YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kasvukeskusten maapolitiikasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Risto Peltola esittää palautteessaan vasta-argumentteja Maankäytön numerossa 2/2004 esitettyihin maapoliittisiin väitteisiin.
  Avainsanat maapolitiikka, kasvukeskus, kasvukeskukset, maankäyttö, tonttitarjonta, maanhankinta, lunastus, asuntotuotanto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2004 Sivu 54
Kaupunkien maapolitiikasta Kiinassa ja Suomessa
  Risto Peltola
  Lisätiedot Juhana Hiironen kytkee Maankäytön edellisessä numerossa kiinalaisen ja suomalaisen maapolitiikan toisiinsa lennokkaasti, ja innostuu pitkälle meneviin rinnastuksiin.
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2014 Sivu 60
Liikennealueiden arvo: suuri tuntematon
  Risto Peltola
  Lisätiedot Mikä on liikennealueiden arvo Suomessa? Liikenneverkon merkityksen näkökulmasta arvo on hyvin suuri. Koska hyödyn saavat liikenneverkkoa käyttävät kiinteistöt, itse liikennealueiden arvo on epämääräinen. Artikkelissa ehdotetaan maan arvonnousun tehokkaampaa käyttöä väylähankkeiden rahoituksessa.
  Avainsanat maan arvonnousu, liikennealueet, väylähankkeet
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 36
Maatalousmaan arvo ja hinta suomessa 1980–1996
  Risto Peltola
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/1997 Sivu 6
Miten raakamaa pitäisi arvioida?
  Risto Peltola
  Avainsanat raakamaa, kiinteistöarviointi, raakamaan arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2005 Sivu 10
Miten tonttien tarjonta määritellään ja mitataan, ja miten tonttitarjontaa voidaan lisätä?
  Risto Peltola
  Lisätiedot Tonttipula näyttäytyy säännöllisin väliajoin kasvukeskusten akuuttina ongelmana. Ilmiön säännöllinen toistuvuus on merkki ongelman kroonisuudesta. Tuloihin nähden korkeat asuntojen hinnat ovat krooninen ongelma pääkaupunkiseudulla, ei ehkä muualla maassa. Puolen vuosisadan aikana asuntotonttien reaalihinnat ovat 13-kertaistuneet, ja asuntojen reaalihinnat 2,2-kertaistuneet. Suhdannevaihtelut ovat olleet erityisen rajuja viimeisten 25 vuoden aikana.
  Avainsanat maapolitiikka, tonttitarjonta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 24
Miten yritysten tulisi saada paikkatiedot verkosta?
  Risto Peltola
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2002 Sivu 21
Peltolohkojen tavoitteellinen koko on ”harmaa alue”
  Sami Myyrä – Risto Peltola
  Lisätiedot Urheilussa käytetty termi ”harmaa-alue” viittaa siihen, että eri ihmisillä – urheilijoilla, valmentajilla ja doping-testaajilla – on erilainen käsitys kielletyistä ja sallituista lääkinäaineista ja hoitomenetelmistä. Erilaisen koulutuksen saaneilla ihmisillä on myös erilainen näkemys peltolohkojen tavoitteellisesta koosta. Tässä artikkelissa vedetään yhteen erilaisilla menetelmillä tehtyjen tutkimusten tuloksia ja verrataan niitä alan ammattilaisten – viljelijöiden ja maanmittausinsinöörien – näkemyksiin.
  Avainsanat lohkominen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 40
Pitäisikö paikkatiedon olla ilmaista?
  Risto Peltola
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2002 Sivu 45
Raakamaan ja tonttien hintasuhde - "uusi" lähestymistapa arviointiin ja markkinoihin
  Risto Peltola
  Avainsanat raakamaa, arviointi, hintasuhdemenetelmä, hintamalli, asuntotontti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 28
Rakennusten arvioinnin vaikeudesta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Risto Peltolan kommentti Sampo Hatusen kirjoitukseen Maankäytön nrossa 2/2005.
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2005 Sivu 68
Superkompensaatio: Arviointia kehäradan lunastuksessa määrätyistä maapohjakorvauksista
  Risto Peltola
  Lisätiedot Tässä artikkelissa arvioin maaoikeuden antamaa tuomiota rautatieliikennealueen lunastuksessa Vantaalla koskien kehärataa Vantaankoskelta lentoaseman kautta Tikkurilaan. Kehäradan lunastustoimituksessa maaoikeus päätyi määräämään hyvin suuria maapohjakorvauksia liikennealueen lunastuksessa.
  Avainsanat lunastuskorvaus, kehärata, maaoikeus, maapohjakorvaus, lunastustoimitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 42
Tarina kahdesta kiinteistökaupasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Kirjoittaja tarkastelee kahta Suomen kuntahistorian kalleinta raakamaakauppaa ja tapahtumain kulkua: kauppaneuvotteluja ja kunnallisen päätöksenteon vaiheita. Kummallista, että raakamaat kierrätettiin pörssiyhtiö Spondan kautta.
  Avainsanat maapolitiikka, kiinteistöarviointi, Sponda
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 40
Visioita kiinteistöjen hintatietomaisemaan
  Risto Peltola
  Lisätiedot Asuntojen ja kiinteistöjen hintatietoja tarjotaan nykyään paljon aikaisempaa paremmin. Uusien tietopalvelumuotojen hyöty on kiistaton. Artikkelissa kerrotaan, mitä voisimme vielä tehdä paremmin.
  Avainsanat asuntojen hinnat, kiinteistöjen hinnat, tietopalvelu, paikkatieto, kiinteistöjen kauppahintarekisteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 14 artikkeli(a).

Uusi haku