YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Merikartoitus on kansainvälistä yhteistyötä
  Juha Korhonen – Jukka Varonen
  Lisätiedot Suomen merikartoitus edistää merenkulun turvallisuutta myös monimuotoisen kansainvälisen yhteistyön avulla. Seuraavassa tilannekatsaus ajankohtaisista keskeisistä merikartoituksen kansainvälisistä asioista.
  Avainsanat merikartoitus, kansainvälinen yhteistyö, Itämeren yhteistyö, merikartoituksen standardit, IHO
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 46
Merikartoitustietojen käyttö laajenee
  Juha Tiihonen
  Lisätiedot Merikartoitustietoja on perinteisesti käytetty painettujen merikarttojen tuottamiseen. Sen lisäksi aineistoja on hyödynnetty viranomaisten sisäisessä toiminnassa. Maailma kuitenkin muuttuu ja uusia käyttötarpeita ja sovellusmahdollisuuksia nousee jatkuvasti esiin. Yhteiskunnan ja kansalaisten toimintaa tukeva aineistopalvelu nähdään nyt tärkeänä julkishallinnon tehtävänä, johon myös panostetaan.
  Avainsanat aineistopalvelu, merikartoitus, merenmittaus, merikartta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 13

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku