YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Hyvä maapolitiikka voi johtaa ihmisoikeuksien loukkaamiseen?
  Juhana Hiironen
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2014 Sivu 60
Kaikki raakamaata ostamaan!
  Juhana Hiironen
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 2/2011 Sivu 65
Kiinteistöarvioijat Pietarin kiinteistömarkkinoilla
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot "Onko nyt oikea aika sijoittaa Venäjän kiinteistömarkkinoille?” oli viimeinen kysymys, joka Colliersin ja Evlin asiantuntijoille esitettiin. ”Kyllä on”, kuului vastaus. Miten kysymykseen päädyttiin ja missä yhteydessä?
  Avainsanat kiinteistöarviointi, Venäjä, kiinteistömarkkinat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 53
Kiinteistöarviointia tehdään Azerbaidžanissa ilman kauppahintahavaintoja
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Valtion maamonopoli purettiin Azerbaidžanissa 1990-luvun alussa, minkä jälkeen myös yksityisillä on ollut mahdollisuus ostaa ja myydä maata. Nyt liki 20 vuotta myöhemmin ulkopuolinen voi havaita, että toimiviin maamarkkinoihin on Azerbaidžanissa vielä pitkä matka. Kaksi elintärkeää maahan liittyvää ominaisuutta, maan sijainti ja arvo, kun ovat vielä tuntemattomia.
  Avainsanat Azerbaidžan, kehitysyhteistyö, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittarit maailmalla  Nro 2/2012 Sivu 18
Korvausten arviointi vesijätön lunastuksissa
  Lilli Konttinen – Juhana Hiironen
  Lisätiedot Vesijätön lunastuksen yhteydessä tehtävässä korvausarvioinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Sekä lunastuskorvausten määräytymisperusteissa että korvauksen lopullisessa suuruudessa on toimitusinsinöörien välillä merkittäviä eroja, joita ei voi selittää vesijätön hintaan vaikuttavilla tekijöillä.
  Avainsanat vesijätön lunastus, korvausarviointi, lunastustoimitus, rantatontti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2017 Sivu 34
Maanmittausalan opetusta ajetaan alas – kuinka osaamisvaje paikataan?i
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Kiinteistötekniikan opintopolku rakennettiin 7 kurssin eli noin tuhannen tunnin varaan. Vajaat kaksi vuotta ohjelman käyttöönoton jälkeen on koko opintopolku lakkautettu.
  Avainsanat kiinteistötekniikka, opetus, Aalto-yliopisto, maanmittausala, opiskelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 16
Pakkolunastus – kuninkaan viimeinen keino
  Juho Tuomi – Juhana Hiironen
  Lisätiedot Vanhan Saraksen perintötilan pakkolunastus kuumentaa tunteita Vantaalla. Vantaa on hakenut ympäristöministeriöltä lupaa lunastaa runsaan 43 hehtaarin suuruinen Saraksen tila asuntorakentamisen tarpeisiin. Maatilan omistaja, Sarinin perikunta, pitää Vantaan aikeita lainvastaisina. Kiistaa aiheuttaa sekä lunastusedellytysten täyttyminen että perintötilasta maksettava korvaus.
  Avainsanat lunastus, rikastumiskielto, ultima ratio, pakkokeino, maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 14
Peltoalueiden tilusrakenne pirstoutuu vauhdilla
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Kun esihistoriallinen maanviljelijä on ensimmäistä kertaa ottanut luonnontilassa olleen maakappaleen maataloudelliseen käyttöön, on kyseisen maa-alueen täytynyt sopia viljelijän käyttötarkoituksiin viereisiä alueita paremmin. Nykyiset maanviljelijät eivät ole yhtä onnekkaassa asemassa kuin esihistorialliset kollegansa. Selvitäkseen alati kovenevassa kilpailussa, täytyy nykyisten maanviljelijöiden hankkia maansa sieltä, missä sitä on tarjolla. Nämä alueet eivät suinkaan ole käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivia, saati viereisiä alueita parempia. Niillä täytyy kuitenkin pärjätä, ainakin uusjakoon saakka.
  Avainsanat tilusrakenne, kiinteistörakenne, tilusjärjestely, uusjako, suurlohko, peltolohko, keskikoko, talouskeskusetäisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 18
Täysi korvaus takaa riittävän korvauksen joka toisessa tapauksessa
  Juhana Hiironen
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 2/2014 Sivu 50

Annetulla hakuehdolla löytyi 9 artikkeli(a).

Uusi haku