YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Tontinvuokrauksesta eräissä kaupungeissa ja erityisesti Lahdessa
  Petri Solonen – Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opiskelun osana Petri Solonen teki opinnäytetyön Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan asuinkäyttöön tarkoitettujen tonttien vuokrauskäytäntöjen yhdistämisestä Nastolan ja Lahden yhdistyessä 1.1.2016 lähtien. Käytäntöjen lisäksi työssä perehdyttiin maanvuokraamista koskevaan lainsäädäntöön sekä Kuntaliiton suosituksiin ja EY:n valtiotukisäännöstöön.
  Avainsanat tontinvuokrauskäytäntö, maanvuokraaminen, Lahti, Nastola
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku