YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Automaattiset arvonmääritysmallit kiinteistöarvioinnin alalla
  Jamie Donovan
  Lisätiedot Monet toimiston rutiininomaisista tehtävistä on jo korvattu tietojärjestelmillä, älypuhelinsovelluksilla ja pilvipalveluilla. Myös asiantuntijuutta ja harkintakykyä vaativia tehtäviä automoidaan yhä enemmän. Nyt vuorossa on kiinteistöarviointi.
  Avainsanat automaattiset arvonmääritysmallit, kiinteistöarviointi, kehitys, muutos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 12
Avoimella datalla tarkkuutta hiilinieluihin – pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys
  Jamie Donovan
  Lisätiedot Kesän aikana uutisiin asti kiiri ­hälyttävä tieto maankäyttösektorin hiili­nielujen hupenemisesta. Puhutaan jo hiili­nielujen romahduksesta. Hiilinielujen eteen on kuitenkin tehty ­kovasti työtä. Yksi näistä hankkeista on pääkaupunki­seudun hiilinieluselvitys. Toiveena on, että julkaisemalla selvityksen tulokset avoimena datana myös ­yksityiset ­toimijat saadaan sitoutettua ­hiilinielutalkoisiin.
  Avainsanat hiilinielu, hiilitase, metsät, avoin data, pääkaupunkiseutu, HSY
  Tyyppi   Osasto   Nro 3/2022 Sivu 9
Lausuttua
  Ari Laitala – Jamie Donovan – Susanna Kari
  Lisätiedot Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – edelleen, ja nyt nimellä Kaavoitus- ja rakentamislaki. Lausunnolla olleen lain lausuntoaika päättyi 7.12.2021. Teemme lyhyen katsauksen lausuntokierroksen antiin.
  Avainsanat kaavoitus- ja rakentamislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, lainsäädäntö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2022 Sivu 41
Maanmittauspäivät 2016 Jyväskylässä
  Jamie Donovan
  Lisätiedot Maanmittauspäivät palasivat kymmenen vuoden tauon jälkeen Jyväskylän Paviljonkiin.
  Avainsanat Maanmittauspäivät, Mittaripysti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 18
Maanvuokranvuokrasopimukset ja kohtuullisuus asuntomarkkinoilla
  Jamie Donovan
  Lisätiedot Kohtuullisuutta arvioitaessa oikeustieteellinen pohdinta, ja miksei filosofinen keskustelukin, on paikallaan. Ensiksi tontinvuokran määräytymistä on kuitenkin hyvä tarkastella pragmaattisesti, riskien ja tuoton määräytymisen kautta. Kohtuullisuutta ei välttämättä määritä yksittäinen ehto, vaan kohtuuttomuus muodostuu summana useista tekijöistä, jotka erikseen tarkasteltaessa vaikuttavat varsin kohtuullisilta. Mikäli riskit ovat vain sopimusosapuolen yhdellä osapuolella, tulisi osapuolen saada korvausta ottamastaan riskistä.
  Avainsanat maanvuokrasopimus, kohtuullisuus, asuntomarkkinat, vuokrasopimukset, kiinteistö, sijoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 20
MyData - ihmiskeskeistä henkilötietoa
  Jamie Donovan
  Lisätiedot MyDatan pyrkimyksenä on ­ihmisoikeuksien ­laajentaminen digitaaliseen maailmaan, ­mahdollistaen henkilötiedon hyödyntämisen luottamuksella. Käyttäjän oikeutta hallita ­jaettavaa tietoaan yksityiskohtaisesti on yksi monista organisaation tavoitteista, mutta ei käytännössä aina ­realistista. Alati kasvavan tietomäärän myötä tehtävien päätösten lukumäärä olisi valtava.
  Avainsanat MyData, henkilötiedot, luottamus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2020 Sivu 8

Annetulla hakuehdolla löytyi 6 artikkeli(a).

Uusi haku