YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Maanmittarisuku rakentaa Suomea
 
  Lisätiedot Juhani ja Tapio Tuuttilalla on uusjakoelämysten päällä syvällinen kokemus yhdyskuntien rakentamisessa pääkaupunkiseudusta Pohjois-Pohjanmaan perimmäisiin kyliin.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka, uusjako, Tuuttila
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 47
Maanmittaustoimistojen aika
  Väinö Ylikangas
  Lisätiedot Maanmittaustoimistoja maahamme perustettiin vuodesta 1948 alkaen ensin iso- ja uusjakojen ja sitten muidenkin erityisten toimitusten tekemistä varten. Vuonna 1972 kaikkien toimitusten tekeminen ja vuonna 1991 maanmittaustoimen muukin paikallinen hoito määrättiin maanmittaustoimistojen tehtäväksi. Vuonna 2013 toimistot lakkautettiin.
  Avainsanat maanmittaustoimisto, uusjako, maanmittausviranomainen, maanmittaushallinto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 20
Maatilojen tilussijoituksen optimoinnista
  Aulis Tenkanen
  Lisätiedot Kokemuksia ja näkemyksiä eräistä järjestelytekniikoista Pohjois-Pohjanmaan uusjakoalueilla.
  Avainsanat uusjako, optimointi, Parhalahti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 40
Miten Ruotsissa suhtaudutaan metsämaan kiinteistönmuodostamiseen?
  Leif Norell
  Lisätiedot Metsämaata ei saa jakaa niin, että siitä aiheutuu vahinkoa metsätalouselinkeinolle.
  Avainsanat kiinteistönmuodostus, metsäkiinteistöt, uusjako, Ruotsi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 32
Omarrondering förr och nu – en jämförelse
  Mats Backman
  Avainsanat omarrondering, ägoregling, Sverige, uusjako, tilusjärjestely, Ruotsi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2005 Sivu 17
Peltoalueiden tilusrakenne pirstoutuu vauhdilla
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Kun esihistoriallinen maanviljelijä on ensimmäistä kertaa ottanut luonnontilassa olleen maakappaleen maataloudelliseen käyttöön, on kyseisen maa-alueen täytynyt sopia viljelijän käyttötarkoituksiin viereisiä alueita paremmin. Nykyiset maanviljelijät eivät ole yhtä onnekkaassa asemassa kuin esihistorialliset kollegansa. Selvitäkseen alati kovenevassa kilpailussa, täytyy nykyisten maanviljelijöiden hankkia maansa sieltä, missä sitä on tarjolla. Nämä alueet eivät suinkaan ole käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivia, saati viereisiä alueita parempia. Niillä täytyy kuitenkin pärjätä, ainakin uusjakoon saakka.
  Avainsanat tilusrakenne, kiinteistörakenne, tilusjärjestely, uusjako, suurlohko, peltolohko, keskikoko, talouskeskusetäisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 18
Uusjako likimääräisillä kartta- ja jyvitystiedoilla – toimitusmenettelykokeilu Vetelin keskustan uusjaon yhteydessä
  Guy Grannabba
  Avainsanat uusjako
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 5/2000 Sivu 14
Yksityistieverkon syntymisestä maaseudulla
  Markku Markkula
  Lisätiedot Yksityistielakia ollaan uudistamassa. Asiasta on tehty joulukuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeriössä päätös. Yksityisteiden verkon syntyhistoria Suomessa on pitkä. Sitä kuvataan lähemmin seuraavassa.
  Avainsanat uusjako, yksityistielaki, tieoikeus, kulkuyhteys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 10

Annetulla hakuehdolla löytyi 8 artikkeli(a).

Uusi haku