YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ensimmäisen sukupolven digitaaliset ilmakuvakamerat testissä
  Risto Ilves
  Lisätiedot Maanmittauslaitos on testannut suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat. Testattavana ovat olleet Vexcel UltracamD, Z/I Imaging DMC ja Leica ADS40. Kuvien tieteellisistä analyyseistä on vastannut Geodeettinen laitos.
  Avainsanat Digitaalinen ilmakuvakamera, testilento, DMC, UltraCam, ADS40, geodesia, Geodeettinen laitos, paikkatieto,
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 19
Eurooppalainen katasteri
  Esa Tiainen
  Avainsanat EULIS, katasteri, paikkatieto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2002 Sivu 41
Geodeettinen laitos vaalii kansallista tarkkuutta
 
  Lisätiedot Geodeettinen laitos huolehtii valtakunnallisesta paikanmääritysinfrasta. Geodeettinen laitos sai MIL:n tunnustuspalkinnon tänä vuonna. Mutta mitä Geodeettinen laitos oikein tekee? Geodeettisen laitoksen ylijohtaja Risto Kuittinen ja Geodesian ja geodynamiikan osaston johtaja Markku Poutanen Pekka Lehtosen haastattelussa. Artikkeli sisältää myös kaksi laitoksen tutkijoiden laatimaa pienoisartikkelia Geodeettisen laitoksen tehtävistä.
  Avainsanat Geodeettinen laitos, geodesia, kalibrointi, mittaustarkkuus, metrologia, geoinformatiikka, kaukokartoitus, paikkatieto
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 6
Hajanaisuudesta yhteentoimivuuteen ? ympäristöministeriö kirittää rakennetun ympäristön digitalisaatiota
  Sakari Jäppinen – Juha Nurmi – Satu Taskinen
  Lisätiedot Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät seuraavan vuosikymmenen aikana digitaaliselle pohjalle. Kansalliset linjaukset rakennetun ympäristön digitalisaatiolle luodaan nyt.
  Avainsanat ympäristöministeriö, maankäyttö, digitalisaatio, maankäyttöpäätös, paikkatieto, tiekartta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 10
Insinööriprikaatikenraali Veli Pekka Valtonen: Paikkatieto on armeijankin operaatioiden perusta
 
  Lisätiedot Paikkatietotekniikka liittyy mm. johtamis-,ase- ja suunnittelujärjestelmiin. Tietoa kerätään monenlaista ja erilaisilla menetelmillä.
  Avainsanat puolustusvoimat, paikkatieto, Veli Pekka Valtonen
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2009 Sivu 12
Inspiraatiota paikkatietojen yhteiskäyttöön
  Antti Vertanen
  Lisätiedot Euroopan komissio käynnisti vuonna 2001 ns. INSPIREhankkeen, jonka tavoitteena on ollut selvittää lähtökohtia ja toimenpidetarpeita paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseksi Euroopassa.
  Avainsanat INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe, EU, direktiivi, paikkatieto, paikkatietojen yhteiskäyttö, GIS, GPS, spatial information
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 38
INSPIRE-direktiivin toimeenpano – kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri ja paikkatietoportaali
  Antti Rainio
  Lisätiedot Eurooppalainen lainsäädäntö ja kansainväliset standardit ohjaavat suomalaisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamista. Yhteiskäyttöiset paikkatietoaineistot ja verkkopalvelut muodostavat infrastruktuurin, jonka varaan paikkatietojen hyödyntäminen tulevaisuudessa voidaan rakentaa. Kansallinen paikkatietoportaali on ovi infrastruktuurin sisältöön ja palveluihin. Infrastruktuurin ja portaalin rakentaminen ovat keskeinen paikkatietoalan yhteistyön haaste niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
  Avainsanat paikkatieto, paikkatietoinfrastruktuuri, paikkatietoportaali, INSPIRE, geoportal
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 17
INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa valmistellaan monella rintamalla
  Antti Vertanen
  Lisätiedot Kansallinen lainsäädäntö on mukautettava toukokuuhun 2009 mennessä ja muita direktiivin edellyttämiä toimenpiteitä on käynnistettävä vaiheittain lähivuosien aikana.
  Avainsanat INSPIRE-direktiivi, paikkatieto, EU
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 23
Kartografia on paikkatietotekniikan ytimessä – ICAn presidentti haastattelussa
  Paula Ahonen-Rainio
  Lisätiedot Paikkatieto on tuotava käyttäjien ulottuville ja sellaisessa muodossa, että se vastaa tietotarpeisiin ja sen voi ymmärtää, kiteytti kansainvälisen kartografisen seuran ICAn presidentti Milan Konečný tammikuisella Suomen-vierailullaan.
  Avainsanat ICA, kartografia, paikkatieto
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 8
Laserskannaus tätä päivää ja huomista
 
  Lisätiedot Nordic Geo Center on erikoistunut maassa, ilmassa ja liikkuen tehtävään paikkatiedon keräämiseen: laserskannereihin ja pienoishelikoptereihin.
  Avainsanat paikkatieto, laserskannaus, laserskanneri, helikopteri, koulutus, UAV
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 6
Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville
  Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Elinympäristön tietopalvelu Liiteri on avannut ovensa. Palvelu kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.
  Avainsanat elinympäristö, tietopalvelu, Liiteri, maankäyttö, kaavoitus, rakennettu ympäristö, paikkatieto, SADe-ohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 28
Luonnonvarariskien hallintaa tarkoilla paikkatietomenetelmillä
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Nyt on tarve avoimempaan tiedonkulkuun ilmastonmuutostutkimuksesta päättäjille ja kansalaisille.
  Avainsanat ilmastonmuutos, riski, luonnonvarat, paikkatieto, GeoIT, myrsky, Metropolia, Aalto, Geodeettinen laitos, mobiili, 3D
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 7
Maanmittari eksyi työmaalle
  Reeta Ojala
  Lisätiedot Jos laitetaan maanmittari työmaalle, niin ensimmäiseksi hän varmaankin laittaa sen kartalle. Mutta miten hän sinne päätyi ja minne jatkaa?
  Avainsanat maanmittari, geomatiikka, GIS, paikkatieto, drooni
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2020 Sivu 37
Missiona lisätä paikkatiedon merkityksen ymmärrystä
  Susanna Kari – Ari Laitala
  Lisätiedot GeoForum jatkaa Maanmittauslaitoksen aikaisemmin ylläpitämän Paikkatietoverkoston toimintaa.
  Avainsanat GeoForum, verkosto, paikkatieto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 14
Paikkatiedon metatieto – välttämätön paha vai suuri mahdollisuus?
  Riikka Henriksson
  Lisätiedot Arvioimme päivittäin asioita ja tilanteita eri lähteistä tulevan metatiedon avulla – ilman sitä arjessa toimiminen vaikeutuisi, tai jopa kokonaan estyisi.
  Avainsanat metatieto, paikkatieto, elinkaari
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 14
Paikkatietoikkuna avaa infrastruktuurin
  Antti Rainio
  Lisätiedot Säädösten mukaan kansalliset paikkatietoaineistot tuodaan verkkopalveluihin jo seuraavien 2–3 vuoden aikana.
  Avainsanat paikkatieto, paikkatietoinfrastruktuuri, paikkatietoportaali, INSPIRE, geoportal
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 14
Paikkatietoikkuna kokoaa paikkatiedot yhteen
  Riikka Kivekäs
  Lisätiedot Haluatko katsella ja selailla karttoja? Paikkatietoikkunassa voit yhdistellä kartoista oman karttasi. Vai oletko töissä paikkatietoja tuottavassa organisaatiossa? Paikkatietoikkunasta voit tarkistaa viimeisimmät vaatimukset eurooppalaisille paikkatiedoille.
  Avainsanat paikkatieto, Paikkatietoikkuna
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 12
Paikkatietomiehet – haastateltavina Mikko ja Kari Salonen
 
