YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Harava – kekseliäs vaikuttamisen väline
  Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Kansalaisten mielipiteiden ja ajatusten huomioiminen on noussut merkittäväksi teemaksi rakennetun ympäristön suunnitteluprosesseissa. Esimerkiksi julkisen hallinnon hankkeissa kansalaisten kuulemisen entistä tehokkaammalle järjestämiselle on ollut suurta tilausta. Ympäristöministeriössä ryhdyttiinkin keväällä 2011 määrittelytyöhön, jonka hedelmänä kypsyi karttapohjainen kyselypalvelu Harava valmistuen kesällä 2013.
  Avainsanat Harava, kyselypalvelu, kansalaisten kuuleminen, osallistuminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2013 Sivu 42
Kaavojen saatavuusongelmaa ­ratkaistaan VOOKA-hankkeessa
  Kaarina Vartiainen – Henrik Saari – Ilpo Tammi
  Lisätiedot Etelä-Savon pilotti opetti, että ­valtakunnallinen kaavahakemisto on mahdollinen.
  Avainsanat kaavoitus, alueidenkäyttö, kaavaindeksi, VOOKA-hanke, Ryhti-hanke, rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, KaavaDigi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2023 Sivu 22
Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville
  Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Elinympäristön tietopalvelu Liiteri on avannut ovensa. Palvelu kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.
  Avainsanat elinympäristö, tietopalvelu, Liiteri, maankäyttö, kaavoitus, rakennettu ympäristö, paikkatieto, SADe-ohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 28
Pihaporoja uusilla asuinalueilla - poronhoidon tilasto- ja kartta-aineistot avuksi
  Anu Kotilainen – Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Porolla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus. Poronhoitoalueella poroja vierailee asuinalueilla ja niitä tavataan varsinkin uusien talojen pihoilla. Vapaasta laidunnusoikeudesta huolimatta poroilla ei ole oikeutta aiheuttaa vahinkoja pihoilla. TOKAT-hankkeessa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla poronhoitoon ja porotalouteen liittyviä paikkatietoaineistoja saadaan kerättyä ja ylläpidettyä. Tavoitteena on saada nämä aineistot suunnittelijoiden käyttöön, sillä alueiden hyvällä suunnittelulla on vaikutusta myös pihaporojen vierailujen vähenemiseen.
  Avainsanat poronhoito, Paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2017 Sivu 28
Poro-Haravan avulla ylläpidetään poronhoidon paikkatietoja
  Kaarina Vartiainen – Salla Jäntti
  Lisätiedot Poronhoitoa ei aina ole osattu ymmärtää ja ottaa tarpeeksi huomioon maankäytön suunnittelussa. Tähän on tulossa parannusta, kiitos Poro-Haravan ja paliskuntien aktiivisuuden. POROT- ja TOKAT-hankkeissa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla porotalouden paikkatietoaineistot saadaan kerättyä ja ylläpidettyä ja suunnittelijoiden käyttöön.
  Avainsanat poronhoito, paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku