YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2008
(Ilmestyi 05.03.2008)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

5 Kaisa Harju
KANSAINVÄLISYYS – ITSESTÄÄNSELVYYS
  
  
  Globalisaatio ei sivuuta maanmittausalaakaan. Vievätkö ulkomaiset yritykset meiltä asiakkaat, vai ovatko ne meille uusia asiakkaita? Maanmittausta voi tuoda – ja myös viedä.
  Avainsanat: kansainvälisyys, kansainvälistyminen, opiskelu
6 Pekka Lehtonen
UUDET TIEDONKERUUTEKNIIKAT LUOVAT UUSIA HAASTEITA
  
  
  TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen professori Henrik Haggrén Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat: kaukokartoitus, fotogrammetria, Mapvision, Teknillinen korkeakoulu, opetus, tutkimus
10 Jukka Kokkinen
YHTEISKUNTAVASTUU PALAUTETTAVA VALTION MAAPOLITIIKKAAN
  
  
  Valtion maapolitiikasta puuttunut yhteiskunnallinen intressi on vaikeuttanut merkittävästi monien kuntien maanhankintaa ja hallittua kasvua. Valtion maapolitiikan liikemiesajattelu on tullut tiensä päähän. EU-komission valtiontukilinjaukset sekä KHO:n ratkaisut 2006:84 ja 2007:84 luovat perustan uudenlaiseen yhteistyöhön valtion ja kuntien välillä.
  Avainsanat: maapolitiikka, sopimuskaavoitus, raakamaa, maapolitiikan etiikka
16 Anne-Lise Hegner Astermo
KARTCENTRUM ON OSA MAANMITTAUSLAITOSTA RUOTSISSA
  
  
  Kartastot ja erilaiset painetut ja digitaaliset kartat ovat laadukkaampia ja kattavampia kuin koskaan ennen, kirjoittaa Kartcentrumin, Ruotsin maanmittauslaitoksen karttakeskuksen johtaja Anne-Lise Hegner Astermo.
  Avainsanat: Kartcentrum, kustannustoiminta, kartat
19 Mairolt Kakko
REIB OÜ ON VIRON SUURIMPIA MITTAUSALAN YRITYKSIÄ
  
  
  REIB OÜ:n päätavoitteina on tarjota koko Viron Tasavallan alueella rakennustutkimuksen ja suunnittelun kokonaispalvelua. REIB OÜ tekee myös kansainvälistä yhteistyötä Virossa projekteja saaneiden ulkomaisten yritysten kanssa.
  Avainsanat: Viro, insinöörimittaukset
23 Katri Nuuja
KAAVOITUKSEN SUJUVOITTAMINEN TONTTITARJONNAN LISÄÄMISEKSI – SELVITYSMIES LAURI TARASTIN EHDOTUS
  
  
  Ympäristöministeriö kutsui Lauri Tarastin selvittämään mahdollisuuksia nopeuttaa kaavoitusprosessia etenkin asuntotonttien tarjonnan lisäämiseksi.
  Avainsanat: Maankäyttö- ja rakennuslaki, asemakaava, yleiskaava, pääkaupunkiseutu, valituslupa, poikkeaminen, rakennuslupa
26 Jyrki Hurmeranta
OSITTAMISRAJOITUSTEN PURKAMISESTA ENEMMÄN HAITTAA KUIN HYÖTYÄ
  
  
  Ehdotus kiinteistöjen osittamisrajoitusten purkamisesta sai lausuntokierroksella vain vähän kannatusta. Osittamisrajoitukset nähtiin jatkossakin alueidenkäytön ohjausjärjestelmän tarpeellisena osana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet puoltavat vahvasti rajoitusten säilyttämistä. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistäviä kiinteistöteknisiä toimia on tarpeen kehittää eri osapuolten yhteistyönä.
  Avainsanat: osittamisrajoitukset, kiinteistön muodostamislaki
28 Matti Holopainen
KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN. MIHIN MAANMITTARI VOI VAIKUTTAA?
  
  
  Kirjoittaja on maankäytön asiantuntija Suomen Kuntaliitossa ja ryhtyy kirjoittamaan kolumneja Maankäytössä maankäytöstä ja muista kuntasektoria koskettavista aiheista.
30 Matti Laitio
YHDYSKUNTARAKENNE JA TONTTITARJONNAN RIITTÄVYYS KOROSTUVAT HALLITUKSEN ASUNTOPOLITIIKAN LINJAUKSISSA
  
  
  Asumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat näkyvästi esillä pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelmassa. Keskeisinä lähtökohtina ovat tonttija asuntotarjonnan vauhdittaminen kysyntään vastaamiseksi sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen.
  Avainsanat: asuntopolitiikka, tonttitarjonta, maanhankinta, asuntotuotanto
33 Jouni Kitti
KIISTA YLÄ-LAPIN ALUEIDEN OMISTUKSESTA JA HALLINNASTA
  
  
  Saamelaisen kulttuurin harjoittamiselle tai sen kehittämiselle ei ole nykyisin maanomistuksesta tai Suomen lainsäädännöstä johtuvia esteitä, kirjoittaa maa- ja metsätalousministeriössä työskentelevä Jouni Kitti.
  Avainsanat: Lapin maanomistus, saamelaisten maanomistus
38 Kari Rantalainen
ARKKI AVAUTUI KTJ:N SELAAJILLE
  
  
  Maanmittauslaitoksen sähköinen arkistojärjestelmä ARKKI avautui KTJ-selaintietopalvelun käyttäjille helmikuussa.
  Avainsanat: ARKKI, Maanmittauslaitos, arkistojärjstelmä
40 Veikko KorhonenAnu Alavuotunki
SAMBIAN TIEVERKOSTON UUDELLEEN LUOKITTELU JA KUNTOKARTOITUS
  
  
  Sisämaan valtiolle tiekuljetukset ja toimiva tieverkko ovat talouden kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Tieverkon uudelleen luokittelu ja tietietokannan parantaminen antavat tiehallinnolle työkaluja tienhoidon systemaattiseen hallintaan.
  Avainsanat: kehitysyhteistyö, Sambia, tieverkosto
45 Lea Kujanpää
TIETOA MAASTA: KAIKKI JOUKOLLA MYYTTEJÄ MURTAMAAN!
  
  
  Maanmittauslaitoksen työryhmän perustama Karttakeppi.fi pyrkii markkinoimaan maanmittausalaa nuorille ja hälventämään alaan liittyviä ennakkokäsityksiä.
  Avainsanat: maanmittausala, opiskelu, koulutus, karttakeppi.fi
46 Aulis Tenkanen
OIKEUDENMUKAINEN HYÖDYNJAKO JÄRJESTELYLUONTOISISSA LUNASTUKSISSA
  
  
  Tällainen toimitus voidaan tulkita kiinteistöjärjestelyksi, jossa jokainen tontinosa hyötyy arvonnoususta.
  Avainsanat: lunastus, kiinteistöjärjestely, korvaus, arvonnousu
49 Markku Villikka
FIG KOOLLA COSTA RICASSA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Raportti FIG:n kuudennesta alueellisesta konferenssista, joka pidettiin marraskuussa 2007 Costa Ricassa.
  Avainsanat: FIG, alueellinen konferenssi, Costa Rica
50 Tuomo Heinonen
ARVIOINTITOIMITUSTEN LAATU HALLINNASSA
  
  
  Maanmittauslaitos on ollut yksi ensimmäisistä valtion organisaatioista, joka on ottanut laadunhallinnan keskeiseksi osaksi johtamisjärjestelmäänsä. Muiden Maanmittauslaitoksen ydinprosessien tavoin ’arviointitoimitusprosessin’ eli korvaustoimitusten laatua on kehitetty 2000-luvun alusta alkaen. Artikkelissa tarkastellaan arviointitoimitusprosessin laatua ja prosessin laadunhallintajärjestelmää.
  Avainsanat: arviointitoimitus, laadunhallinta, Maanmittauslaitos
55 NYTKÖ ON KAIKKI HYVIN (JARRUMIES)
  
  
57 Markku Villikka
LUPAUKSIA LUNASTAMAAN (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: kaavoituspolitiikka, asuntotuotanto, lunastus
58 Osmo Ahokas
MONENA MIES MAAILMALLA – SEPPO HÄRMÄLÄ 90 VUOTTA
  
  
62 Mauri Väisänen
MAANMITTAUSOSASTO 1928–2007 – IN MEMORIAM
  
  
68 Tuomo Heinonen
POHJOISMAINEN VERTAILU TEIDEN, RAUTATEIDEN JA VOIMALINJOJEN MAANHANKINNASTA JA KORVAUKSISTA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Leif Norellin toimittama "Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden" esittelyssä.
68 UUTTA TUTKIMUSTIETOA METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN KANNATTAVUUDESTA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Markku Airaksisen, Mikko Honkasen, Maija Läätin ja Aaro Mikkolan "Metsätilusjärjestelyjen tarpeen selvittäminen" esittelyssä.
68 YMPÄRISTÖNSUOJELULAINSÄÄDÄNTÖ (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Ympäristönsuojelulainsäädännön käsikirja esittelyssä.
73 Olavi Myhrberg
PINTA-ALAN MUUTOKSEN VAIKUTUS LOMATONTIN HINTAAN (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Olavi Myhrberg jatkaa keskustelua lomatontin hinnanmuodostumisesta.
74 Veikko O. Hyvönen
KESKUSTELU LUNASTUSKORVAUKSESTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Veikko O. Hyvösen puheenvuoro lunastuskorvauksesta käytyyn keskusteluun Maankäyttö-lehdessä.
77 Osmo Niemelä
TUURE RAITTINEN (1920–2008) (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös