YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Carl-Olof Ternryd 25.6.1928–8.7.2013
  Göran Eriksson – Juha Talvitie – Markku Villikka
  Tyyppi Muistokirjoitus  Osasto In Memoriam  Nro 3/2013 Sivu 54
Fastighetsbildning och fastighetsregistrering
  Lars Jansson – Göran Eriksson
  Lisätiedot Teema "Fastighetsbildning och fastighetsregistrering"
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2000 Sivu 12
Lohkomiskustannukset Pohjoismaissa – vertaileva tutkimus
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Pohjoismainen tutkimus vertailee lohkomisen sisältöä, työaikaa ja kustannuksia eri Pohjoismaissa.
  Avainsanat lohkominen, vertailu, Pohjoismaat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 22
Ny lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning (3d) i Sverige
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Session 1 – Fastighetsbildning och fastighetsdata
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2a/2004 Sivu 21
Nya möjligheter till blandat ägande vid stadsförnyelse
  Barbro Julstad – Göran Eriksson
  Lisätiedot Teema "Urban förnyelse"
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2000 Sivu 46
Omistusasunnot Pohjoismaissa
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Vuoden 2009 toukokuun alusta tuli Ruotsissa voimaan uusi lainsäädäntö omistusasuntojen muodostamiseksi lohkomalla usean asunnon käsittävä asuntokiinteistö erityisiksi omistusasuntokiinteistöiksi.
  Avainsanat omistusasunto, omistusasuntokiinteistö, Pohjoismaat, Ruotsi, kiinteistöpolitiikka, asuntorakentaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 24
Omistusasunnot todellisuutta Ruotsissa toukokuussa
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus tuli Ruotsissa mahdolliseksi jo vuoden 2004 alussa. Vuosina 2004–2008 on muodostettu 240 3D-kiinteistöä, ja kysyntä näyttää kasvavan hieman joka vuosi.
  Avainsanat 3D-kiinteistönmuodostus, kiinteistönmuodostus, Lantmäteriverket
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 19
Tarton observatorion juhlallinen uudelleenvihkiminen
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Tartu Tähetorn, tähtitorni, on vuodesta 2005 ollut osa Struven meridiaanikaaren maailmanperintökohdetta.
  Avainsanat Struven ketju, Struve, geodesia, maanmittauksen historia, Tarton tähtitorni
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2011 Sivu 18
Toimitusinsinööri vastaa tarkoituksenmukaisesta kiinteistönmuodostamisesta Ruotsissa
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Ruotsin ja Suomen kiinteistönmuodostamisen välillä on monia yhtäläisyyksiä, mutta myös erilaisuuksia. Ruotsissa kiinteistönmuodostaminen keskittyy ennen kaikkea tarkoituksenmukaiseen maankäyttöön, kun taas Suomessa näyttää pääasiallisesti omistusoikeus ohjaavan kiinteistönmuodostamista.
  Avainsanat kiinteistönmuodostaminen, lohkominen, osittamisrajoitukset, Ruotsin maanmittauslaitos, Ruotsi, soveltuvuusharkinta maanmittaustoimituksessa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 14

Annetulla hakuehdolla löytyi 9 artikkeli(a).

Uusi haku