YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Mikä saaritontissa maksaa?
  Helka-Marja Kohonen
  Lisätiedot Sipoon saariston kiinteistötoimituksia varten tehtiin vuonna 2016 Maanmittauslaitoksessa tutkimus saaritonttien hinnanmuodostuksesta. Tutkimuksen mukaan rantatontin hintaan saaressa vaikuttavat eniten sen sijainti ja saavutettavuus; yksittäisistä kohteen ominaisuuksista tärkeimmäksi nousi rannan laatu, sen soveltuvuus satamaksi.
  Avainsanat maan hinta, rantatontit, saaritontit, hintatutkimus, hintasuhde, kauppahinnat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2022 Sivu 4
Uutta tietoa saari- ja mannertontin hintasuhteesta
  Helka-Marja Kohonen – Pekka Nurmikari
  Lisätiedot Hintaero saaressa ja mantereella sijaitsevien rakennuspaikkojen välillä on kasvanut, osoittaa Uudenmaan maanmittaustoimistossa tehty hintatutkimus. Hintasuhde myös vaihtelee alueittain.
  Avainsanat maan hinta, rantatontit, saaritontit, hintatutkimus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2009 Sivu 22

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku