YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Arto Nuora (1936–2022)
  Kauko Juhamäki – Matti Holopainen
  Tyyppi Muistokirjoitus  Osasto In Memoriam  Nro 4/2023 Sivu 46
Asioiden valmistelua ja päätöksentekoa aidosti kansalaisen parhaaksiko?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Onko päätösten valmistelu tasapuolista, avointa ja läpinäkyvää sekä päätöksenteko aidosti demokraattista? Jos ei, kyse on harvainvallasta eikä demokratiasta.
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 34
Energia, valuutta, sota ja rauha
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2014 Sivu 43
Etätyöstä on tullut uusi normaali - mikä muuttuu yhteiskunnassa - mitkä investoinnit tulisi arvioida uudestaan?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot On tärkeää pohtia, mistä julkisista investoinneista voidaan luopua tai miten niitä tulisia suunnata uudestaan etätyön tullessa pysyväksi valtavirraksi.
  Avainsanat väylähanke, liikenneinfra, etätyö, investoinnit, pandemia
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 3
Eu:n tietosuoja-asetus (gdpr), kuntatietopalvelu ja kuntien tiedonjulkaisemisen vastuut rakennetun ympäristön tiedon keskeisinä tuottajina ja haltijoina
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 23
Hallitusohjelma kuntien näkökulmasta – lisää uusia tehtäviä vanhaan malliin vaiko aidosti helpotusta kuntien resurssipulaan?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 39
Hallitusohjelma kuntien näkökulmasta – lisää uusia tehtäviä vanhaan malliin vaiko aidosti helpotusta kuntien resurssipulaan?
  Matti Holopainen
  Avainsanat kunnat, hallitusohjelma, maankäyttö, kaavoitusmonopoli, asemakaava, maankäyttö, verotus
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 30
Haluammeko ruotsalaisen asuntopolitiikan ongelmat Suomeen?
  Matti Holopainen
  Avainsanat maapolitiikka, lunastuslaki, maanhankinta, lunastuskorvaus
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 31
Joutuvatko kunnat poliittisen sovun maksajiksi, jotta hallitus pysyisi pystyssä?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Eduskunnassa on parhaillaan valiokuntavaiheessa kaksi kuntasektorin näkökulmasta keskeistä ja merkittävää säädöstöä, Rakentamislaki ja Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ). Molempia hallituksen esityksiä on arvosteltu voimakkaasti lähes kaikilta suunnilta sekä lopputuloksen että valmistelun menettelytavan osalta.
  Avainsanat avoin data, ratkaisut, kannusteet, 3D, paikkatiedot, tiede, avoimuus, tulevaisuus
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2022 Sivu 33
Julkishallinnon toiminnan tehostaminen – tavoitteena toiminnan tehokkuus ilman yksityisiä monopoleja?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 38
Julkishallinnon uudet haasteet
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Maankäytön ratkaisujen merkitys yhteiskunnan toiminnan järjestämisessä on kasvamassa – pystyykö julkishallinto vastaamaan haasteeseen?
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 29
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. mihin maanmittari voi vaikuttaa?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Kirjoittaja on maankäytön asiantuntija Suomen Kuntaliitossa ja ryhtyy kirjoittamaan kolumneja Maankäytössä maankäytöstä ja muista kuntasektoria koskettavista aiheista.
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 28
Kenelle kuuluu julkisten investointien tuoma maan arvonnousu?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2020 Sivu 25
Kohtuu llista asumista siedettävään hintaan – pääkaupunkiseudullako?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2012 Sivu 31
Kunnan datan avaaminen ja rahoitus: Kuntien paikkatietopalvelusta ratkaisuja kunnille, valtiolle ja yrityksille
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2013 Sivu 40
Kunnan hallittu maankäyttö on veronmaksajan etu
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 27
Kunnan tehtävä ovat laadukkaat toimintaympäristöt, eivät voitot
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Jääkö kustannustehokkuutta kehittävä työ taas kerran akuutin rahoituskriisin uhriksi?
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2009 Sivu 21
Kunnat ja maankäyttö yhteiskunnan taloushaasteem keskiössä - taas kerran
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2011 Sivu 51
Kunta jälkeen ”sote-ervan”?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 37
Kuntaliiton avaukset digitalisaatioon
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Tuottamaton tiedonvälitystyö pois, ajantasainen tieto käyttöön ja terve kilpailu kuntien sähköisiin palveluihin
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 30
Kuntarakenneuudistuksesta – muuttuvatko kuntien maankäytön valinnat tai toimintatavat?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Pystymmekö käytännössä uudistamaan kuntien toimintaa ja rakenteita siten, että syntyy todellisia kustannussäästöjä palvelujen laadusta tinkimättä? Vastaavatko asuinalueille tarjottavat lähipalvelut, ala-asteet ja päiväkodit, aidosti asukkaiden jokapäiväisen elämän tarpeita siten, että työssäkäynti on mahdollista?
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 42
Kuntatietopalvelu on kuntien keskeinen palvelualusta ja edunvalvontaväline digitalisoituvassa yhteiskunnassa
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2018 Sivu 38
Kuntayhteistyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan
  Matti Holopainen
  Avainsanat kunnat, kuntayhteistyö, sote, digitalisaatio, data
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 37
Kuntien kaavamonopoli ja toimiva ­kuntakaavoitus tästä eteenpäin
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 11
Kuntien tonttituotannon ongelmat vakiintuneita – onko helpotusta näköpiirissä?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2003 Sivu 9
Kuntien verkostoyhteistyö – osa kuntasektorin tuottavuusohjelmaako?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2011 Sivu 44
Kuntien yhteistyön merkitys korostuu kuntatalouden liikkumavaran pienentyessä uudessa hallintorakenteessa
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 22
Kuntien yritystuet ja maapolitiikka
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Säädösten tarkoituksena on varmistaa se, että kiinteistöjen osto- tai myyntihinnat muodostuvat markkinaehtoisesti eikä niihin sisälly liian alhaisen myyntihinnan tai liian korkean ostohinnan muodossa yrityksille kanavoituvaa tukea, joka voi vääristää kilpailuolosuhteita markkinoilla.
  Avainsanat EU, maapolitiikka, kiinteistökauppa, elinkeinotuki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 10
Kustannus- ja budjettirakenteet valtion ja kuntien yhteistyön esteenä – lasku veronmaksajalle
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Valtion ja kuntien mahdollisuudet tarkastella palvelutuotantoa ja kustannusrakenteita kokonaisuutena eivät käytännössä toimi. Ylimääräisen laskun maksaa veronmaksaja. Mistä löytyisi se yhteistoimintamalli, jossa veronmaksajan kokonaisetu ratkaisisi?
  Avainsanat julkinen talous, kustannusrakenne, palvelujen hinnoittelu
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 20
Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö ei tyydytä kuntia
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti.
  Avainsanat lunastuslaki, kuntatalous, kiinteistökeinottelu
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2019 Sivu 15
Lunastuslainsäädäntöä koskeva lakiesitys tulossa Eduskuntaan viikolla 13
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Haluaako hallitus jäädä historiaan nuorison asumisen ja tulevaisuuden mahdollistajana vaiko raunioittajana?
  Avainsanat asuminen, lunastuslainsäädäntö, markkina-arvo, nuoriso
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2022 Sivu 33
Luonnonvarat – kansakuntamme yhteinen omaisuusko ?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2012 Sivu 33
Löytyykö sitoutumista ilman kuntaliitosta?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Ilmastonmuutoksen torjuminen ja maan kilpailukyky edellyttävät kunnilta maapolitiikan tiivistä yhteistyötä.
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 58
Maa – maankäyttö – maanmittaus – Maanmittauspäivät?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 38
Maankäyttö ja palvelut – kuntatalouden kulmakivi
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Jokaisen kunnan on esitettävä valtioneuvostolle erityinen kuntaja palvelurakennetta koskeva toimeenpanosuunnitelma.
  Avainsanat maankäyttö, maapolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 23
Maankäyttö ja verkostoyhteistyö uuden kunnan elinvoiman ytimessä – työtä ja kohtuuhintaista asumista lähipalveluineen
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2018 Sivu 30
Maankäyttö ympäristöhaasteiden keskiössä
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Maankäytön ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ympäristövaikutuksiin, palvelujen kustannuksiin ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyyn.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 11
Maanmittausalan koulutus ja työelämän tarpeet – kohtaavatko ne arjessa?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2011 Sivu 51
Maapolitiikka – ilmastonmuutoksen torjuntajärjestelmän täsmäase?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Käytämmekö kunnissa täysimääräisesti maapolitiikan mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa? Maapolitiikan keinoin voidaan välillisesti vaikuttaa mm. liikenteen päästöihin ja välittömästi mm. energiatehokkaan rakentamisen edistämiseen.
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2009 Sivu 32
Mihin on kadonnut suomalaisten kyky ratkaista isot ongelmat ja tehdä aitoa yhteistyötä?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2014 Sivu 15
Millainen on kuntien maankäyttöä koskeva osuus tulevassa hallitusohjelmassa?
  Matti Holopainen
  Avainsanat hallitusohjelma, maankäyttö, lainsäädäntö, kiinteistövero
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 42
Mistä apua jatkuvaan tonttipulaan - raakamaan hankinnasta vai maankäyttösopimuksista?
  Matti Holopainen
  Avainsanat maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 12
Mitä teemme arjessa suomalaisten työpaikkojen puolesta?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 12
Mitä yhteistä...
  Matti Holopainen
  Lisätiedot ...on tulevaisuuden peruskunnan rahoituksella, kiinteistöverolla ja helmikuussa 2016 avattavalla kuntien yhteisellä Kuntien paikkaTietoPalvelulla (KTP)?
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 35
Muuttuiko kuntien maapolitiikka 1.7.2003 jälkeen?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2003 Sivu 30
Oikeus ja kohtuus – ahneus ja oma etu: Kestääkö yhteiskunta?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 44
Onko julkishallinnon yhteistoiminta aitoa yhteistyötä vaiko vallankäyttöä oman edun nimissä?
  Matti Holopainen
  Avainsanat kuntalainen, kunnat, ministeriö, pandemia, lakisääteinen, vallankäyttö
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 31
Onko kunnan maankäytön talous hallinnassa suhdanteiden heikentyessä?
  Matti Holopainen
  Avainsanat rahoituskriisi
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 39
Onko Suomessa siirrytty demokratiasta yksittäisen ministeriön harvainvaltaan?
  Matti Holopainen
  Avainsanat lainsäädäntö, ministeriö, perustuslaki, perustuslakivaliokunta, lainsäädäntö, perustuslaki, demokratia
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 37
Paikkatietojen tekninen saatavuus, rahoitus, hinnoittelu ja laatu – miten ne sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Millä ratkaisuilla turvataan tiedon esteettömän saatavuuden lisäksi sen ajantasaisuus ja laatu, jotka vasta toimivana kokonaisuutena luovat tiedolle ja sen varaan rakennettaville palveluille arvon, josta loppukäyttäjät ovat valmiit maksamaan? Voidaanko yhteiskunnan kriittisiä palveluja rakentaa mekanismeille, joille ei ole olemassa selkeää rahoitusta? Joutuuko kunta päättämään, käytetäänkö veroraha vanhustenhuoltoon vaiko paikkatiedon ylläpitoon?
  Avainsanat paikkatiedot, INSPIRE, hinnoittelu
  Tyyppi Kolumni  Osasto Vinkkelit  Nro 1/2010 Sivu 38
Pystyykö hallinto aitoon yhteistyöhön ja mitä se tarkoittaa?
  Matti Holopainen
  Avainsanat hallinto, hallitus, digitalisaatio, kunnat, lakisääteinen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 13
Rakennuslain uudistamislinjaukset ja kiinteistönmuodostamislaki
  Matti Holopainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/1997 Sivu 9
Rakentamattoman rakennuspaikan korotettu veroprosentti – rangaistus vai mahdollisuus?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2003 Sivu 25
Ratkaiseeko sähköinen asiointi kuntien resurssiongelmat?
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Sähköisten asiointipalvelujen valmiuksia tulisi ryhtyä rakentamaan kunnissa erikseen tai yhdessä naapurikuntien kanssa.
  Avainsanat sähköinen asiointi, kuntapolitiikka
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 24
Riittävän tonttitarjonnan varmistaminen – tarvitaan sekä kunnan että valtion konkreettisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Ratkaisemattomana ja jatkuvana ilmiönä työntekijöiden maksukyvyn ylittävä asumisen hinta kasvukeskuksissa on merkittävä kansallinen ongelma.
  Avainsanat maapolitiikka, tonttitarjonta, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 8
Tulevaisuuden kunta – maankäyttöä, kunnallistekniikkaa, elinkeinopolitiikkaa sekä kulttuuria ja sivistystäkö?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 45
Tuoko uusi hallitus oikeudenmukaisuutta kuntien ja valtion väliseen yhteistyöhön?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 23
Uuden kunnan tehtävät ja resurssit tasapainoon – toisen omaisuutta ei voi myydä omaan lukuunsa
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 27
Uudet kuntapäättäjät – entiset haasteet kunnan maapolitiikassa
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 42
Uudet päättäjät, vanhat haasteet
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Haetaanko aidosti yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ratkaisua vai saneleeko hallituksen ja ministeriön piirissä asetettu poliittinen tavoite lopputuloksen yhteiskunnallisista vaikutuksista huolimatta?
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 40
Vaikuttaminen, valmistelu ja päätöksenteko – raha ratkaisee?
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 1/2013 Sivu 39
Valmistautuminen seuraavaan hallitusohjelmaan
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Voidaanko nykyisiä lainsäädännön valmistelun perustavanlaatuisia rakenteellisia virheitä korjata?
  Avainsanat ministeriö, kunnat, valtio, hallinnonala, lainsäädäntö, hallitus, digitalisaatio
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 36
Valta ja vastuu tasapainoon prosessien verkostolla
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2016 Sivu 36
Valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen ja yhteistoiminnan pelisäännöt
  Matti Holopainen
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2001 Sivu 5
Valtionhallintoon kootut keskitetyt rekisterit kuntien tuottamista tiedoista ovat manuaaliajan ratkaisu ja virheinvestointi digitaalisessa yhteiskunnassa
  Matti Holopainen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2017 Sivu 33
Ympäristöministeriön RYTJ-lainsäädäntövalmistelu tulee keskeyttää
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Ympäristöministeriö valmistelee RYTJ (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) -lainsäädäntöä, jolla se tunkeutuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja siirtää kuntien arvokkaan tieto-omaisuuden valtion liikelaitoksen määräysvaltaan korvauksetta – virheinvestointi kuntien ja kuntalaisten maksettavaksi – vastoin eurooppalaisessa ja kansallisessa lainsäädännössä kunnille annettuja itsehallinnollisia oikeuksia. Ympäristöministeriön valmistelu kasvattaa yhteiskunnan kyberturvallisuusriskejä sekä avoimen datan aiheuttamia riskejä.
  Avainsanat RYTJ-lainsäädäntö
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2022 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 66 artikkeli(a).

Uusi haku