YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ilmastonmuutoksen haasteet kaavoitukselle
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Kaavoituksen avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutua muutokseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja toisaalta vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia, esimerkiksi tulvien ja myrskyjen aiheuttamia vaikutuksia.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, liikenne
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 6
Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen – mantra vai todellinen tavoite?
  Kaarina Rautio – Seija Vanhanen
  Lisätiedot Aluerakenteen toimivuus sekä yhdyskuntarakenteen eheys ja tiiviys ovat yksi perusta Suomen kilpailukyvylle.
  Avainsanat haja-asutus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, kaupunkirakenne
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 17

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku