YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Lohkomisen mullistus jatkuu (haastattelussa Juha Tuomaala ja Harri Kovanen)
 
  Lisätiedot Kehittämispäällikkö Juha Tuomaala ja maanmittausteknikko Harri Kovanen Pekka Lehtosen haastateltavina lohkomisen muutoksia käsittelevässä artikkelissa.
  Avainsanat lohkominen, rajankäynti, yksityistietoimitus
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 6
Lohkomiskustannukset Pohjoismaissa – vertaileva tutkimus
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Pohjoismainen tutkimus vertailee lohkomisen sisältöä, työaikaa ja kustannuksia eri Pohjoismaissa.
  Avainsanat lohkominen, vertailu, Pohjoismaat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 22
Peltolohkojen tavoitteellinen koko on ”harmaa alue”
  Sami Myyrä – Risto Peltola
  Lisätiedot Urheilussa käytetty termi ”harmaa-alue” viittaa siihen, että eri ihmisillä – urheilijoilla, valmentajilla ja doping-testaajilla – on erilainen käsitys kielletyistä ja sallituista lääkinäaineista ja hoitomenetelmistä. Erilaisen koulutuksen saaneilla ihmisillä on myös erilainen näkemys peltolohkojen tavoitteellisesta koosta. Tässä artikkelissa vedetään yhteen erilaisilla menetelmillä tehtyjen tutkimusten tuloksia ja verrataan niitä alan ammattilaisten – viljelijöiden ja maanmittausinsinöörien – näkemyksiin.
  Avainsanat lohkominen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 40
Toimitusinsinööri vastaa tarkoituksenmukaisesta kiinteistönmuodostamisesta Ruotsissa
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Ruotsin ja Suomen kiinteistönmuodostamisen välillä on monia yhtäläisyyksiä, mutta myös erilaisuuksia. Ruotsissa kiinteistönmuodostaminen keskittyy ennen kaikkea tarkoituksenmukaiseen maankäyttöön, kun taas Suomessa näyttää pääasiallisesti omistusoikeus ohjaavan kiinteistönmuodostamista.
  Avainsanat kiinteistönmuodostaminen, lohkominen, osittamisrajoitukset, Ruotsin maanmittauslaitos, Ruotsi, soveltuvuusharkinta maanmittaustoimituksessa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 14
Vesijätöistä, vielä kerran
 
  Lisätiedot Veturimies käsittelee tällä kertaa pakinassaan vesijättöihin liittyviä omituisuuksia.
  Avainsanat vesijättö, vesijätöt, lunastaminen, lohkominen
  Tyyppi Pakina  Osasto Veturimies  Nro 4/2004 Sivu 52

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku