YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aalto-yliopisto koostuu kolmesta korkeakoulusta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK ) muodostama uusi yliopisto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkitieteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 8
Etsintäkuulutus
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Valkeakosken Päivölässä on Forestian yhteismetsän (RN:o 908-874-2-1) metsäpalstalla betonipysti, josta kaivataan lisätietoja.
  Tyyppi Uutinen  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 42
Halkomistoimitus uudistumassa
  Arvo Vitikainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/1999 Sivu 11
Katoaako maanmittausalan opetus Aalto-yliopistosta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Syksyllä 2013 Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluissa käynnistyivät uusimuotoiset kandidaattiohjelmat. Jos opiskelija haluaa vastaisuudessa diplomi-insinööriopinnoissa opiskelemaan joko kiinteistötaloutta tai maankäytönsuunnittelua ja liikennetekniikkaa, hänen on haettava opiskelemaan rakennettu ympäristö -nimistä kandipääainetta. Tahi mieliäkseen diplomi-insinööritasolla geoinformatiikan opiskelijaksi, hänen on hakeuduttava energia- ja yhdyskuntatekniikan kandipääaineeseen. Maanmittarikunnan keskuudessa on pohdittu poikkeuksellisen merkittävän ja kauaskantoisen uudistuksen konkreettisia vaikutuksia maanmittausalalla annettavaan koulutukseen ja ammattikunnan sisäiseen työnjakoon. On kysytty, koulutetaanko perinteisiä maanmittareita tulevaisuudessa lainkaan yliopistotasolla? Seuraavassa esityksessä tarkastellaan uutta tutkintorakennetta pääasiassa rakennettu ympäristö -hakukohteen näkökulmasta. Esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko tutkintouudistus maanmittausalan tulevaisuuden näkökulmasta uhka vai mahdollisuus.
  Avainsanat koulutus, opiskelu, Aalto-yliopisto, DI-tutkinto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 6
Kuka vastaa maanmittausalan koulutuksen koordinoinnista?
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Meidän itsemme pitäisi rakentaa maanmittausalalle kokonaisvaltainen koulutuspoliittinen strategia.
  Avainsanat Maanmittausalan koulutus, koulutus, Aalto-yliopisto, ammattikorkeakoulu
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 5
Lapin maanmittarikerho
  Arvo Vitikainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/1998 Sivu 23
Maanmittausalan imago
  Arvo Vitikainen
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2004 Sivu 5
Maanmittausosaston tutkintorakenne uudistuu
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Tutkintorakenteen uudistaminen liittyy Suomen ja noin 40 muun Euroopan maan sitoutumiseen niin sanottuun Bolognan prosessiin. Sen tavoitteena on luoda Euroopasta yhtenäinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä.
  Avainsanat tutkintouudistus, insinöörikoulutus, Teknillinen korkeakoulu, koulutus, opiskelu, insinööritutkinto, DI-tutkinto, kandidaatin tutkinto, Bologna
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 31
Ossi Heiskanen 1926-2019
  Hannu Aarnio – Suvi Tuomi – Arvo Vitikainen
  Tyyppi Muistokirjoitus  Osasto In Memoriam  Nro 3/2019 Sivu 44
Tekniikan kandidaatit tulevat!
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot "TKK:n maanmittausosastolla toteutettava tutkinnonrakenneuudistus on haasteellinen mahdollisuus maanmittausalan opetuksen kehittämiseksi. Käytännössä tutkintouudistus näkyy 1.8.2005 alkaen kaksiportaisena tutkintorakenteena. Maanmittausalallekin alkaa Otaniemestä valmistua tekniikan kandidaatteja." Kiinteistötekniikan professori Arvo Vitikainen käsittelee pääkirjoituksessaan tutkintouudistusta. Enemmän aiheesta erillisessä artikkelissa s. 31.
  Avainsanat tutkintouudistus, TKK, Teknillinen korkeakoulu, opiskelu, kandidaatin tutkinto, tekniikan kandidaatti
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 5
Tieto perinteisten maanmittareiden kuolemisesta sukupuuttoon on ennenaikainen
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Arvo Vitikaisen kommentti Veijo Lievosen Maankäytön nrossa 4/2008 julkaistuun puheenvuoroon.
  Avainsanat diplomi-insinöörikoulutus, TKK, koulutus, opiskelu
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 1/2009 Sivu 73
Uusimuotoiset tilusjärjestelyt – maaseudun uhka vai mahdollisuus?
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Artikkeli perustuu kiinteistötekniikan professori Arvo Vitikaisen Teknillisessä korkeakoulussa 9.11.2004 pitämään virkaanastujaisesitelmään.
  Avainsanat geomatiikka, kiinteistötalous, koulutusohjelma, tutkintorakenne, tutkinnonuudistus, Teknillinen korkeakoulu, maanmittausosasto, TKK
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2005 Sivu 26

Annetulla hakuehdolla löytyi 12 artikkeli(a).

Uusi haku