  Osasto Maanmittarit maailmalla  Nro 4/2015 Sivu 10
Autonomiset ajoneuvot ja laserkeilaus
  Juha Hyyppä – Hannu Hyyppä – Anttoni Jaakkola – Leena Matikainen – Marika Ahlavuo – Juho-Pekka Virtanen
  Lisätiedot Autonomisten ajoneuvojen synnyttämät mahdollisuudet ja muutokset herättävät laajaa keskustelua yhteiskunnassa tällä hetkellä. Suomessa autonomista liikennettä on jo testattu käytännössä. Esimerkiksi robobussit tulivat kesän ja alkusyksyn aikana demokäyttöön Hernesaareen ja Otaniemeen. Demonstraatiot olivat osa SOHJOA-nimistä EAKR-hanketta, jossa partnereina ovat Metropolia, Aalto, FGI ja Tampereen teknillinen yliopisto. Laserkeilauksen huippuyksikkö asensi omat konenäkölaitteensa autonomisen pikkubussin eteen ja testasi nykytekniikan toimivuutta. Minkälaiseen tekniikkaan ajoneuvot perustuvat ja kuinka pitkällä kehitys oikeasti on?
  Avainsanat autonominen ajoneuvo, robottiauto, teknologia, laserkeilaus, SOHJOA, EAKR
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2016 Sivu 14
Barokkikirkko mallinnettiin Latviassa laserkeilauksella
  Tauno Suominen
  Lisätiedot Seinäjoen ammattikorkeakoulu koordinoi vuonna 1742 valmistuneen latvialaisen Liepajan St. Trinitatis -barokkikirkon restaurointia. Koulun oppilaat osallistuvat konservointityöhön EU-hankkeessa, jota varten tarvittiin kirkon tarkat sisä- ja ulkomitat sekä kolmiulotteinen malli, mikä tuli Destia konsultoinnin paikkatietoyksikön tehtäväksi.
  Avainsanat laserkeilaus, mallinnus, kolmiulotteinen maastomalli, mittaus, konservointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 20
Ilmakuvia viistoon ja pystyyn
 
  Lisätiedot Kun ensimmäisen kerran asioin Lentokuva Vallaksen kanssa, se koski viistokuvia, joita tilasin Maankäyttö-lehden jutun havainnollistamiseen. Viistokuva, perinteisessä, yksinkertaisessa mielessä jäi jatkossakin päällimmäiseksi käsitykseksi. Valtaisa ilmakuvapankki suomi.ilmasta.fi oli jossain määrin tuttu, samoin ilmakuvakirjat, joissa isänmaan äidinkasvojen herkimpiä vivahteita on viistokuvattu.
  Avainsanat ilmakuvaus, viistokuva, pystykuva, kaavoitus, kaavoituskuvaus, ortokuva, ilmakuvakartta, korkeusmalli, fotogrammetria, kaukokartoitus, laserkeilaus, kuvapankki
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 10
Jani pötrönen – maanmittari vesillä
  Susanna Kari
  Lisätiedot Merenmittaus muistuttaa suuresti maanmittausta, mutta mittauksen eri väliaine tuo mukanaan oman viehätyksensä. Vedenalaisessa mittauksessa kartoitetaan maailmaa, jota ei voi pinnan yläpuolelta havainnoida.
  Avainsanat merenmittaus, laserkeilaus, kansainvälisyys, opiskelu, geomatiikka
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 22
Kansallisen laserkeilauksen mahdollisuudet
  Juha Hyyppä – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Laserkeilauksen avulla voidaan Suomesta kustannustehokkaasti tuottaa 30 cm:n korkeustarkkuudella korkeusmallia. Samaa aineistoa voitaisiin käyttää mm. metsien inventoinnin, tulvasuojelun, radiolinkkisuunnittelun, karttojen ja useimpien paikkatietoaineistojen päivittämiseen sekä muutosten seurantaan.
