YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aika ja paikka
  Pasi Laurila
  Lisätiedot Tarkka ajan määritys ja nopea paikannus ovat välttämättömiä monien yhteiskunnan ja yritysten ylläpitämien palveluiden ja tietojärjestelmien sekä ihmisten arkielämän kannalta.
  Avainsanat ajanmittaus, paikannus, satelliittipaikannus, tähtitieteellinen paikannus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 6
Avaruuden uhkiin varaudutaan
  Pasi Laurila
  Lisätiedot Nykyisin puhutaan paljon turvallisuudesta ja varautumisesta erilaisiin ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja uhkaaviin ­vaaroihin. Avaruudesta tuleviin ­uhkiin alettiin varautua 1970-luvulla, kun ­auringonpurkaukset aiheuttivat sotilaallisia vaikutuksia. Esimerkiksi Yhdysvaltain ohjuspuolustus laitettiin hälytystilaan vuonna 1967 ja merimiinoja räjähti ­Vietnamin rannikolla vuonna 1972.
  Avainsanat globaalit uhat, avaruuden tilannekuva, avaruussää, avaruusromu, asteroidit, varautuminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 28
Kohti maan massakeskipistettä
  Pasi Laurila – Reino Ruotsalainen – Mauri Väisänen
  Lisätiedot Maan muodon ja mittojen määrittäminen on geodesian perustehtävä. Tähän liittyviä tutkimuksia ovat motivoineet tiedonjano, tieteellinen kilpailu sekä talouden ja tekniikan kehittämisen tarpeet.
  Avainsanat astemittaus, ellipsoidi, geodesia, geoidi, Maan muoto, satelliittipaikannus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 30
Paula Pietilä
  Pasi Laurila – Aune Rummukainen
  Tyyppi Muistokirjoitus  Osasto In Memoriam  Nro 3/2006 Sivu 75
Suuret suomalaiset geodeetit
  Pasi Laurila – Reino Ruotsalainen – Martin Vermeer – Mauri Väisänen
  Lisätiedot Maanmittaajat ovat olleet yli 400 vuotta kehittämässä suomalaisten elinoloja ja hallintoa.
  Avainsanat geodeetti, geodesia, geodeettinen laitos, geoidi, aurinkopimennysmittaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 34
Tähdätystä mittauksesta pistepilveen
  Pasi Laurila
  Lisätiedot Insinöörien työ liittyy tarkoituksenmukaisten ja työtä säästävien teknisten ja teknologisten keinojen tuntemukseen, kehittämiseen ja käyttötaitoon. Maanmittauksessa käytettävät mittauslaitteet ja -menetelmät kehittyvät ja automatisoituvat nopeasti. Tämä on lähtökohtaisesti myönteistä kehitystä. Työelämään valmentavalle koulutukselle tämä synnyttää haasteita, joihin vastaaminen ei ole kovin yksinkertaista.
  Avainsanat mittausten automatisointi, mittausmenetelmien integraatio, maanmittausalan koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2011 Sivu 22

Annetulla hakuehdolla löytyi 6 artikkeli(a).

Uusi haku