YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ekspropriaatiosta ja erityisesti impropriaatiosta
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Pakkolunastukset voidaan jakaa kahteen perustyyppiin eli toisaalta yleistä tarvetta palveleviin lunastuksiin, joissa yleisen edun takia katsotaan tarpeelliseksi syrjäyttää tai rajoittaa yksityinen etu. Näitä hankkeita voidaan kutsua ekspropriaatioiksi. Kun kiinteää omaisuutta otetaan pakolla yksityiseen tarpeeseen, käytetään terminä impropriaatiota.
  Avainsanat ekspropriaatio, impropriaatio, lunastus, kiinteistölainsäädäntö, maapakettilaki, vesijättö, korvauskäytäntö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 34
Erään lunastuksen anatomia - tapaus Försti vielä kerran
 
  Lisätiedot Espoolaisten Förstien omakotikiinteistön lunastuksen toimeenpanossa riitti julkisuutta ja puolitotuuksia. Virkamiehiä lyötiin kuin vierasta sikaa. Maankäyttö-lehden tutkivan journalismin osasto selvitti, mistä kaikesta oli kysymys. Kokonaisuus näyttää toiselta kuin siitä irrotetut yksityiskohdat.
  Avainsanat lunastus, lunastustoimitus, kiinteistöarviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 9
Kasvukeskusten maapolitiikasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Risto Peltola esittää palautteessaan vasta-argumentteja Maankäytön numerossa 2/2004 esitettyihin maapoliittisiin väitteisiin.
  Avainsanat maapolitiikka, kasvukeskus, kasvukeskukset, maankäyttö, tonttitarjonta, maanhankinta, lunastus, asuntotuotanto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2004 Sivu 54
Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus ja korvauskäytäntö maanalaisten tilojen lunastuksissa kansainvälisesti
  Pia Mäkilä – Mikael Still
  Lisätiedot Suomessa kiinteistön voidaan ­katsoa ­ulottuvan oikeudellisesti ­rajoittamattomasti kohti maapallon ydintä. Kiinteistön taloudellista arvoa ­mietittäessä on oleellista se, ­kuinka syvälle ­maanpinnan alapuolelle ­kiinteistön omistaja voi ­tosiasiallisesti kiinteistöään hyödyntää.
  Avainsanat maanalainen, lunastus, korvaus, omistusoikeus, ulottuvuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 21
Korkeimman oikeuden linjaa hakusessa: Rakennuspaikkaan lunastettavan vesijätön korvaustasosta vielä kerran
  Mikael Still
  Lisätiedot Aluksi voitaneen todeta, että Aulis Tenkasen 1980-luvulla tekemän väitöskirjan perusteella sekä viimeistään ennakkotapauksen KKO:1996:103 myötä luovuttiin siitä ajatuksesta, että vesijätön arvo lunastustilanteessa perustuu pelkästään luovuttajan menetykseen.
  Avainsanat vesijättö, korvaus, KKO, lunastus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 39
Kuntien kiinnostus raakamaan lunastamiseen lisääntynyt
 
