YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ammatillinen koulutus muuttuu
  Marjatta Kallioinen – Sakari Haulos
  Lisätiedot Maanmittausalan perustutkinnon tutkinnon perusteet (valtakunnalliset opetussuunnitelmat) ovat uudistuneet ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen on meneillään. Muutoksiakin löytyy.
  Avainsanat ammatillinen opetus, ammattitutkinto, kartoittaja, koulutus, näyttötutkinto, tutkinnon perusteet, tutkinnon osa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 32
Ensimmäiset Tenojoen kalakorvaus­kysymykset saivat ­ratkaisunsa maaoikeudessa
  Sakari Haulos
  Lisätiedot Maanmittausinsinöörin johdolla tehtävä lunastustoimitus on vakiintunut Suomessa ­menettelyksi ratkaista erilaisia ­maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä korvauskysymyksiä. Yksi erikoisimmista tällaisista korvauskysymyksestä liittyy Tenojoen eräiden kalastusrajoitusten aiheuttamien menetysten korvaamiseen.
  Avainsanat lunastuslaki, Tenojoki, kalastuskorvaus, kalapato, lunastustoimikunta, korvaustoimitus, suolakamalli, maaoikeus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 30
Infrahankkeiden ­haitalliset ­ympäristövaikutukset ja ­niiden ­korvattavuus
  Sakari Haulos
  Lisätiedot Isoilla infrahankkeilla kuten tie-, rata- ja energiansiirtohankkeilla on lähikiinteistöjen kannalta haitallisia ­ympäristövaikutuksia. Lunastus­korvauksia ratkottaessa joudutaan arvioimaan ympäristövaikutusten ­haitallisuutta ja korvattavuutta sekä korvauskynnyksen ylittyessä ­korvauksen määrää. Arviointi on usein haasteellista, mutta myös ammatillisesti mielenkiintoista.
  Avainsanat infrahanke, korvattavuus, korvaus, korvauskynnys, immissio, arvoimmissio, ympäristövaikutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2022 Sivu 12
Maankäytön lainsäädäntö uudistuu
  Sakari Haulos
  Lisätiedot Maankäyttöä koskevassa lainsäädännössä on odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Valtioneuvoston hiljattain julkaiseman lainsäädäntösuunnitelman mukaan seuraavan vuoden kuluessa hallitus tulee antamaan eduskunnalle muun muassa ehdotukset lunastuslain uudistamiseksi, kaavoitus- ja rakentamislaiksi, kaivoslain muuttamiseksi, luonnonsuojelulaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta.
  Avainsanat Kaavoitusjärjestelmä, Kaivostoiminta, Lainsäädäntö, Lunastuskorvaus, Luonnonsuojelu, Rakennuslupajärjestelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 18
Puolustusvoimien pakkolunastuksesta Pohjanmaalla
  Sakari Haulos
  Lisätiedot Kirjoittaja kommentoi Maankäytön nrossa 4/2010 Puheenvuoro-palstalla ollutta kirjoitusta, joka käsitteli Lohtajan Vattajan alueen lunastamista puolustusvoimille.
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 1/2011 Sivu 76
Uusi yksityistielaki ja tiekunnan ­kokouspäätösten oikaisukeinot
  Sara Pitkälä – Sakari Haulos
  Lisätiedot Uusi yksityistielaki (13.7.2018/560) on tullut voimaan 1.1.2019 ja ollut siis nyt voimassa parisen vuotta. Yksi uuden lain merkittävimpiä uudistuksia koski kuntien tielautakuntien lakkauttamista. Aiemmin tielautakunnille kuuluneet ­tehtävät siirtyivät usealle eri taholle.
  Avainsanat yksityistielaki, tielautakunta, yksityistie, oikaisukeino
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 4
Vesivoima suomalaisessa kiinteistöjärjestelmässä
  Sakari Haulos
  Lisätiedot Vesivoimaa on hyödynnetty vuosisatoja. Vanhimmat laitokset ovat olleet jauho­myllyjä, mutta nykyisin vesivoimaa käytetään sähköenergian tuotantoon. ­Vesivoimalle on muotoutunut oma ­erityinen asemansa kiinteistöjärjestelmässä.
  Avainsanat vesivoima, käyttöoikeus, kiinteistörekisteriyksikkö, vesialue, osakaskunta, rasite, erityinen etuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 20

Annetulla hakuehdolla löytyi 7 artikkeli(a).

Uusi haku