YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Mitä vuonna 2021?
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Mika Lindholm
  Lisätiedot Nykyiset trendit ja megatrendit sekä niiden ­vaikutukset ulottuvat niin yksilöiden kuin ­yritysten, ministeriöiden, kaupunkien ja kuntien, tutkimuslaitosten sekä koulutusorganisaatioiden toimintaan ja strategioihin. Katsauksia tulevaisuuden signaaleista, trendeistä, teknologioista ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnan eri toimintoihin julkaistaan tuon tuostakin. Katsauksia ­seuraamalla voi pysyä mukana maailman muutoksessa ja teknologian ­kehityksessä. Trendit ja verkostojen toiminnan ­ennakointi ovat yhä tärkeämpiä. Varsinkin ­yliopisto- ja korkeakoulu­toiminnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminassa (TKI) ja yritystoiminnassa globaalit trendit ja niiden vaikutusten ennakointi ovat usein avainasemassa. Rahoittajat, kuten Business ­Finland, Suomen Akatemia, säätiöt ja EU suuntaavat uusimpia rahoitusohjelmiaan trendit huomioiden. Olemme poimineet tähän artikkeliin tarkasteluun muutamia kiinnostavia yksittäisiä kehityssuuntia ja teknologioita, joita jakamamme yhteinen tulevaisuus sisältää.
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 14
Älykästä erikoistumista rakennus- ja kiinteistöalalle
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Mika Lindholm – Juha Hyyppä
  Lisätiedot Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusja kiinteistöala, Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti sekä Geodeettinen laitos ratkoivat yhdessä, miten Suomen innovaatio- ja tutkimusjärjestelmän tulisi tuottaa yhteisvoimin osaamista ja kilpailukykyä. Tuloksena syntyi ”Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa” -julkaisu, joka perustuu yhteisiin poikkitieteellisiin avauksiin, käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin ja käynnistyviin yhteistyöalustoihin alan uudenlaisen toiminnan vauhdittamiseksi. Julkaisun ovat mahdollistaneet yli 40 rakennus- ja kiinteistöalan huippuosaajaa vuosien 2013 ja 2014 aikana mm. Seinäjoen ja Kymen ammattikorkeakouluista sekä Helsingin, Turun ja Islannin yliopistoista.
  Avainsanat tutkimus- ja kehitysyhteistyö, rakennus- ja kiinteistöala, kilpailukyky, yliopisto, korkeakoulu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 6

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku