YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2006
(Ilmestyi 10.03.2006)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

5 Pekka Lehtonen
TYöVOIMASTA KäYNNISTYY KILPAILU
  
  
  Maanmittausalalla tarvitaan edelleen ponnisteluja opetuspaikkojen ja opetusedellytysten turvaamiseksi. Oikeiden mielikuvien viestittäminen opiskelua suunnitteleville on tärkeää.
  Avainsanat: opiskelu, opetus, työvoima
6 Pekka V. Virtanen
ASUTUSTOIMINTA ITSENäISESSä SUOMESSA
  
  
  Itsenäisen Suomen aikana on toteutettu asutustoimintaa, jonka päätavoitteita ovat olleet maanvuokraajien aseman parantaminen ja maan antaminen maattomille, joihin kuuluvat myös maansa sodassa menettäneet. Sivutuotteena on yleensä ollut myös yhteiskuntarauhan varmistaminen. Artikkelin tarkastelu jakautuu kahteen pääosaan: ”normaaliaikojen” asutustoimintaan ja sotien seurauksena toteutettuun asuttamiseen.
  Avainsanat: asutustoiminta, torpparivapautus, siirtoväen ja rintamamiesten asuttaminen
12 Pekka Lehtonen
KARTANTEKIJä JA JäRJESTöMIES €“ MIKKO POHJALA PEKKA LEHTOSEN HAASTATTELUSSA
  
  
  Mikko Pohjala on kartoittanut Suomenmaata yli 40 vuotta ja vaikuttanut järjestöissä vuosikymmeniä.
  Avainsanat: kartoitus, järjestötoiminta
14 Aija Holopainen
LAHDEN KAUPUNKI SIIRTYI EUREF-KOORDINAATISTOON
  
  
  Lahtea kannusti koordinaatistovaihdokseen muun muassa seudullinen paikkatietohanke ja tarve saada seudullisesti yhtenäinen koordinaatisto. Työ tehtiin aineistokonversiota lukuun ottamatta kunnan omana työnä.
  Avainsanat: EUREF, EUREF-koordinaatisto, koordinaatistovaihdos, tasorunkoverkko, pinta-alamuutos
16 Merja Julin
KAPITEELI KILPAILEE RASKAASSA SARJASSA €“ KAPITEELI OSANA VALTION KIINTEISTöSTRATEGIAA
  
  
  Kapiteeli on Suomen toiseksi suurin kiinteistösijoitusyhtiö 1,1 miljardin euron taseellaan ja kansainvälisestikin kilpailukykyisellä toimitilasalkullaan.
  Avainsanat: kiinteistösijoittaminen, Kapiteeli, valtion kiinteistöstrategia
18 Jaakko Peltola
PAINETUT MAASTOKARTAT UUDISTUVAT
  
  
  Tänä vuonna Maanmittauslaitos on käynnistämässä uuden peruskartan 1:25 000 tuotantoa. Maastokartan 1:50 000 tuotanto uudessa lehtijaossa aloitettiin toden teolla vuoden 2005 syksyllä.
  Avainsanat: Maastokartta, peruskartta
23 Esa Tiainen
SUUNNITELMATIETOJäRJESTELMä TULEE €“ VAI TULEEKO?
  
  
  Uuden, kiinteistöjen alueen ja sijainnin osoittavan kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) toteuduttua on saavutettu edellytykset myös kattavammin maankäytön päätöstiedot tarjoavalle valtakunnalliselle tietopalvelulle, jossa tiedot ovat kohdistettavissa kiinteistötietoihin. Laajeneeko asiakassegmentti?
  Avainsanat: suunnittelutietojärjestelmä, kinteistötietojärjestemä, KTJ, KTJ/S, paikkatietostrategia, paikkatietoarkkitehtuuri, katasteri
27 Jürgen Grönfors
MAANMITTAUKSEN STRATEGIAT (PääKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
  Avainsanat: maanmittaustoimi
28 Sirkka Paikkala
KUNNANNIMET MURROKSESSA
  
  
  Suomen kuntien määrää aiotaan radikaalisti vähentää. Kuntaliitoksilla on huomattavia vaikutuksia myös nimistöön, mikä pitäisi ottaa huomioon jo muutoksen suunnitteluvaiheessa.
  Avainsanat: kuntaliitos, kuntaliitokset, kunnannimet, nimistö
31 Markku Villikka
FIG:N XXIII KONGRESSI MüNCHENISSä 8.€“13. LOKAKUUTA 2006 €“ SUOMALAISET MUKAAN FIG:N KONGRESSIIN (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: FIG, München, kongressi
34 Mikko Ilmonen
GPS JA GLONASS -YHTEISKäYTTö TAKAA TEHOKKAAN MITTAUKSEN
  
  
  GLONASS kehitettiin entisen Neuvostoliiton toimesta ja se on järjestelmänä melko samankaltainen kuin GPS. Itse asiassa järjestelmissä on enemmän yhteneväisyyksiä kuin eroavaisuuksia.
  Avainsanat: GPS:GLONASS, satelliittipaikannus, yhteiskäyttö
36 Timo T. Luoma-aho
LääNINMAANMITTAUSINSINööRI HELMER WALLENIUS KEHITTI KARTTAKONSERVOINTIA
  
  
  Helmer Wallenius oli uranuurtaja Suomessa karttakonservoinnin alalla 1950-luvun lopulta 1970-luvulle. Kun hänelle hankittiin maanmittausneuvoksen titteliä, lienivät painavimmat ansiot juuri arkiston suojelussa ja nimenomaan kartan paikkauksen kehittelyssä.
  Avainsanat: konservointi, karttakonservointi, entisöinti, kartta, kartat
42 Vesamatti LaaksoHannu Heinonen
MITTAUKSET YLEISURHEILUKILPAILUISSA €“ KUINKA HELSINGIN YLEISURHEILUN MM-KISOISSA MITATTIIN
  
  
  Olosuhteista riippumatta tuloksen on oltava kerralla oikein eikä siinä voi erehtyä. Millimetrin osillakin voi kultamitalin voittaa tai hävitä.
  Avainsanat: mittaus, urheilusuoritusten mittaus, mittausgeometria
45 Markku Villikka
SE PYöRII SITTENKIN (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: GPS, GLONASS, Galileo, satelliittipaikannus
46 Kirsi Mäkinen
TIETOPALVELUN UUDET TUULET €“ SANOMARAJAPINNASTA TIEDOT SUORAAN SOVELLUKSEEN
  
  
  Maanmittauslaitoksen rajapinta tarjoaa asiakkaiden käyttöön ajantasaiset rasterikartat ja kiinteistötiedot koko maasta. Tietoja ei enää tarvitse ylläpitää omassa tietojärjstelmässä, vaan ne voi hakea suoraan Maanmittualaitoksen tietokannoista silloin, kun niitä tarvitaan.
  Avainsanat: sanomarajapinta, kiinteistötietopalvelu, kiinteistötietojärjestelmä, rasterikarttapalvelu
48 Suvi HatunenLeena Vesalainen
OPISKELIJOISSA MAANMITTAUSALAN TULEVAISUUS €“ MAANMITTARIKILTA ESITTäYTYY (MAANMITTAUSALAN OPISKELIJAT ESITTäYTYVäT)
  
  
  Maanmittaus ei ole mediaseksikkäin ala tällä hetkellä. Todellisuudessa mittariopiskelijat ovat kuitenkin hauskaa ja aktiivista väkeä.
  Avainsanat: Maanmittarikilta, opiskelu, opiskelija
50 Tuomo Heinonen
LUVATTU MAA €“ OSA 3 (LUVATTU MAA)
  
  
  Tässä juttusarjan kolmannessa osassa siirrytään palestiinalaisalueiden maankäytön tämänhetkisiin ongelmiin ja niiden pääasialliseen aiheuttajaan eli Israelin vuodesta 1967 jatkuneeseen miehitykseen. Miehityksen näkyvimpiä ”maamerkkejä” ovat Palestiinalaisalueiden juutalaissiirtokunnat (settlements) ja niin sanottu ”turvamuuri”.
  Avainsanat: Israel, Palestiina, siirtokunta, Gaza, Lähi-itä, turvamuuri
52 Markku Markkula
KIINTEISTöNMUODOSTAMISLAKIA ON MUUTETTU €“ LISäKSI UUSI LAKI RIKOSASIOIDEN JA ERäIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUSTA TULI VOIMAAN 2006 ALUSTA (UUSIA SääDöKSIä)
  
  
54 KIIRE (JARRUMIES)
  
  
65 Kaarlo Koivisto
VUODEN 2005 KUULUMISIA (TEKNIIKAN MUSEON KUULUMISIA)
  
  
67 Eero Paloheimo
RAKENTAMATTOMUUS RAKENTAMISTA TäRKEäMPää (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Eero Paloheimon kirje toimitukselle koskien Maankäytön teemanumeroa 4/2005.
67 Matti Ruotoistenmäki
TAKSAMIEHEN PERINTö (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Kirjoittaja kommentoi Vesa Walamiehen puheenvuoroa toimitusten yksityistämisestä Maankäytön nrossa 4/2005.
69 Osmo Niemelä
ARVI ROUHIAINEN (IN MEMORIAM)
  
  
69 Pirkko NoukkaRaimo SeppänenAnne Dahlqvist
SIRPA POIKOLAINEN (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös