YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Maapohjan kiinteistöverouudistus
  Ari Tella
  Lisätiedot Kiinteistöverotus on Suomessa jo vuosikymmeniä vanha instituutio, joka ­jakaa ­mielipiteitä. Kiinteistöverotus katsotaan tänä päivänä kuitenkin vakaaksi ja ­perustelluksi omaisuuden verotustavaksi, joka tarjoaa kunnille vakaan tulolähteen.
  Avainsanat kiinteistövero, maapohja, massa-arviointi, kiinteistö, verotoimisto, kiinteistöverouudistus, hinta-alueet
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 4
Massa-arviointi Virossa
  Ülleke Eerik
  Lisätiedot Vuonna 2022 Viron maanmittausvirasto suoritti maan massa-arvioinnin, jossa arvioitiin lähes 760 000 kiinteistöä.
  Avainsanat massa-arviointi, arviointimalli, maaverotus, maanarvo, kiinteistörekisteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 18

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku