YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aalto-yliopiston uusi geoinformatiikan maisteriohjelma
  Henrik Haggrén – Kirsi Virrantaus – Martin Vermeer – Miina Rautiainen – Matti Vaaja – Hannu Hyyppä – Pirjo Ståhle – Paula Ahonen-Rainio – Salla Multimäki – Petri Rönnholm
  Lisätiedot Lukukaudella 2016–2017 aloitti Aalto-yliopistossa uusi, aiemman geoinformatiikan maisteriohjelman korvaava ohjelma. Uusi ohjelma tarjoaa korkeakoulutason opetusta geodesiasta, fotogrammetriasta, laserkeilauksesta, kaukokartoituksesta, kartografiasta sekä geoinformaatiotekniikasta. Opiskelijoita ohjelmassa on vuosikurssilla noin 20.
  Avainsanat opetus, Aalto-yliopisto, geoinformatiikka, maisteriohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 15
FIG:n yleiskokous ensimmäistä kertaa Afrikassa – FIG:n Working Week ja 23. yleiskokous Sun Cityssä
  Kirsi Virrantaus
  Tyyppi Kolumni  Osasto FIG-uutisia  Nro 3/1999 Sivu 6
Kansallinen paikkatietostrategia – haaste suomalaiselle yhteistyökyvylle
  Kirsi Virrantaus
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 2/2004 Sivu 4
Kestävästä kehityksestä virtuaaliakatemiaan – otteita Prahan työviikon komissiotyöskentelystä
  Kirsi Virrantaus
  Tyyppi Uutinen  Osasto FIG-uutisia  Nro 4/2000 Sivu 47
Maanmittauksen koulutuksen portaali tekeillä
  Kirsi Virrantaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2001 Sivu 44
Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon - spatio-tilastollisen analyysin menetelmin
  Kirsi Virrantaus
  Lisätiedot Tiedon tuottamisen problematiikan rinnalla olisi jo pian keskityttävä myös tiedosta saatavan hyödyn luomiseen. Kirjoituksessa pyritään avaamaan paikkatiedon roolia tutkimuksen, suunnittelun ja päätöksenteon tukena.
  Avainsanat spatio-tilastollinen analyysi, spatiaalinen ilmiö, spatiaalinen autokorrelaatio, spatiaalinen korrelaatio
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Kehittyvä paikkatietotekniikka  Nro 1/2011 Sivu 6
Women in surveying ja muut aliedustetut ryhmät FIG:n toiminnassa
  Kirsi Virrantaus
  Avainsanat Women in surveying, FIG, Brighton
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/1998 Sivu 13

Annetulla hakuehdolla löytyi 7 artikkeli(a).

Uusi haku