YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Asuntojen hintojen kasvun ehkäisemisestä asuntotuotantoa edistämällä
  Eero Valtonen
  Lisätiedot Asuntojen hintatasoa ja hintojen kasvua pidetään pääkaupunkiseudulla liian kovana, jopa niin kovana, ettei tavallisella keskituloisella perheellä välttämättä olisi kohta varaa asua ainakaan Helsingissä. Erilaisia rakenteellisia uudistuksia asuntomarkkinoille on esitettykin useaan otteeseen, mutta niitä on monenlaisia ja niiden vaikutukset erilaisia. Asuntotuotannon edistäminen näyttäytyy ehkä houkuttelevimpana näistä vaihtoehdoista.
  Avainsanat asuntojen tuotanto, asuntojen tarjonta, asuntojen hinta, kaavoitus, maapolitiikka, maankäytön suunnittelu, maankäyttöpolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 30
FIG :n ja Maailmanpankin konferenssi Washingtonissa – maapolitiikan merkitys kasvaa
  Markku Villikka
  Avainsanat FIG, Maailmanpankki, konferenssi, Washington, maapolitiikka
  Tyyppi Uutinen  Osasto FIG-uutisia  Nro 2/2009 Sivu 40
Hallitus esittää muutoksia kuntien etuosto-oikeutta koskevaan lakiin
  Jyrki Hurmeranta
  Avainsanat etuosto-oikeus, kiinteistökauppa, maapolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 14
Haluammeko ruotsalaisen asuntopolitiikan ongelmat Suomeen?
  Matti Holopainen
  Avainsanat maapolitiikka, lunastuslaki, maanhankinta, lunastuskorvaus
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 31
Järvenpää valitsi maan pakkolunastuksen
 
  Lisätiedot Hallitus lupasi mm. ”sovittaa yhteen ihmisten asumisen toiveet ja tarpeet, yhteiskunnan tarpeet ja kestävän kehityksen, vauhdittaa asuntomarkkinoita valtion, kuntien ja alan toimijoiden yhteisin toimenpitein tontti- ja asuntotarjontaa kysyntään vastaamiseksi”. Nyt hallituksen alainen Senaatti-kiinteistöt jarruttaa tätä pyrkimystä.
  Avainsanat pakkolunastus, asuntopolitiikka, maapolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 16
Kaavoitus ennen maankäyttö- ja rakennuslakia
  Paavo Littow
  Lisätiedot Kaavoitus on jälleen tullut ajankohtaiseksi asiaksi. Lähtökohtana on ollut kasvukeskusten tonttipula ja korkeaksi kohonnut hintataso. Syitä on etsitty: kaavoituksen hitaus, vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki, tonttikysynnän keskittyminen jne. Seuraavassa käsittelen, miten kaavoitus oli järjestetty ennen nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia. Löytyisikö vanhasta mallia? Esimerkit ovat Oulun läänistä.
  Avainsanat kaavoitus, tonttipula, maapolitiikka, maankäyttö, rakennuslaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 22
Kasvualueiden ytimessä: Yhdyskuntarakenne ja asuntotuotanto
 
  Lisätiedot Kaksi kehyskuntien vahvaa miestä, Jyrki Mattila ja Jukka Laitila, Maankäytön haastattelussa.
  Avainsanat maapolitiikka, kaavoitus, asuntotuotanto, MAL-sopimus, SOTE
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 6
Kasvukeskusten maapolitiikasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Risto Peltola esittää palautteessaan vasta-argumentteja Maankäytön numerossa 2/2004 esitettyihin maapoliittisiin väitteisiin.
  Avainsanat maapolitiikka, kasvukeskus, kasvukeskukset, maankäyttö, tonttitarjonta, maanhankinta, lunastus, asuntotuotanto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2004 Sivu 54
Kasvukunta ja maapolitiikan ongelmat
  Risto Kuisma
  Lisätiedot Miten hallita väestönkasvua? Miten turvata kunnan talous eli miten saada kunnalle osa maan arvonnoususta? Maapolitiikka on keino kasvun hallintaan. Pinttyneet asenteet estävät sen tehokkaan käytön.
  Avainsanat maapolitiikka
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 19
Katsaus 2000-luvun raakamaakauppoihin ja raakamaan hintaan Uudellamaalla
  Petri Lukin – Helka-Marja Kohonen – Matti Santaharju
  Lisätiedot Pääministeri Matti Vanhanen arvioi äskettäin nettipäiväkirjassaan, ettei raakamaa maksa edes kahta euroa neliöltä. Vanhanen ei ole ilmeisesti viime aikoina päivittänyt raakamaan hintatietojaan, muttei hän täysin väärässäkään ollut. Alle kahden euron neliöhinnalla saisi raakamaata ainakin Hyvinkäältä ja Lohjalta.
  Avainsanat raakamaa, hintasuhde, maan hinta, maapolitiikka, maanhankinta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 16
KHO linjasi kunnan maapolitiikan keinojen suhdetta
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Kunnan maapolitiikan keinojen keskinäisestä suhteesta ei ole lakiteksteissä nimenomaista mainintaa ja koska asiasta on eräissä tapauksissa esiintynyt erilaisia käsityksiä, oli KHO:n selventävä ennakkopäätös tarpeen.
  Avainsanat maapolitiikka, KHO, ennakkopäätös
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 30
Korotetun kiinteistöveron vaikutus tonttituotantoon
  Jyrki Mattila
  Lisätiedot Jos verolainsäädäntöä halutaan käyttää tehokkaasti ja pitkäjänteisesti tonttituotannon edistämiseen, tulisi toimenpiteet kohdistaa erityisesti yhdyskuntarakentamisprosessin alkupäähän. Korotettu kiinteistövero on prosessin loppupään viimeisiä korjauskeinoja, kun alkupäässä on tehty virheitä.
  Avainsanat maapolitiikka, kiinteistöverotus, tonttituotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 15
Kunnan maa- ja metsätalousmaat hyötykäyttöön
  Kimmo Sulonen – Kalle Konttinen
  Lisätiedot Kunnan maapolitiikkaan liittyy usein voimakas tarve asemakaavoitettujen keskusta-alueiden ja niiden ­läheisyydessä olevien potentiaalisten maiden ­kehittämiselle.
  Avainsanat maapolitiikka, tilusjärjestely, maavaranto, maaomaisuus, maatalousmaa, metsätalousmaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 4
Kuntatalouden haasteista uutta profiilia maapolitiikkaan
  Jouko Riipinen
  Lisätiedot Lähitulevaisuudessa monet suomalaisten tärkeinä pitämät arvot ja talouden realiteetit törmäävät yhteen entistä rankemmin. Löytyisikö tässä tilanteessa kykyä arvioida uudelleen myös niitä arvoja ja ajatusmalleja, jotka ohjaavat maapoliittista päätöksentekoa ja muita yhdyskuntarakentamisen kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavia valintoja?
  Avainsanat kuntatalous, julkinen talous, maapolitiikka, arvot
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 10
Kuntien maapolitiikka – ryöstöretki vai yhteistä hyvää rakentamassa?
  Karin Kolis
  Lisätiedot Kuntien maapolitiikka on aiheena erityisen ajankohtainen, koska maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on lähtenyt liikkeelle.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttölaki, rakennuslaki, lunastus
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 5
Kuntien yritystuet ja maapolitiikka
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Säädösten tarkoituksena on varmistaa se, että kiinteistöjen osto- tai myyntihinnat muodostuvat markkinaehtoisesti eikä niihin sisälly liian alhaisen myyntihinnan tai liian korkean ostohinnan muodossa yrityksille kanavoituvaa tukea, joka voi vääristää kilpailuolosuhteita markkinoilla.
  Avainsanat EU, maapolitiikka, kiinteistökauppa, elinkeinotuki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 10
Leikkaussäännös edelleen merkittävä kuntien maapolitiikassa
  Sampo Hatunen
  Lisätiedot Lunastuslain ns. leikkaussäännöksen osalta on käyty keskustelua, että sitä ei juurikaan ole sovellettu eikä sillä ole merkitystä kuntien maapolitiikan hoidolle. Kahden tuoreen, kylläkin vielä laillistumattoman, maaoikeuden tuomion perusteella ei väitteisiin säännöksen merkityksettömyydestä voida yhtyä. Samalla tuomiot selventävät ja yhdenmukaistavat, uskon minä, oikeuskäytäntöä.
  Avainsanat maapolitiikka, leikkaussäännös, lunastuslaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2012 Sivu 15
Maa-asiantuntijoiden koulutustehtävä
  Pekka V. Virtanen
  Lisätiedot Kunnallisten päätöksentekijöiden tieto maamarkkinoiden toiminnasta ja maapolitiikan perusteista on surkean heikkoa. Tällainen arvovaltainen asiantuntemattomuus on ollut suuresti haitallista ongelmien korjaamisen kannalta.
  Avainsanat maapolitiikka, maamarkkinat, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 16
Maankäyttö ja palvelut – kuntatalouden kulmakivi
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Jokaisen kunnan on esitettävä valtioneuvostolle erityinen kuntaja palvelurakennetta koskeva toimeenpanosuunnitelma.
  Avainsanat maankäyttö, maapolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 23
Maankäyttösopimukset – aitoa kumppanuutta?
  Jussi Eerolainen
  Lisätiedot Artikkelissa luodaan lyhyt katsaus aluerakentamisen ja kaavoitussopimusten käyttöön kuntien maapolitiikassa. Uusien maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen perustuvien säännösten vaikutuksia maapolitiikkaan arvioidaan espoolaisesta näkökulmasta. Lopuksi tuodaan esille raakamaata koskeviin maankäyttösopimuksiin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttösopimus, aluerakentaminen, kehittämiskorvaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 12
Maankäyttösopimus – maapolitiikkaa ja kaavoitusta samassa paketissa
  Vesa Rintamäki
  Lisätiedot Sopimusten väljä lakisääntely lisää maapoliittisia mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa ongelmia maanomistajien yhdenvertaisuuden ja osallisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumiselle.
  Avainsanat maankäyttösopimus, maapolitiikka, maankäyttö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 13
Maanmittarisuku rakentaa Suomea
 