  Avainsanat laserkeilaus, geodesia, korkeusmalli, ympäristönmuutokset, pistepilvi, metsien mittaus, 3D-malli
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 6
Kartoitettavana EU:n koillisnurkasta 368 437 km2
  Ossi Jokinen
  Lisätiedot Maastotietokantaa valmistuu yli 40 000 km2/v. Tietokannan ominaisuudet ovat parantuneet. Suurin muutos on kymmenen metrin ruudukon korkeusmalli. Sitä varten korkeuskäyrät ja rantaviivat korjataan ja maastokohteille kartoitetaan korkeudet.
  Avainsanat maastotietokanta, korkeusmalli, ajantasaistus, laatu, peruskartta, maastokartta, taajama, laserkeilaus, Geoaudit, stereotyöasema
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 30
Kattavaa tietomalliaineistoa minuuteissa
  Aino Keitaanniemi
  Lisätiedot Mobiililaserkeilainten soveltuvuutta BIM-tietomallinnukseen testattiin tuoreessa diplomityössä.
  Avainsanat laserkeilaus, mobiililaserkeilaus, BIM
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 9
Kuvia ja pisteitä Pohjanlahden molemmin puolin – yhteistyöllä pitkät perinteet
  Heli Laaksonen
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen ilmakuvakeskus tekee runsaasti yhteistyötä Ruotsin Lantmäterietin kanssa niin ilmakuvausten kuin laserkeilaustenkin osalta. Laajemmalla rintamalla kahden valtion välistä yhteistyötä tehdään Tornionjoen alaosan tulvakartoitusprojektissa.
  Avainsanat ilmakuvaus, laserkeilaus, pohjoismainen yhteistyö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2011 Sivu 20
Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007 Espoossa 12.–14.9.2007
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Laserkeilaus on eniten kasvava tutkimusalue modernissa maanmittauksessa ja sen hyödyntämisessä. Kuluvan vuoden alan tapahtumien kuten Paikkatietomarkkinoiden sekä Kaukokartoituspäivien esityksistä useat sivusivat laserkeilausta. Suomi onkin laserkeilaustutkimuksen kärkimaita.
  Avainsanat laserkeilaus, laser scanning, SilviLaser
  Tyyppi Uutinen  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 50
Laserkeilauksen huippuyksikkö 2014–2019 - Maankäyttöalalta Suomen tutkimuksen lippulaivaksi
  Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Laserkeilauksen avulla kohteesta voidaan tuottaa kustannustehokkaasti geometrisesti tarkkaa 4D-mittaus- ja paikannustietoa, joka on hyödynnetävissä monialaisesti älykkäissä tulevaisuuden ratkaisuissa. Huippuyksikön osapuolet täydentävät hyvin toisiaan, jolloin katetaan alan laitetekniikan tutkimus ja kehitys sekä potentiaaliset sovellukset. Tutkimusalueina ovat mm. nopeiden piirien elektroniikka, liikkuvien laserkeilausjärjestelmien rakentaminen ja paikannusteknologiat. Huippuyksikön tavoitteena on kehittää laserkeilausmenetelmiä sekä -laitteita, analysointimenetelmiä ja sovelluksia maankäyttö-, metsä- ja insinööritieteiden rajapinnoilla.
  Avainsanat laserkeilaus, huippuyksikkö, 3D-kartta, 3D-internet
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2014 Sivu 25
Laserkeilauksen opetuksesta Metropoliassa
  Vesa Rope – Jussi Laari
  Lisätiedot Pekka Lehtosen juttu ”Laserskannaus tätä päivää ja huomista” Maankäytön numerossa 4/2015 pani kirjoittajat tarttumaan kynään. Siinä (tosin Hannu Heinosen ilmaisemat) ajatukset maanmittareiden koulutuksen jälkeenjääneisyydestä – etenkin laserkeilauksen alueella – ja kenties myös yleisemmin, tuntuivat hiukan vierailta.
  Avainsanat laserkeilaus, 3D-mallinnus, koulutus, Metropolia, AMK
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 16
Laserkeilauksen testiprojektista odotettua tarkemmat tulokset
  Mervi Laitinen
  Lisätiedot Maamittauslaitoksen ilmakuvakeskuksen johtaja Juha Vilhomaa on tyytyväinen vastikään päättyneen laserkeilauksen testitöiden tuloksiin. Keilauksia tehtiin joulukuussa 2006 ja huhtikuussa 2007. Testistä saadut tulokset ovat pääosin ylittäneet odotukset.
  Avainsanat laserkeilaus, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 23
Laserkeilaus kannattavampaa käytön yleistyessä
  Hannu Korpela
  Lisätiedot Laserkeilaus ilma kuvauksella täydennettynä on luotettava, tarkka ja edullinen menetelmä niin väylä- kuin aluekartoituksissa. Valitettavan usein tätä tietoa käytetään hyväksi vain hankekohtaisesti. Monet muutkin osapuolet voisivat hyötyä aineistosta ja samalla laserkeilaus olisi kokonaistaloudellisesti entistä kannattavampaa.
  Avainsanat laserkeilaus, ilmakuvaus, maastomallit
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 36
Laserkeilaus on korvaamaton apu klassisen 6mr-kilpaveneen Renatan entisöinnissä
  Vesa Virtanen – Nina Heiska – Hannu Heinonen – Karl-Johan StrÃ¥hlmann
  Lisätiedot Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Renata-veneen entisöinnin alkajaisiksi vene mitattiin laserkeilauksella ja samalla se kuvattiin. Mittaustuloksia käytetään uusien linjapiirrosten tekemiseen ja kuvauksella saadaan tallennettua Renatan tämänhetkinen kunto osana sen historiaa.
  Avainsanat Renata, laserkeilaus, entisöinti, 3d-mallinnus, veneily, purjehdus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 20
Liikkuva kartoitus tiedon tuotannon etulinjassa
  Antero Kukko – Anttoni Jaakkola
  Lisätiedot Liikkuva kartoitus tuo nopeutta ja joustavuutta kolmiulotteiseen mittaukseen ja tuottaa yksityiskohtaisia aineistoja kartoituksen, kaavoituksen ja ympäristömallinnuksen tarpeisiin.
  Avainsanat laserkeilaus, liikkuva kartoitus, suorapaikannus, ympäristömallinnus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 14
Maalaserkeilaimet ovat kehittyneet geodeettisiksi mittauslaitteiksi
  Nina Heiska
  Lisätiedot Maalaserkeilaimet ovat kehittyneet hyvää vauhtia viimeisten vuosien aikana ja niiden käyttö erilaisissa mittaustehtävissä on lisääntynyt. Samalla laitteiden ja ohjelmistojen käytön koulutus on hiljalleen alkanut eri oppilaitoksissa. Näin ollen on aika luoda katsaus laiteteknologiaan sekä alan koulutukseen Suomessa.
  Avainsanat laserkeilain, maalaserkeilaimet, laserkeilaus, laserskannaus, mittaustekniikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 14
Mittaamisen mullistukset maanmittausalalla
  Martin Vermeer
  Lisätiedot On pelottavaa, kuinka pieni on Suomessa ja Pohjoismaissa tiettyjen teknologioiden osaajien lukumäärä.
  Avainsanat maanmittaus, geodesia, satelliittipaikannus, laserkeilaus, digitaalitekniikka, koulutus, tutkimus, osaaminen, asiantuntemus
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 5
Mitä uutta tarkat 3D-aineistot tarjoavat retkeilijälle?
  Tapani Sarjakoski – Tiina Sarjakoski
  Lisätiedot Laserkeilaukseen perustuvat kolmiulotteiset maastomallit ovat uuden teknologian synnyttämä tietotuote, mutta mikä on niiden arvo esimerkiksi luonnossa liikkujalle?
  Avainsanat laserkeilaus, GPS, 3D-kartta, kartografia, Geodeettinen laitos, geoinformatiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 50
Rakennusten automaattinen tunnistus ja muutostulkinta laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoista
  Leena Matikainen
  Lisätiedot Tutkimustulokset osoittavat, että rakennukset voidaan löytää automaattisesti hyvällä tarkkuudella, kun käytetään sekä laserkeilaus- että ilmakuva-aineistoja. Myös automaattisesta muutostulkinnasta on saatu lupaavia tuloksia.
  Avainsanat rakennus, laserkeilaus, digitaaliset ilmakuvat, tulkinta, muutostulkinta, automaatio, ajantasaistus, kartoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2009 Sivu 7
REDD-inventointia Laosissa
  Jussi Havia
  Lisätiedot FM-International Oy FINNMAP toteutti helmikuussa 2009 metsien laserkeilauksen pilottihankkeen Laosissa. Hanke oli osa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa SUFORD- projektia, jonka pääkonsulttina toimii Indufor Oy. Pilottihankkeen tavoitteena oli löytää menetelmiä laserkeilausaineiston tuottamiseen ja käyttöön trooppisten metsien inventoinnissa. Laadukkaan inventointitiedon tuottaminen on keskeistä kehitettäessä REDD-mekanismia.
  Avainsanat REDD, Laos, trooppinen metsä, laserkeilaus, LiDAR, metsien kaukokartoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 21
Suomalainen laserkeilaus on maailman huippua
 
  Lisätiedot Mallikkaan yhteistyön tuloksena Suomi oli edelläkävijä valtakunnallisen laserkeilauksen monialaisessa käyttöönotossa. Pekka Lehtosen haastattelussa Olli Sirkiä, Juha Hyyppä ja Juha Vilhomaa.
  Avainsanat laserkeilaus, korkeusmalli
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 6
Suomen Akatemian laserkeilauksen huippuyksikön vaikuttavuus
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Juha Hyyppä – Antero Kukko – Harri Kaartinen – Petri Rönnholm – Mikko Vastaranta – Markus Holopainen – Xiaowei Yu – Henrik Haggrén
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) professori Juha Hyypän johtama ­laserkeilauksen huippuyksikkö toimi vuosina 2014-2019. Huippu­yksikössä olivat mukana Aalto-yliopistosta professori Hannu Hyyppä, Helsingin yliopistosta professori Markus Holopainen ja Oulun yliopistosta professori Juha Kostamovaara tutkimus­ryhmineen. Aallosta huippuyksikköön osallistuivat MeMo- ja Foto-tutkimusyksiköt. Suomen Akatemia ­valitsee tutkimuksen huippuyksiköiksi uudistumis­kykyisiä, tieteellisesti erittäin korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimusyhteisöjä. ­Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikkö täytti nämä Suomen Akatemian vaatimukset. Olemme koonneet oheen muutamia ­huippuyksikön lukuisista saavutuksista.
  Avainsanat laserkeilaus, huippuyksikkö, Suomen Akatemia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 4
Teknologiavientiä Japaniin - vuoristometsien arvokkaita puita kartoittamassa
  Marika Ahlavuo – Matti Vaaja – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Suomalaiset mobiililaserkeilauksen tutkijat ovat maailman ykkösiä ja siten kansainvälisestikin tunnustettuja julkaisujensa ja innovaatioidensa ansiosta. Tuoreen Aalto-yliopiston digitaalisen fotogrammetrian professorin Matti Vaajan kansainvälinen ura alkoikin syyskuussa työkomennuksella Japaniin.
  Avainsanat laserkeilaus, kartoitus, puusto, VR, virtuaaliteknologia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 32
Tieteen tila ja taso -raportti nostaa esille maankäyttöalan huippuja
  Juha Hyyppä – Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Eija Honkavaara – Matti Vaaja – Matti Kurkela – Antero Kukko – Harri Kaartinen
  Lisätiedot Suomen Akatemian johtamana laadittu tuore Tieteen tila ja taso -raportti on julkaistu. Siinä käytetään top 10 -indeksiä kuvaamaan eniten viittauksia saaneiden tieteellisten julkaisujen suhteellista osuutta kaikista julkaisuista.
  Avainsanat Suomen Tieteen tila ja taso, laserkeilaus, dronet, osaamiskeskittymä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 28
Universaaliskanneria etsimässä eli miten valita maalaserkeilain?
  Nina Heiska
  Lisätiedot Viime vuosina maalaserkeilainten määrä on kasvanut nopeasti Suomessa. Laitteisiin perehtymätön ostaja uppoaa nopeasti mainoslauseiden ja teknisten tietojen suohon. Millaisia asioita laitteiden valinnassa kannattaa siis pohtia?
  Avainsanat maalaserkeilain, laserkeilaus, mittauslaitteet, universaaliskanneri, etäisyyden mittaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 28 artikkeli(a).

Uusi haku