YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ajatuksia asuntotyypeistä ja makromuuttujista eurooppalaisessa vertailussa - Meillä haaveillaan liian ­yksipuolisesta tulevaisuudesta ilman selkeitä perusteluja
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Maankäytön tehokkuutta ja ­yhdyskuntarakenteen tiiviyttä pitää tutkia tarkemmin eri näkökulmista ­päätöksenteon tueksi. Taustalla olevat ilmiöt ovat monisyisempiä ja tiivistäminen nähdään usein suppeasti vain väitettyjen positiivisten hyötyjen kautta. Makrotason tarkasteluissa on vaikea nähdä suoria perusteita tälle – tai ainakaan sille, että tiivistäminen olisi yksinomaan järkevää tehdä pistemäisillä korkeilla (vuokra)kerrostaloilla.
  Avainsanat yksikkökoko, kysyntätuki, asuntokoko, makrotalous, asuntotyyppi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2022 Sivu 40
Asumisen ja työn monipaikkaistumisen mallintaminen voi tukea kiinteistösektorin päätöksentekoa
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Hybridityön vakiintuminen on otettava vakavasti huomioon heti, mutta myös syntyvyys ja ­maahanmuutto voivat vaikuttaa rakenteisiin nopeasti.
  Avainsanat verkkokauppa, hybridityö, asiakasvirrat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 32
Kaavoittajan ja teollisuuden yhteistyöllä voitaisiin toteuttaa edullisempia ja laadukkaampia pientaloalueita
  Joran Hasenson – Heikki Lahtinen – Kimmo Rautiainen
  Lisätiedot Nykyisin pientalot toteutetaan yhä valmiimpina ja ammattimaisempina kokonaisuuksina kasvukeskuksiin. Pientaloteollisuus on halukas syventämään yhteistyötä kaavoittajien kanssa entistä toimivampien yhdyskuntien rakentamiseksi.
  Avainsanat kaavoittaja, pientalo, kaavoittaminen, pientaloalue, talotoimitus, omakotitalo
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2022 Sivu 30
Kaupunkien kehityksessä tulee antaa mahdollisuus myös pienten yritysten sijoittumiselle
  Heikki Lahtinen
  Avainsanat liikennepolitiikka, logistiikka
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2018 Sivu 46
Kuljetusjärjestelmän vastuullisuus ja maankäyttö
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Kuljetusjärjestelmän vastuullisuutta tarkastellaan liian suppeasti. Päivittyvä EU-sääntely pitää sisällään riskejä Suomen kannalta, joita olisi syytä tarkastella myös maankäytön näkökulmista.
  Avainsanat logistiikka, maankäyttö, hct, intermodaalisuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 24
Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana ? huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme?
  Avainsanat Logistiikka, kiertotalous, aluesuunnittelu, logistiikkakeskus, energia, kiertotalouspuisto, kilpailukyky
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 28
Miten etätyön yleistyminen tulee vaikuttamaan asumiseen ja rakentamiseen?
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Kuntien välinen muuttovoitto näyttää alkuvuonna ­kertyneen keskuskaupunkien sijasta niitä lähellä oleviin kuntiin. Pitkään jatkunut trendi on siis kääntynyt, ja isoja kysymyksiä ovatkin etätyön yleistymisen ja ­vakiintumisen vaikutukset asumiseen ja rakentamiseen tulevina vuosina.
  Avainsanat etätyö, pientaloasuminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 30
Miten kaupunkien ­suunnittelussa toimittaisiin, jos (asumis)tukien ­vaikutus otettaisiin huomioon?
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Artikkelissa pohditaan vähän pidemmällä aikaperspektiivillä ja hieman kansainvälisestikin vertaillen erityisesti asumistuen vaikutusta pienten asuntojen kysyntään, ja keskustellaan siitä, tulisiko yhteis- ja yhdyskuntia suunnitella objektiivisemmin ja kestävämmin kansalaisten haluamaan suuntaan?
  Avainsanat asumistuki, kaupungistuminen, hedelmällisyys, työpaikat, kotitaloudet, sinkkutaloudet
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2022 Sivu 18
Monipuolisia teollisuus- ja ­varastotontteja tarvitaan myös jatkossa
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Logistiikan muuttuviin tarpeisiin tulee varautua alueita suunniteltaessa.
