YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2007
(Ilmestyi 07.03.2007)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 626 kB)

 

 

5 Antti Jakobsson
ONKO KARTALLA VÄLIÄ?
  
  
  Suomen Kartografisen Seuran juhlaseminaarin puhujat olivat kaikki huolissaan kartan laadusta ja kartta-alan ammattilaisten vähäisestä vaikuttavuudesta uusissa tuotteissa ja käyttötavoissa.
  Avainsanat: SKS, Suomem Kartografinen Seura
6 Juha HyyppäHannu Hyyppä
KANSALLISEN LASERKEILAUKSEN MAHDOLLISUUDET
  
  
  Laserkeilauksen avulla voidaan Suomesta kustannustehokkaasti tuottaa 30 cm:n korkeustarkkuudella korkeusmallia. Samaa aineistoa voitaisiin käyttää mm. metsien inventoinnin, tulvasuojelun, radiolinkkisuunnittelun, karttojen ja useimpien paikkatietoaineistojen päivittämiseen sekä muutosten seurantaan.
  Avainsanat: laserkeilaus, geodesia, korkeusmalli, ympäristönmuutokset, pistepilvi, metsien mittaus, 3D-malli
8 Paula Ahonen-Rainio
KARTOGRAFIA ON PAIKKATIETOTEKNIIKAN YTIMESSÄ – ICAN PRESIDENTTI HAASTATTELUSSA
  
  
  Paikkatieto on tuotava käyttäjien ulottuville ja sellaisessa muodossa, että se vastaa tietotarpeisiin ja sen voi ymmärtää, kiteytti kansainvälisen kartografisen seuran ICAn presidentti Milan Konečný tammikuisella Suomen-vierailullaan.
  Avainsanat: ICA, kartografia, paikkatieto
12 Erkki-Sakari Harju
KARTOGRAFIAN MERKKIPAALUJA 1872–2006, OSA 1
  
  
  Kartografian merkkipaaluja on nopea läpileikkaus suomalaisen kartografian ja kartanvalmistuksen historiaan ja kehitykseen. Katsauksen toisena ääripäänä on Suomen Kartaston ensimmäinen laitos, joka osaltaan oli vaikuttamassa kansallistunteen heräämiseen. Toisena ääripäänä on kartantuotannon digitaalinen murros ja kansallisen kartastojärjestelmän muuttaminen NATO-yhteensopivaksi.
  Avainsanat: kartografia, kartografian historia
17 Pekka Raitanen
KARTAT JA VALLANKÄYTTÖ
  
  
  Minkälaista valtaa karttojen ja paikkatietojen tuottajat ovat historian saatossa käyttäneet? Voimme aloittaa ajasta, jolloin Suomen niemi ensimmäistä kertaa piirtyi Euroopan kartoille.
  Avainsanat: kartoitus, vallankäyttö, karttojen salaaminen
20 Jyrki Mattila
RAAKAMAAN HANKINTA VAI MAANKÄYTTÖSOPIMUS?
  
  
  Kasvavissa kunnissa ollaan tilanteessa, jossa vastuullisten virkamiesten ja päättäjien on otettava lunastaminen yhä useammin maapolitiikan keinovalikoimaan.
  Avainsanat: maapolitiikka, maankäyttösopimus, raakamaa
22 Göran Eriksson
LOHKOMISKUSTANNUKSET POHJOISMAISSA – VERTAILEVA TUTKIMUS
  
  
  Pohjoismainen tutkimus vertailee lohkomisen sisältöä, työaikaa ja kustannuksia eri Pohjoismaissa.
  Avainsanat: lohkominen, vertailu, Pohjoismaat
26 Stig Enemark
TANSKAN KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ JA YKSITYISET LISENSOIDUT MAANMITTARIT
  
  
  Yksityisten lisensoitujen maanmittareiden ja Maanmittauslaitoksen yhteistyö on erittäin tärkeää Tanskan kiinteistötietojärjestelmän ylläpidossa. Tätä yhteistyötä tarvitaan myös kiinteistötiedon laadun parantamisessa, kun luodaan perustaa tulevaisuuden paikkatietoinfrastruktuurille.
  Avainsanat: Tanska, yksityiset maanmittarit
30 Bent Hulegaard JensenFinn Kjær Christensen
TANSKALAINEN KIINTEISTÖTOIMITUS
  
  
  Millainen on lohkominen maassa, joka on varsin tiheästi asuttu ja jossa toimituksen suorittavat yksityiset lisensioidut maanmittarit?
  Avainsanat: lohkomistoimitus, Tanska, yksityiset maanmittarit
34 Katja Ayres
UUDET TEKNOLOGIAT LISÄÄVÄT KUNTALAISTEN MAHDOLLISUUKSIA OSALLISTUA ELINYMPÄRISTÖNSÄ KUNNOSSAPITOON
  
  
  Katu- ja viheralueiden hoitoon haetaan uusia keinoja kansalaisaktiivisuutta ja uusinta teknologiaa yhdistämällä. Tekes-rahoitteisessa hankkeessa kehitettävän toimintamallin odotetaan parantavan elinympäristön laatua ja säästävän kunnissa selvää rahaa.
  Avainsanat: katu- ja viheralueet, kunnossapito, omaisuuden hallinta, asukaspalaute, sähköinen asiointi, Tekla, Turku, Tekes-hanke, eModel
36 Pekka Lehtonen
ANJALANKOSKI – ERINOMAISEKSI TUNNISTETTU
  
  
  Virastosta palveluorganisaatioksi – siinä on Anjalankosken kaupungin teknisen keskuksen laatupolku. Polkua testattiin Suomen Laatupalkintokilpailussa 2006.
  Avainsanat: Anjalankoski, laatupalkintokilpailu
38 Jorma KorvaViljo Keskitalo
MATKAILU UUDEN ROVANIEMEN VETURINA
  
  
  Rovaniemi kasvaa alueiden käytön strategian avulla
  Avainsanat: Rovaniemi, matkailu, alueiden käytön strategia
43 Jürgen Grönfors
TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI (PÄÄKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
44 Timo T. Luoma-aho
MAANMITTAUSLAITOKSEN MUSEON MURROSVAIHEITA
  
  
  Avainsanat: Maanmittausmuseo, Maanmittauslaitos
48 Hannu Ridell
MAANMITTAUSALAN DI:N VISIOT: OSAAMINEN JA VERKOSTOJEN HALLINTA
  
  
  Valloitammeko vain Suomen, ryntääkö osa meistä Eurooppaan ja valloittavatko fiksuimmat maailman? Töitä riittää nyt ja tulee riittämään. Se edellyttää kuitenkin aktiivista otetta yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin.
  Avainsanat: maanmittausala, visio, koulutus
51 Markku Villikka
UUSI LEHTI KÄÄNTYY FIG:N TOIMINNASSA (FIG-UUTISIA)
  
  
  FIG:n uusi Münchenissä valittu hallitus professori Stig Enemarkin johdolla aloitti työnsä virallisesti vuoden vaihtuessa. Samalla myös uudet komissiopuheenjohtajat – joukossa prof. Kauko Viitanen arviointikomission puheenjohtajana – ovat saaneet työnsä käyntiin ja työohjelmansa viimeistellyiksi tulevalle nelivuotiskaudelle.
  Avainsanat: München, FIG
52 Tuomo Heinonen
LUVATTU MAA – OSA 5 (LUVATTU MAA)
  
  
  Avainsanat: kehittämistyö, Israel, Palestiina, Gaza, Lähi-itä
54 Markku Villikka
POLITIIKKAA VAI MAAPOLITIIKKAA? (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: maapolitiikka, asuntopolitiikka, pääkaupunkiseutu, Sipoo
56 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevia säännöksiä on uudistettu. Lisäksi on säädetty kokonaan uusi osakeyhtiölaki. Rautateitä koskevia säännöksiä ollaan uudistamassa. Kuitenkaan mm. rautatietoimitusta koskevaa uutta ratalakia ei vielä ole hyväksytty.
58 SAATANAN TUNARIT (JARRUMIES)
  
  
62 Jorma Kuukasjärvi
LAPIN MAANMITTARIKERHO 50 V (1956–2006)
  
  
  Juhlat pidettiin Rovaniemellä Lapin Sodan tuholta säilyneessä Alaruokasen talossa 11.11.2006. Maankäyttö julkaisee Jorma Kuukasjärven puheen kyseisessä tilaisuudessa.
  Avainsanat: Lapin maanmittarikerho
66 Arvo Kokkonen
KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄN PERUSTEET (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Avainsanat: Arvo Vitikaisen teos Kiinteistötekniikan perusteet arvioitavana.
66 Osmo Niemelä
KARTAN KANSSA KAIRASSA – TARINAA KARTOISTA JA KULKIJOISTA LAPIN KAIROILLA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Yrjö Teeriahon teost Kartan kanssa kairassa arvioitavana.
73 Kari Sorsakivi
ONKO NIIN MILTÄ NÄYTTÄÄ? ERÄÄN OIKEUSTAPAUKSEN ANALYSOINTIA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Kiinteistötoimituksen toimitusinsinööri todettiin maaoikeuden päätöksellä esteelliseksi, koska tämä oli laatinut luonnoksen toimituksen perusteena käytettäväksi asiakirjaksi. Asiassa oli ensisijainen merkitys ns. objektiivisen puolueettomuuden vaatimuksella eli sillä seikalla, miltä asiat näyttävät ulospäin. Tapauksen selostusta on pelkistetty voimakkaasti, jotta asiassa oleellinen tulisi paremmin näkyviin.
74 Sampo Hatunen
KOMMENTTI SAKARI NIKANDERIN JA VESA MAJAMAAN KIRJOITUKSIIN (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
76 Martti Myllyvirta
SAKARI SARSA (IN MEMORIAM)
  
  
76 Raimo Seppänen
AARNO HELKKULA (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös