YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Alueidenkäytössä tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa
  Matti Laitio – Katri Nuuja – Timo Turunen
  Lisätiedot Alueidenkäyttöön ja ympäristöön vaikutetaan kaavojen ja maapolitiikan lisäksi monissa muissakin yhteyksissä. Tämä korostaa alueidenkäytön strategisen ohjaamisen tarvetta.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 10
Ekologista kaupunkisuunnittelua Pietariin
  Åsa Nystedt
  Lisätiedot Energiatehokas korjausrakentaminen on mahdollisuus suomalaisille yrityksille.
  Avainsanat ekotehokas kaupunkisuunnittelu, energiatehokkuus, uusiutuva energia, ekologiset liikenneratkaisut, yhdyskuntasuunnittelu, Venäjä, ekologia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2011 Sivu 11
Energiatehokkuus alkaa kaavoituksesta
  Jukka Noponen
  Lisätiedot Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Yhdyskuntasuunnittelulta odotetaankin nyt uudenlaista ketteryyttä.
  Avainsanat kestävä kehitys, ilmastomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, energian säästö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 14
Haja-asutus – ongelma ilmastonmuutoksen hillinnässä
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Yhdyskuntarakenteen edelleen jatkuva hajautuminen Suomessa on ongelma myös ilmastonmuutoksen torjuntaa ajatellen. Asutuksen sijoittuminen työssäkäyntialueiden reuna-alueille ja erityisesti haja-asutusalueille lisää liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja verkostoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla lisääntyvät luonnonvarojen kulutus, muut päästöt sekä kustannukset.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, haja-asutus, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutoksen hillitseminen, ympäristövaikutukset
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 10
Ilmastonmuutoksen haasteet kaavoitukselle
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Kaavoituksen avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutua muutokseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja toisaalta vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia, esimerkiksi tulvien ja myrskyjen aiheuttamia vaikutuksia.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, liikenne
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 6
Ilmastonmuutos haastaa maanmittarit
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Maanmittareilla on suuret vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen rakennetun ympäristön kehittämisessä. Suurimmat haasteet koskevat tiedon välittymistä käytännön päätöksentekoon.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 8
Karjaa, oikea puutarhakaupunki – viimeistään vuonna 2012!
  Kukka-Maaria Luukkonen – Pekka V. Virtanen
  Lisätiedot Vajaan tunnin junamatkan ja alle 80 maantiekilometrin päässä Helsingistä sijaitseva nytkin jo vihreä Karjaan kaupunki haluaa olla ”oikeaoppinen” puutarhakaupunki – viimeistään vuonna 2012. Ajatus sisältyy kaupungin kehitysstrategiaan. Kaavoitusinsinööri Kukka-Maaria Luukkonen kävi asiasta sähköpostikirjeenvaihtoa emeritusprofessori Pekka V. Virtasen kanssa.
  Avainsanat puutarhakaupunki, kaavoittaminen, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 16
Kaupan suuryksiköt kaavoituksen kannalta
  Paavo Littow
  Lisätiedot Yhdyskuntarakenteella on suuri merkitys liikennetarpeen syntymiseen. Autoriippuvuuden vähentämiseksi pyritään kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Toisaalta liikemaailma koko ajan pyrkii rakentamaan suuria marketteja ja ns. viihtymiskeskuksia taajamien ulkopuolelle. Liikennetarve ja pakokaasut vain lisääntyvät ellei kaavoituksen kautta saada apua.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, kauppakeskukset, yhdyskuntakustannukset, kestävä kehitys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 21
Kestävän suunnittelun ja rakentamisen periaatteet Espoossa
  Markku Lappalainen – Annina Stadius
  Lisätiedot Artikkeli esittelee ekologisen ja vihreän rakentamisen periaatteet Steffen Lehmanin teokseen Green Urbanism perustuen sovellettuna Espooseen.
  Avainsanat ekologisuus, vihreys, kaupunkirakentaminen, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, kestävä kehitys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 10
Maankäyttö ympäristöhaasteiden keskiössä
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Maankäytön ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ympäristövaikutuksiin, palvelujen kustannuksiin ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyyn.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 11
Maankäytön strateginen suunnittelu
  Tapio Toropainen
  Lisätiedot Kuntastrategia on asiakirja, yhteinen tahdonilmaus, joka ohjaa kunnan tai kuntaryhmän kehittämistä kohti haluttua, toivottua parasta tilaa.
  Avainsanat maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, strateginen maankäytön suunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2011 Sivu 21
Maankäytön suunnittelun ja kiinteistön muodostuksen suhde
  Marjo Koivu
  Avainsanat osittamisrajoitukset, maankäyttö, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 11
Maanmittareista hiilijohtajia
  Jukka Noponen
  Lisätiedot Kehitys on johtamassa vääjäämättä siihen, että uudisrakentamisen on muututtava lähes hiilineutraaliksi.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 9
Maanmittarisuku rakentaa Suomea
 
  Lisätiedot Juhani ja Tapio Tuuttilalla on uusjakoelämysten päällä syvällinen kokemus yhdyskuntien rakentamisessa pääkaupunkiseudusta Pohjois-Pohjanmaan perimmäisiin kyliin.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka, uusjako, Tuuttila
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 47
Maanmittausko maailman ongelmien ratkaisija?
  Jarmo Ratia
  Lisätiedot Maanmittausala ei ole suurten globaalien ongelmien kuten ilmastonmuutoksen, luonnonmullistusten tuhojen tai hiilijäljen pienentämisen ratkaisija, mutta ilman maanmittausalaa niitä ei myöskään voi ratkaista.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 12
Maapolitiikka kasautumisetujen ja -haittojen synnyttäjänä
  Laura Virtanen
  Lisätiedot Nykyisessä taloustilanteessa kasautumisen ilmiöön perehtyminen on elintärkeää laskusuhdanteen kanssa painiville yrityksille, kunnille ja koko Suomelle.
  Avainsanat kasautuminen, maapolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, tiivis rakentaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 16
Maasto- ja kiinteistötiedot kulutukseen
  Raimo Vajavaara
  Lisätiedot Maanmittausalan vastuulla olevien valtakunnallisten maasto- ja kiinteistötietojen tietopalvelua on tehostettava ja tietoaineistojen hyödyntämisasteen lisäämiseksi on hinnoittelupolitiikkaa uudistettava.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 13
Muurin suojassa
  Markku Villikka
  Avainsanat maapolitiikka, kuntayhteistyö, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 3/2006 Sivu 32
Pitäisikö osittamisrajoituksia lisätä – vaiko vähentää?
 
  Lisätiedot Onko kiinteistönmuodostuksen tarkoitus vain rekisteröidä tapahtuneita luovutuksia vai pitäisikö sen olla osana keinojen ketjussa tehokkaampaan yhdyskuntarakenteeseen ja parempaan ympäristöön?
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistönmuodostus, osittamisrajoitukset
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 5
Skaftkärr – energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa
  Marja-Riitta Kontio
  Lisätiedot Porvoo parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä kaavoituksen keinoin. Energiatehokkuusajattelu on laajentunut Skaftkärr-hankkeen vauhdittamana Porvoossa kaavoituksesta myös käytännön toimiin ja toteutukseen.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, yleiskaavoitus, hiilijalanjälki, energian säästö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 24
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  Timo Turunen
  Lisätiedot Kaupunkiseutujen ja taajamien kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheyttä ja nykyistä tiiviimpää rakennetta.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, valtakunnalliset maankäyttötavoitteet, ilmastomuutos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 10
Tarvitaanko osittamisrajoituksia?
  Pauli Karvinen
  Lisätiedot Eri aikoina osittamisrajoitusten olemassaoloa tai niiden poistamista on perusteltu erilaisilla yhteiskunnallisilla tavoitteilla. Niiden muuttuessa osittamisrajoitukset saatettiin todeta tarpeettomiksi tai jopa vahingollisiksi muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden vuoksi, jolloin ne kumottiin tai niitä ainakin merkittävästi muutettiin.
  Avainsanat osittamisrajoitukset, yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistönmuodostus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 16
Uusimaa 2010 – miten sitä visioitiin vuonna 1965
  Pekka Raitanen
  Lisätiedot Asuntosäätiön palkkaama asiantuntijaryhmä hahmotteli rohkeita tulevaisuudenkuvia Uudellemaalle kahdeksan vuotta Porkkalan vuokraalueen palauttamisen jälkeen.
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, uusien yhdyskuntien rakentaminen, suurkaupungin kasvun hillitseminen, kuntauudistus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 50
Vihdin Ideapark – mikä siinä on niin vaikeaa?
  Tiina Hartman
  Lisätiedot Harvoin – jos koskaan – on kunnan kaavoitushanke saanut ministeritason aktiivisen vastustajan. Mistä oikein on kysymys? Mitä Vihtiin ollaan tekemässä? Tyrmätäänkö kunnan pitkäjänteinen kehitystyö julkisuudessa mielikuviin perustuen?
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, Ideapark, Länsirata, pendelöinti, työpaikkaomavaraisuus, osayleiskaavoitus, yksityinen luonnonsuojelualue
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 18
Yhdyskuntarakenne hajaantuu kehyskuntien maaseutualueilla – onko kaavoituksella keinoja sen hallintaan?
  Aarno Kononen – Anita Pihala
  Lisätiedot Tutkijat, ympäristöhallinto ja kaavoittajat seuraavat huolestuneina yhdyskuntarakenteen hajaantumista kasvukeskusten ympärillä. Yksittäinen omakotirakentaja etsii ja hankkii tontin sieltä, mistä sen edullisimmin tai ylipäätään saa. Antavatko maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ja kaavajärjestelmä oikeat ja riittävät lääkkeet sekä kasvukeskusten kehyskuntien kovien rakentamispaineiden hallitsemiseen että hiipuvan maaseudun hengissä pitämiseen?
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, haja-asutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 14
Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen – mantra vai todellinen tavoite?
  Kaarina Rautio – Seija Vanhanen
  Lisätiedot Aluerakenteen toimivuus sekä yhdyskuntarakenteen eheys ja tiiviys ovat yksi perusta Suomen kilpailukyvylle.
  Avainsanat haja-asutus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, kaupunkirakenne
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 17
Yhdyskuntasuunnittelu edistämään ilmastonsuojelua
  Oras Tynkkynen
  Lisätiedot ”Ilmastopolitiikka on eräänlainen maailmanpalovakuutus: tapa minimoida riskiä, joka on sekä hyvin todennäköinen että vaarallinen.”
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 6
”Elinympäristön kehittämisessä tavoitteiden ja toteutuman välillä ristiriita”
 
  Lisätiedot Ympäristöministeriöstä alueidenkäytön osaston päällikön tehtävistä eläkkeelle jäävä Pekka Kangas Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat Pekka Kangas, ympäristöministeriö, alueidenkäytön suunnittelu, ympräristönsuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 28 artikkeli(a).

Uusi haku