  Lisätiedot Paikkatietoteknologia on Salosen veljesten harrastus, josta tuli työ.
  Avainsanat paikkatieto, Karttatiimi, Blom Kartta, yritystoiminta
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 6
Paikkatietoteknologiaa Barentsin alueelle
  Heikki Lantto
  Lisätiedot Neljän maan yhteisessä Barentsin alueen paikkatietoprojektissa on vaiheittain toteutettu alueen karttatieto kantoja, painettuja karttoja sekä Internet-pohjainen palvelujärjestelmä.
  Avainsanat paikkatieto, Barents
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 27
Pääkaupunkiseudun Palvelukartta palkittiin Barcelonassa
  Katri Isotalo
  Lisätiedot Pääkaupunkiseudun Palvelukartta tarjoaa avointa tietoa niin päiväkodeista kuin patsaistakin. Käyttäjiä on jo puoli miljoonaa kuukaudessa.
  Avainsanat Pääkaupunkiseudun Palvelukartta, paikkatieto, paikkatietopalvelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 42
Tulevaisuuden avoimet kaupunkimallit
  Juho-Pekka Virtanen – Arttu Julin – Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Juha Hyyppä
  Lisätiedot 3D-kaupunkimalleja on kehitetty ja sovellettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Niiden kehitykseen ovat vaikuttaneet niin mittausteknologian kuin tietojärjestelmien kehitys, kaupunkien tarpeet sekä rakennus- ja infrasuunnittelun toimintatapojen muutos kuten tietomallipohjainen suunnittelu.
  Avainsanat kaupunkimalli, sovelluskehitys, peliteollisuus, pelimoottori, paikkatieto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 20
Tuotekehitys on paikkatietoyrityksen ydin
 
  Lisätiedot MGPosition Oy:n toimitusjohtaja Mirja Mustonen haastattelussa.
  Avainsanat yritystoiminta, GPS-mittaus, paikkatieto, Mirja Mustonen, MGPosition
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 6
Tyhjästä Euroopan eturiviin - Viron hämmästyttävä tarina - Osa II
  Raivo Vallner
  Lisätiedot Tämä haastattelu on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa perehdyttiin Viron maaolojen kehittämiseen neuvostoajan jälkeen (Maankäyttö 3/2017). Tässä osassa tarkastellaan kartta-alan ja paikkatietojen kehitystä sekä kansainvälistä yhteistyötä tuosta ajasta tähän päivään. Kirjoitus perustuu Raivo Vallnerin toimittamiin tarkkoihin teksteihin.
  Avainsanat Maa-amet, Viron maanmittauslaitos, maanmittaus Virossa, paikkatieto
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 10
Visioita kiinteistöjen hintatietomaisemaan
  Risto Peltola
  Lisätiedot Asuntojen ja kiinteistöjen hintatietoja tarjotaan nykyään paljon aikaisempaa paremmin. Uusien tietopalvelumuotojen hyöty on kiistaton. Artikkelissa kerrotaan, mitä voisimme vielä tehdä paremmin.
  Avainsanat asuntojen hinnat, kiinteistöjen hinnat, tietopalvelu, paikkatieto, kiinteistöjen kauppahintarekisteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 40
Yksilöivät kohdetunnisteet paikkatietoyhteydessä
  Esa Tiainen
  Lisätiedot Relaatiotietokantojen myötä 1970-luvulta alkaen yksilöivät tunnisteet vakiintuivat hakuavaimiksi tietojärjestelmissä.
  Avainsanat yksilöivä tunniste, paikkatieto, yhteentoimivuus, semantiikka, web 2.0, karttalaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2009 Sivu 25

Annetulla hakuehdolla löytyi 25 artikkeli(a).

Uusi haku