  Lisätiedot Juhani ja Tapio Tuuttilalla on uusjakoelämysten päällä syvällinen kokemus yhdyskuntien rakentamisessa pääkaupunkiseudusta Pohjois-Pohjanmaan perimmäisiin kyliin.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka, uusjako, Tuuttila
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 47
Maapolitiikan avoimuus ja hyväksyttävyys - tutkimustuloksia Suomen kunnista
  Tuulia Puustinen – Pauliina Krigsholm – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos
  Lisätiedot Valtioneuvoston kanslian tutkimustoiminnan rahoittaman, Aalto-yliopiston yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa toteuttaman "Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus: Keinot, vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys" -tutkimushankkeen keskeisimpiä tuloksia on esitelty tämän numeron sivuilla 4-7. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin tutkimuksen tuloksista ja havainnoista maapolitiikan avoimuuteen, tasapuolisuuteen sekä hyväksyttävyyteen liittyen.
  Avainsanat maapolitiikka, avoimuus, hyväksyttävyys, tasapuolisuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 18
Maapolitiikan nykytila yksissä kansissa
  Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos – Martti Häkkänen – Jeremias Kortelainen – Noora Luomala – Salla Rausmaa – Mia Toivanen
  Lisätiedot Maapolitiikkaa ­käsitteleviä ­suomenkielisiä tutkimuksia on ilmestynyt vain ­harvakseltaan viime vuosina. Ennen ­kaikkea on ­puuttunut ­suomalaista ­maapolitiikan ­kenttää kokonaisvaltaisesti ­kuvaava ­julkaisu. Kesäkuussa 2021 julkaistu tutkimusraportti "Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus: Keinot, ­vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys" vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttösopimus, tutkimus, kaavoitus, lainsäädäntö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 4
Maapolitiikan ratkaisuilla merkittävä vaikutus kuntatalouteen
  Mikko Keskinen
  Lisätiedot Maapoliittisten toimintatapojen vaikutusten arviointi auttaa taloudellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti järkevien ratkaisujen tekemistä ja päätösten perustelua.
  Avainsanat maapolitiikka, vaikutusten arviointi, kuntatalous, raakamaa, maankäyttösopimus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 21
Maapolitiikan rooli ja mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa
  Tuulia Puustinen – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos – Seppo Junnila – Pauliina Krigsholm – Tea Lönnroth
  Lisätiedot Ilmastonmuutoksen huomioiva maapolitiikka edellyttää systeemi­ajattelua ja koko maankäyttöpoliittisen prosessin huomioimista – strategisista linjauksista lähtien.
  Avainsanat maapolitiikka, ilmastonmuutos, maankäyttöpolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 29
Maapolitiikan strategiat - teoriaa ja alustavia havaintoja suomalaisista kunnista
  Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach – Elias Oikarinen
  Lisätiedot Maapolitiikan kautta vaikutetaan yhdyskuntien kehittymiseen eli siihen, mitä rakennetaan ja minne. Maapolitiikka ja sen keinovalikoima voidaan ­hahmottaa interventiona eli julkisen vallan väliintulona, jonka kautta ­kehittämistä ohjataan haluttuun suuntaan.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttö, maanhankinta, lunastus, elinvoima
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 8
Maapolitiikan tavoitteenasetanta - Mistä siinä on kyse ja miten sitä voitaisiin kehittää kunnissa?
  Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach
  Lisätiedot Jotta kuntien maankäytön ­valinnoista ja ­priorisoinnista ­voitaisiin käydä nykyistä ­laajempaa ja avoimempaa julkista keskustelua, tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, mitä politiikalla halutaan saavuttaa.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttö, kunnat, tavoitteenasetanta, politiikkatoimi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2022 Sivu 11
Maapolitiikka kasautumisetujen ja -haittojen synnyttäjänä
  Laura Virtanen
  Lisätiedot Nykyisessä taloustilanteessa kasautumisen ilmiöön perehtyminen on elintärkeää laskusuhdanteen kanssa painiville yrityksille, kunnille ja koko Suomelle.
  Avainsanat kasautuminen, maapolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, tiivis rakentaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 16
Mistä apua jatkuvaan tonttipulaan - raakamaan hankinnasta vai maankäyttösopimuksista?
  Matti Holopainen
  Avainsanat maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 12
Miten edistää omaisuudensuojaa aktiivista maapolitiikkaa harjoitettaessa
  Eero Valtonen
  Lisätiedot Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa alueen, rakentaa tontteja palvelevan infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, on varsin vahva kannatus Suomessa. Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun muassa kunnan omistaman maan kaavoituksen joutuisuuden, maanomistajien tasapuolisen kohtelun, arvonleikkauksen, yhdyskuntarakentamisen kustannusten kattamisen ja kaavojen toteuttamisen näkökulmista.
  Avainsanat maapolitiikka, infrastruktuuri, pakkolunastus, kaavoitus, arvonleikkaus, omaisuudensuoja, maankäyttösopimus, omaisuudensuoja
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 12
Muurin suojassa
  Markku Villikka
  Avainsanat maapolitiikka, kuntayhteistyö, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 3/2006 Sivu 32
Oulussa luottamushenkilöt kantavat vastuunsa maapolitiikassa
 
  Lisätiedot Ammattipiireissä Oulu on tunnettu linjakkaasta maapolitiikan hoidosta. Muun muassa Maanmittausinsinöörien Liitto myönsi viime Maanmittauspäivillä tunnustuspalkintonsa tästä Oulun kaupungille. Pekka Lehtosen haastattelussa oululaiset luottamushenkilöt kertovat, miksi tässä on onnistuttu.
  Avainsanat maapolitiikka, Oulu
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 6
Pakkolunastus – kuninkaan viimeinen keino
  Juho Tuomi – Juhana Hiironen
  Lisätiedot Vanhan Saraksen perintötilan pakkolunastus kuumentaa tunteita Vantaalla. Vantaa on hakenut ympäristöministeriöltä lupaa lunastaa runsaan 43 hehtaarin suuruinen Saraksen tila asuntorakentamisen tarpeisiin. Maatilan omistaja, Sarinin perikunta, pitää Vantaan aikeita lainvastaisina. Kiistaa aiheuttaa sekä lunastusedellytysten täyttyminen että perintötilasta maksettava korvaus.
  Avainsanat lunastus, rikastumiskielto, ultima ratio, pakkokeino, maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 14
Poliitikot eivät uskalla ratkaista tonttipulaa
 
  Lisätiedot Kunnallispoliitikot ovat syyllisiä itse aiheutettuun tonttipulaan. Kukaan valtakunnantasonkaan poliitikoista ei uskalla ääneen ehdottaa lunastusta vaan lauseet muotoillaan sisällyksettömiksi.
  Avainsanat tonttipula, maankäyttö, maapolitiikka, lunastus, tonttimaa, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 5
Politiikkaa vai maapolitiikkaa?
  Markku Villikka
  Avainsanat maapolitiikka, asuntopolitiikka, pääkaupunkiseutu, Sipoo
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 1/2007 Sivu 54
Raakamaan hankinta vai maankäyttösopimus?
  Jyrki Mattila
  Lisätiedot Kasvavissa kunnissa ollaan tilanteessa, jossa vastuullisten virkamiesten ja päättäjien on otettava lunastaminen yhä useammin maapolitiikan keinovalikoimaan.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttösopimus, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 20
Raakamaan hinta on luonteeltaan poliittinen
 
  Lisätiedot Raakamaan hintaan vaikuttaa keskeisesti kunnan poliittinen tahto. Siispä raakamaan hinta olisikin määrättävä poliittisesti mutta valtakunnan tasolla.
  Avainsanat maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 5
Riittävän tonttitarjonnan varmistaminen – tarvitaan sekä kunnan että valtion konkreettisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Ratkaisemattomana ja jatkuvana ilmiönä työntekijöiden maksukyvyn ylittävä asumisen hinta kasvukeskuksissa on merkittävä kansallinen ongelma.
  Avainsanat maapolitiikka, tonttitarjonta, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 8
Selkeä maapolitiikka sujuvoittaa kaavoitusta
  Kristiina Rinkinen
  Lisätiedot Asemakaavoitus on luultua nopeampaa, paljastaa tuore tutkimus. Nopeimmin kaavoittavat kunnat ovat kyenneet hyödyntämään maankäyttö- ja rakennuslain liikkumavaraa toimintatapoja kehittäessään.
  Avainsanat maapolitiikka, kaavoitus, prosessi, kesto, tonttituotanto, tonttipula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 20
Suomalaisen maapolitiikan arkipäivää: Case Järvenpää
 
  Lisätiedot Kunnan ostoyritykset ovat johtaneet lunastuksiin ja valituskierteisiin.
  Avainsanat maapolitiikka, Senaatti-kiinteistöt, Järvenpää, Tuusula, valtiovarainministeriö
  Tyyppi Uutinen  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 66
Tarina kahdesta kiinteistökaupasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Kirjoittaja tarkastelee kahta Suomen kuntahistorian kalleinta raakamaakauppaa ja tapahtumain kulkua: kauppaneuvotteluja ja kunnallisen päätöksenteon vaiheita. Kummallista, että raakamaat kierrätettiin pörssiyhtiö Spondan kautta.
  Avainsanat maapolitiikka, kiinteistöarviointi, Sponda
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 40
Tonttipula on ratkaistavissa
  Seija Vanhanen
  Lisätiedot Tonttien riittävyyden varmistamiseksi valtion ja kuntien on löydettävä uusi taloudellinen ratkaisu valtio-kunta-suhteessa. Sen ohella on käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja jo kaavoitettujen mutta rakentamattomien tonttien sekä rakenteellisesti hyvien sijaitsevien raakamaa-alueiden saamiseksi rakentamisen piiriin.
  Avainsanat maapolitiikka, tonttimaa, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 6
Valtioko vei ja kunta vikisi – vai vikisikö edes!
  Vesa Pirhonen
  Lisätiedot Vesa Pirhosen puheenvuoro keskusteluun, jota on käyty Hyrylän varuskunta-alueen maapoliittisista neuvotteluista Tuusulan kunnan ja Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
  Avainsanat maankäyttö, maapolitiikka, valtion maapolitiikka
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 1/2009 Sivu 69
Valtion maanomistus
  Heikki Laitakari
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Valtion tulisi pystyä kohtelemaan kuntia tasapuolisesti samoilla periaatteilla. Hyvä kysymys on, pitääkö valtio rinnastaa tavalliseen maanomistajaan.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 36
Valtion maapolitiikka mahdollistaa kuntien tasapuolisen kohtelun
  Ilkka Koponen
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Viimeistään nyt jälkiviisaatkin voivat todeta Tuusulan tehneen hyvät kaupat.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 35
Voiko maankäyttö- ja rakennuslakia muuttamalla vaikuttaa tonttituotannon määrään ja asuntojen hintoihin?
  Ritva Laine
  Lisätiedot Maapolitiikan onnistunut hoitaminen nousi keskeisesti esiin Tarastin työryhmässä, joka etsi keinoja tonttitarjonnan lisäämiseen. Samalla tehtiin uusia avauksia kuntien kaavoituksen sujuvuuden lisäämiseksi.
  Avainsanat kaavoitus, maapolitiikka, maankäyttö- ja rakennuslaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 30
Yhteiskuntavastuu palautettava valtion maapolitiikkaan
  Jukka Kokkinen
  Lisätiedot Valtion maapolitiikasta puuttunut yhteiskunnallinen intressi on vaikeuttanut merkittävästi monien kuntien maanhankintaa ja hallittua kasvua. Valtion maapolitiikan liikemiesajattelu on tullut tiensä päähän. EU-komission valtiontukilinjaukset sekä KHO:n ratkaisut 2006:84 ja 2007:84 luovat perustan uudenlaiseen yhteistyöhön valtion ja kuntien välillä.
  Avainsanat maapolitiikka, sopimuskaavoitus, raakamaa, maapolitiikan etiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 10
”Elinympäristön kehittämisessä tavoitteiden ja toteutuman välillä ristiriita”
 
  Lisätiedot Ympäristöministeriöstä alueidenkäytön osaston päällikön tehtävistä eläkkeelle jäävä Pekka Kangas Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat Pekka Kangas, ympäristöministeriö, alueidenkäytön suunnittelu, ympräristönsuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 49 artikkeli(a).

Uusi haku