YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Hintatilaston metsätilakaupat syynissä: Taittuiko lamavuosista alkanut nousutrendi vuonna 2005?
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Avainsanat barometrikysely, kauppahinnat, kauppahintarekisteri, metsätilamarkkinat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 36
Kauppahintarekisteri ja metsätilabaromeri luotaavat markkinatilannetta
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2002 Sivu 20
Kiinteistöarviointi kaipaa standardointia
  Markku Airaksinen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2002 Sivu 16
Markkinavoimat metsäalalla 2007
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Lisätiedot Kauppahintarekisteristä ja -tilastoista sekä välittäjiltä on saatavissa hintatietoja entistä enemmän ja paremmin, ja hinnat elävät kysynnän ja tarjonnan mukaan.
  Avainsanat metsätilakauppa, metsätilamarkkinat, metsäomaisuuden arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 12
Metsätilabarometri luotaa metsätilamarkkinoita: Kantohintatason nousu siirtymässä metsätilojen kauppahintoihin
  Simo Hannelius – Markku Airaksinen
  Lisätiedot Nousseet kantohinnat siirtyivät kiinteistöjen markkinahintoihin viime vuoden loppupuoliskolla, ja hintojen odotetaan yhä vahvistuvan. Metsätilakauppaa tehtiin edellisen vuoden tahtiin. Asiantuntijat arvioivat metsätilojen markkinakuvan valoisaksi ja yhteneväisesti. Hintainformaatiota on ollut käytettävissä aiempaa paremmin, ja se on edistänyt markkinoiden toimintaa.
  Avainsanat edustava kiinteistökauppa, kantohinta (stumpage price), markkinahinta, metsätilabarometri, metsätila
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 24
Metsätilabarometri selvitti – kysyntää etelässä, metsien hintataso silti vakaa
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2001 Sivu 8
Metsätilabarometri tukee kiinteistöarviolausunnon markkina-analyysiä
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2003 Sivu 25
Puuntuotantotilojen kysyntä lisääntyi 2003
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2004 Sivu 30
Summa-arvosta kokonaisarvoon
  Markku Airaksinen
  Lisätiedot Summa-arvomenetelmän soveltamisella metsänarvioinnissa on Suomessa pitkät perinteet. Sen soveltuvuudesta – kun pyritään markkina-arvoon – asiantuntijat ja käytännön arvioijat ovat kuitenkin erimielisiä. Uuden lähestymistavan tarjoaa markkina- ja tuottoarvopohjainen kokonaisarviointimenetelmä.
  Avainsanat summa-arvomenetelmä, kokonaisarviointi, metsäkiinteistömarkkinat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 46

Annetulla hakuehdolla löytyi 9 artikkeli(a).

Uusi haku