  Lisätiedot Maan lunastusasioita ympäristöministeriössä käsittelevä hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta Pekka Lehtosen pikahaastattelussa.
  Avainsanat lunastus, maankäyttö, yhdyskuntarakentaminen, raakamaan hankinta
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 10
Kuntien maapolitiikka – ryöstöretki vai yhteistä hyvää rakentamassa?
  Karin Kolis
  Lisätiedot Kuntien maapolitiikka on aiheena erityisen ajankohtainen, koska maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on lähtenyt liikkeelle.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttölaki, rakennuslaki, lunastus
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 5
Lohtajan Vattajan alueen lunastus on saanut lainvoiman
  Sakari Nikander
  Lisätiedot Otsikossa mainittua lunastustoimitusta on selostettu tämän lehden numerossa 3/2011. Asiassa oli kysymys siitä, että Puolustusvoimat lunasti lisäalueita ja -oikeuksia vanhastaan hallitsemaansa ampuma-alueeseen. Asiassa vastapuolina olivat Karhin ja Lohtajan jakokunnat sekä joukko yksityisiä osakkaita, Karhin jakokunta näistä keskeisenä toimijana. Se vaati huomattavia korvauksia eri perusteilla ja se saikin sekä toimituksessa että maaoikeudessa eräitä korvauksia, mutta vain varsin pienen osan vaatimuksistaan.
  Avainsanat lunastus, maaoikeus
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 2/2012 Sivu 36
Lunastuksia ja lunastuskorvauksia käsitellyt seminaari Helsingissä
  Kauko Viitanen – Tuomo Heinonen – Heidi Falkenbach
  Lisätiedot FIG:n komissio 9 ( Valuation and Management of Real Estate) järjesti syyskuussa Helsingissä lunastuksia ja lunastuskorvauksia käsittelevän seminaarin.
  Avainsanat FIG, komissio 9, lunastus, lunastuskorvaukset
  Tyyppi Uutinen  Osasto FIG-uutisia  Nro 4/2007 Sivu 34
Lupauksia lunastamaan
  Markku Villikka
  Avainsanat kaavoituspolitiikka, asuntotuotanto, lunastus
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 1/2008 Sivu 57
Maanalainen lunastus - case Länsimetro
  Mikael Still
  Lisätiedot Tämä on maanalaisia ­lunastuksia käsittelevän kolmiosaisen ­juttusarjan viimeinen osa, ­jossa ­kerrotaan Länsimetron ­lunastuksessa sovelletuista korvausperiaatteista Espoon kaupungin ­alueella. Juttusarjan aikaisemmat osat on kirjoitettu Pia Mäkilän ­kanssa ja julkaistu Maankäytön numeroissa 2/2019 ja 3/2019.
  Avainsanat maanalainen asemakaava, lunastus, käyttörajoitus, korvausmenettely, Länsimetro
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 16
Maapolitiikan strategiat - teoriaa ja alustavia havaintoja suomalaisista kunnista
  Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach – Elias Oikarinen
  Lisätiedot Maapolitiikan kautta vaikutetaan yhdyskuntien kehittymiseen eli siihen, mitä rakennetaan ja minne. Maapolitiikka ja sen keinovalikoima voidaan ­hahmottaa interventiona eli julkisen vallan väliintulona, jonka kautta ­kehittämistä ohjataan haluttuun suuntaan.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttö, maanhankinta, lunastus, elinvoima
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 8
Mutta ei kai sentään korkein satunnaishinta?
  Sakari Nikander
  Lisätiedot Sakari Nikanderin puheenvuoro Maankäytön numeroissa 4/2006, 1/2007 ja 3/2007 käytyyn keskusteluun, jossa edellisen puheenvuoron käytti Veikko O. Hyvönen.
  Avainsanat Försti, lunastus
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2007 Sivu 63
Oikeudenmukainen hyödynjako järjestelyluontoisissa lunastuksissa
  Aulis Tenkanen
  Lisätiedot Tällainen toimitus voidaan tulkita kiinteistöjärjestelyksi, jossa jokainen tontinosa hyötyy arvonnoususta.
  Avainsanat lunastus, kiinteistöjärjestely, korvaus, arvonnousu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 46
Oikeusministeriö unohtanut lunastuslain ajantasaistamisen
  Markku Tornberg
  Lisätiedot Lunastuslain korvaussäännös ”käyvän hinnan mukainen täysi korvaus” tulee muuttaa muotoon ”korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi korvaus”. Eduskunta on jo lausumissaan edellyttänyt tällaista pikaisesti tehtäväksi. Ruotsissa tuli elokuun alussa tällainen muutos voimaan. Suomessa oikeusministeriön vastuulla olevaan lunastuslakiin on tehty vain kosmeettisia muutoksia. Onko oikeusministeriö unohtanut koko lain?
  Avainsanat unastuskorvaus, täysi korvaus, käypä hinta, korkein käypä hinta, lunastus
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 28
Pakkolunastus – kuninkaan viimeinen keino
  Juho Tuomi – Juhana Hiironen
  Lisätiedot Vanhan Saraksen perintötilan pakkolunastus kuumentaa tunteita Vantaalla. Vantaa on hakenut ympäristöministeriöltä lupaa lunastaa runsaan 43 hehtaarin suuruinen Saraksen tila asuntorakentamisen tarpeisiin. Maatilan omistaja, Sarinin perikunta, pitää Vantaan aikeita lainvastaisina. Kiistaa aiheuttaa sekä lunastusedellytysten täyttyminen että perintötilasta maksettava korvaus.
  Avainsanat lunastus, rikastumiskielto, ultima ratio, pakkokeino, maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 14
Poliitikot eivät uskalla ratkaista tonttipulaa
 
  Lisätiedot Kunnallispoliitikot ovat syyllisiä itse aiheutettuun tonttipulaan. Kukaan valtakunnantasonkaan poliitikoista ei uskalla ääneen ehdottaa lunastusta vaan lauseet muotoillaan sisällyksettömiksi.
  Avainsanat tonttipula, maankäyttö, maapolitiikka, lunastus, tonttimaa, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 5
Rantaraittilunastus ruotsalaisittain - Ruotsissa(kaan) tontin kaikki neliöt eivät ole samanarvoisia
  Mikael Still
  Lisätiedot Ruotsin Maankäyttö-lehteä ­vastaavassa Samhällsbyggaren-julkaisussa oli ­numerossa 1/2020 mielenkiintoinen juttu eräästä oikeustapauksesta. Tapaus koski pääosin korvauksen ­määrää, kun ­rantarakennuspaikasta lunastettiin koko ranta ­yleiseksi ­alueeksi kunnan omistukseen. ­ Tapaus vastaa siis Suomessakin ­tyypillistä ?rantaraittilunastusta?.
  Avainsanat lunastus, korvaus, rantaraitti, marginaaliarvo
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 20
Ruotsin pakkolunastuslainsäädännön muuttamisesta
  Simo Mikkola
  Lisätiedot Elokuun alusta lähtien Ruotsissa korvataan maanomistajalle lunastuksessa 25 % yli markkina-arvon
  Avainsanat lunastus, lunastuskorvaus, Ruotsi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 32
Valtion maanomistus
  Heikki Laitakari
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Valtion tulisi pystyä kohtelemaan kuntia tasapuolisesti samoilla periaatteilla. Hyvä kysymys on, pitääkö valtio rinnastaa tavalliseen maanomistajaan.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 36
Valtion maapolitiikka mahdollistaa kuntien tasapuolisen kohtelun
  Ilkka Koponen
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Viimeistään nyt jälkiviisaatkin voivat todeta Tuusulan tehneen hyvät kaupat.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 35
Venevalkama-alueen lunastusoikeus
  Sampo Hatunen
  Lisätiedot Kyseessä on maaoikeuden tuomio, joka ei löydy FINLEX-hakemistosta. Tapaus sisältää mielestäni jotain uutta ja periaatteellista, mitä ainakaan minun tietooni ei aiemmin ole tullut, mistä syystä juolahti mieleeni, että tapaus saattaisi kiinnostaa muitakin kuin minua.
  Avainsanat lunastus, maaoikeus, vesijättö
  Tyyppi Oikeustapauksen tarkastelu  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 43
Vesijätöistä
  Vesa Walamies
  Lisätiedot Palautetta Veturimiehen pakinoissaan esittämään toivomukseen että vesijättöjen lunastukset tulisi lopettaa.
  Avainsanat vesijättö, lunastus
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 1/2013 Sivu 49
Vesijätön lunastus vai järjestely?
  Aulis Tenkanen
  Avainsanat vesijättö, lunastus, järjestely
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2016 Sivu 43

Annetulla hakuehdolla löytyi 24 artikkeli(a).

Uusi haku