YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Historialliset ilmakuva-aineistot osana kaupunkisuunnittelua
  Lauri Hartikainen
  Lisätiedot Vuosikymmenten takaisista ilmakuvauksista voidaan tuottaa digitaalisia ortokuva-aineistoja, joita voidaan helposti hyödyntää monissa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun toiminnoissa.
  Avainsanat ortokuva, historialliset ilmakuvat, ilmakuvaus, ilmakuva, kaupunkirakenteen muuttuminen, aikasarjat, arkistokuvat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2011 Sivu 23
Ilmakuvia viistoon ja pystyyn
 
  Lisätiedot Kun ensimmäisen kerran asioin Lentokuva Vallaksen kanssa, se koski viistokuvia, joita tilasin Maankäyttö-lehden jutun havainnollistamiseen. Viistokuva, perinteisessä, yksinkertaisessa mielessä jäi jatkossakin päällimmäiseksi käsitykseksi. Valtaisa ilmakuvapankki suomi.ilmasta.fi oli jossain määrin tuttu, samoin ilmakuvakirjat, joissa isänmaan äidinkasvojen herkimpiä vivahteita on viistokuvattu.
  Avainsanat ilmakuvaus, viistokuva, pystykuva, kaavoitus, kaavoituskuvaus, ortokuva, ilmakuvakartta, korkeusmalli, fotogrammetria, kaukokartoitus, laserkeilaus, kuvapankki
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 10
Kaukokartoituksen uudet tuulet
  Pentti Ruokokoski
  Lisätiedot Kaukokartoitus on menetelmä tulkita asioita ilmakuvista, jotka otetaan satelliiteista ja suurista kartoituslentokoneista. Tekniikan kehityksen myötä kuvaaminen on voimakkaasti muuttumassa. Maailmalla leviää UAV (Unmanned Aerial Vehicle) -buumi, jonka tarkoituksena on tyydyttää rajusti kasvavia kaukokartoitus- ja ympäristön seurantatarpeita. Lennokkikuumeessa on melkein unohtunut kustannustehokkain kuvausalusta – yksimoottoriset pienkoneet.
  Avainsanat kaukokartoitus, seuranta, monitorointi, fotogrammetria, ortokuva, pienkone, digikamera, ilmakuvaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 22
Lennokkikartoitus – uusia näkymiä ilmasta
  Mikko Sippo
  Lisätiedot Lennokkikartoitus on uusin, jo vakiintunut menetelmä paikkatiedon hankkimiseksi. Menetelmä on kustannustehokkain silloin, kun kohdealue on liian suuri maastokartoitukselle ja liian pieni lentokoneesta tai helikopterista tehtävälle laserkeilaukselle ja ilmakuvaukselle – juuri tästä syystä se on saanut nopeasti jalansijaa ammattilaisten keskuudessa.
  Avainsanat lennokkikuvaus, kuvaprosessointi, pistepilvi, ortokuva, kuvablokki, kartoituslento
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 33

Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).

Uusi haku