  Avainsanat logistiikka, kaavoitus, teollisuustontit, varastotontit
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 32
Puunkäyttö hiilinieluna ? millaista yhdyskuntaa haluamme rakentaa?
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Moni suomalainen haluaisi asua puusta valmistetussa pientalossa, jos se olisi mahdollista. Puinen pientalo sitoo merkittävän määrän hiilidioksidia ilmakehästä vuosikymmeniksi, ja on siten yksi ase ­ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kannattaisiko pientaloalueita ­kaavoittaa lisää sinne, missä kuluttajat haluavat asua?
  Avainsanat puurakentaminen, hiilinielu, kestävä kehitys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2020 Sivu 34
Rakentamattomien kiinteistöjen hintojen kehitys - Riittääkö asemakaavoituksen nopeus turvaamaan tonttitarjontaa?
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Rakentamattomien ­kiinteistöjen inflaatiokorjatut reaalihinnat ovat yleisesti ottaen kasvaneet ­viimeisen 30 vuoden aikana ­samaan suuntaan. Asemakaavoitettujen pientalo- sekä teollisuus- ja ­varastotonttien ­reaalihintojen nousu on ­kuitenkin ollut huomattavan nopeaa. ­Uskotaanko markkinoillakin, että näiden tarjonta ei enää kasva, kun nousevat hinnat on hyväksytty ? ja voiko tämä tarpeettomasti ja ­sisäsyntyisesti heikentää elinkeinoelämämme kilpailukykyä?
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 24
Vakinaistuva etätyö muuttaa pysyvästi yhteiskuntaa - ekologisemman asumisen mahdollisuudet?
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Etätyön jäädessä jossain määrin normaaliksi tekemisen malliksi ­osalle työntekijöitä, sillä saattaa olla merkittäviä ­vaikutuksia tulevaisuuden yhdyskuntarakenteisiin ja asumiseen.
  Avainsanat etätyö, muuttoliike, omakotitalo, tonttikauppa, korrelaatio, kaupungistuminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 32
Verkkokaupan kasvu tullee vaikuttamaan nopeasti toimitilatarpeisiin
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Vaikka aivan tuoreimmat tilastot ­näyttävät verkkokaupan ­hurjimman ­kasvun taittumista pandemian ­aiheuttaman kiihdytyksen jälkeen, ­keskipitkän aikavälin kasvuennusteet ­esimerkiksi vielä jo tämän käynnissä ­olevan vuosikymmenen aikana ­näyttävät niin suurilta, että niihin ­vastaaminen ­nykyisillä toimitiloilla, kaavoilla tai ­muulla infrastruktuurilla vaikuttaa ­intuitiivisesti tarkastellen hyvin vaikealta.
  Avainsanat verkkokauppa, maankäyttö, ennustaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2023 Sivu 26
Verkkokaupan vaikutuksia maankäyttöön
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Verkkokauppa muuttaa ­nopeasti ­tapaamme hankkia ja kuluttaa. ­Samalla toimitusketjurakenteet ovat ­muuttumassa kohti kiertotaloutta. Kun kuluttajien ­käyttäytyminen ­markkinoilla aina hybridityön ­yleistymiseen asti ja yritysten ­palvelumallit etenevät nyt nopeasti, mitä vaikutuksia näillä on maankäytön suunnitteluun? Varasto- ja ­käsittelytilaa tarvittaneen lisää, mutta mihin ja ­millaista – ja mihin jäljelle jäävien ­kaupan palveluiden tulisi sijoittua?
  Avainsanat verkkokauppa, maankäyttö, terminaali- ja varastotila, MAEL, kaavoitus, logistiikka, rakennemuutos, hybridityö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 22
Yritysalueiden suunnittelussa tulee varautua myös raideliikenteeseen
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Yritysalueiden suunnittelussa kannattaa säilyttää varauksia rautateille, jotta ne voidaan tehdä mahdolliseksi myöhemmin.
  Avainsanat intermodaalisuus, logistiikka, yritysalue, suunnittelu, rautatiet
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2020 Sivu 36

Annetulla hakuehdolla löytyi 15 artikkeli(a).

Uusi haku