YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Poro-Haravan avulla ylläpidetään poronhoidon paikkatietoja
  Kaarina Vartiainen – Salla Jäntti
  Lisätiedot Poronhoitoa ei aina ole osattu ymmärtää ja ottaa tarpeeksi huomioon maankäytön suunnittelussa. Tähän on tulossa parannusta, kiitos Poro-Haravan ja paliskuntien aktiivisuuden. POROT- ja TOKAT-hankkeissa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla porotalouden paikkatietoaineistot saadaan kerättyä ja ylläpidettyä ja suunnittelijoiden käyttöön.
  Avainsanat poronhoito, paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku