YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kiinteistötoimituksen yksityistämisestä
  Veikko O. Hyvönen
  Lisätiedot Valmisteltavana oleva EU:n palveludirektiivi antaa aihetta kysyä, onko unioni kokonaisuutena lähestymässä toimitustuotannon yhtenäistämistä ja yksityistämistä toimilupajärjestelmän puitteissa vapaan ammatin harjoittajan toimialaan.
  Avainsanat Kiinteistötoimitus, kiinteistönmuodostus, maanmittaustoimitus, yksityistäminen
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 48
Toimitustuotannon laatumallien valmistelu on alkanut MML:ssa
  Marko Ollikainen
  Avainsanat maanmittaustoimitus, maastotyöt, laatumalli, kiinteistötehtävät
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 58
Yhteismetsän muodostamisesta
  Ilkka Laakso
  Lisätiedot Yhteismetsä muodostetaan kiinteistötoimituksessa, jonka perustana on osakkaiden laatima kirjallinen yhteismetsän perustamissopimus.
  Avainsanat metsätalous, yhteismetsä, maanmittaustoimitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 22

Annetulla hakuehdolla löytyi 3 artikkeli(a).

Uusi haku