YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Jyväskylän Kymppi-ohjelma ylittää rajat
  Leena Rossi
  Lisätiedot Tekesin ja Kuntaliiton järjestämässä Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa Jyväskylä oli yksi palkinnon voittaneista. Voittajiksi seuloutuneet ehdotukset ovat aidosti innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia. Jyväskylän kehittämä maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli on Kymppiohjelma. Siitä kertoo Jyväskylän yleiskaavapäällikkö, arkkitehti Leena Rossi.
  Avainsanat tonttituotanto, palveluverkot, paikkatietojärjestelmä, suunnittelun tukijärjestelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 21
Korotetun kiinteistöveron vaikutus tonttituotantoon
  Jyrki Mattila
  Lisätiedot Jos verolainsäädäntöä halutaan käyttää tehokkaasti ja pitkäjänteisesti tonttituotannon edistämiseen, tulisi toimenpiteet kohdistaa erityisesti yhdyskuntarakentamisprosessin alkupäähän. Korotettu kiinteistövero on prosessin loppupään viimeisiä korjauskeinoja, kun alkupäässä on tehty virheitä.
  Avainsanat maapolitiikka, kiinteistöverotus, tonttituotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 15
Lunastamalla maata tonttituotantoon
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Vaikka kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet lunastaa maata yhdyskuntarakentamista varten, pitäydytään kuntien raakamaan hankinnassa edelleen yleensä vain vapaaehtoisten keinojen käyttöön. Tonttipula ja yhdyskuntarakenteen hajoaminen ovat viime aikoina lisänneet päättäjien kiinnostusta myös lunastuksen käyttöön kuntien maanhankinnassa. Kokemukset maan lunastamisesta eräissä kasvukeskuksissa ovat olleet myönteisiä.
  Avainsanat kunnan maapolitiikka, lunastaminen, lunastuslupa, raakamaa, tonttituotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 21
Selkeä maapolitiikka sujuvoittaa kaavoitusta
  Kristiina Rinkinen
  Lisätiedot Asemakaavoitus on luultua nopeampaa, paljastaa tuore tutkimus. Nopeimmin kaavoittavat kunnat ovat kyenneet hyödyntämään maankäyttö- ja rakennuslain liikkumavaraa toimintatapoja kehittäessään.
  Avainsanat maapolitiikka, kaavoitus, prosessi, kesto, tonttituotanto, tonttipula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 20
Valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välinen aiesopimus asunto- ja tonttituotannon edistämiseksi
  Jyrki Mattila
  Lisätiedot Aiesopimuksen tuotantotavoitteena vuosina 2008–2017 on keskimäärin 12 000–13 000 asunnon rakentaminen vuosittain. Tavoitteena on, että alueen kunnissa uustuotannossa on valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa 20 %.
  Avainsanat asuntotuotanto, tonttituotanto, aiesopimus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 27

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku