YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2009
(Ilmestyi 05.03.2009)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (7 568 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
KARTTA ON OSA KANSAKUNNAN TARINAA
  
  
  Peruskartan historia osoittaa, että vaikeina aikoina voidaan toteuttaa uudistuksia kenties helpommin kuin nousukautena.
  Avainsanat: peruskartta, INSPIRE
6 Päiviö Tommila
KUINKA SUOMI-NEIDON MUOTOINEN KARTTA-SUOMI SYNTYI?
  
  
  ”Muiden kansakuntien symbolihahmoista Suomi-neito poikkeaa samastumalla Suomeksi hahmottuneeseen karttakuvaan.”
  Avainsanat: Suomi-neito, karttakuva, historia, Maanmittauspäivät
10 Timo Turunen
TARKISTETUT VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
  
  
  Kaupunkiseutujen ja taajamien kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheyttä ja nykyistä tiiviimpää rakennetta.
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, valtakunnalliset maankäyttötavoitteet, ilmastomuutos
14 Jukka Noponen
ENERGIATEHOKKUUS ALKAA KAAVOITUKSESTA
  
  
  Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Yhdyskuntasuunnittelulta odotetaankin nyt uudenlaista ketteryyttä.
  Avainsanat: kestävä kehitys, ilmastomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, energian säästö
18 Sirkka-Liisa Anttila
ALUEELLISTAMINEN ON AINA VAIKEA PÄÄTÖS
  
  
  Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa anttilan puheenvuoro Uudenmaan maanmittaustoimiston alueellistamisesta käytyyn keskusteluun.
  Avainsanat: alueellistaminen, maanmittauslaitos, organisaatio, maa- ja metsätalousministeriö
19 Göran Eriksson
OMISTUSASUNNOT TODELLISUUTTA RUOTSISSA TOUKOKUUSSA
  
  
  Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus tuli Ruotsissa mahdolliseksi jo vuoden 2004 alussa. Vuosina 2004–2008 on muodostettu 240 3D-kiinteistöä, ja kysyntä näyttää kasvavan hieman joka vuosi.
  Avainsanat: 3D-kiinteistönmuodostus, kiinteistönmuodostus, Lantmäteriverket
22 Simo Mikkola
RUOTSIN TIE ON MEIDÄNKIN TIEMME?
  
  
  Viime vuoden marraskuussa valmistui Ruotsissa laaja mietintö koskien ehdotusta lunastus- ym. lakien korvaussäännösten uusimiseksi (SOU 2008:99). Artikkelissa esitellään ja kommentoidaan mietinnön keskeisiä ehdotuksia.
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, pakkolunastus, täysi korvaus, voitonjako
25 Matti Myllyniemi
METSÄVEROTUS ON TÄRKEÄ OSA METSÄPOLITIIKKAA
  
  
  Passiivinen omistusverotyyppinen veromuoto pitäisi korvata yrittäjäveroluonteisella kuten maatalouden puolella, tai ottaa käyttöön metsien kiinteistövero, joka aktivoisi metsänomistajat hakkaamaan ja hoitamaan metsiään.
  Avainsanat: metsäverotus, metsäpolitiikka, yhteismetsä, pinta-alavero, kiinteistövero
30 Nina Heiska
UNIVERSAALISKANNERIA ETSIMÄSSÄ ELI MITEN VALITA MAALASERKEILAIN?
  
  
  Viime vuosina maalaserkeilainten määrä on kasvanut nopeasti Suomessa. Laitteisiin perehtymätön ostaja uppoaa nopeasti mainoslauseiden ja teknisten tietojen suohon. Millaisia asioita laitteiden valinnassa kannattaa siis pohtia?
  Avainsanat: maalaserkeilain, laserkeilaus, mittauslaitteet, universaaliskanneri, etäisyyden mittaus
36 Kaisa Harju
NETTIKARTAT MEDIAN PALVELUKSESSA
  
  
  Nyt eletään suoranaista karttabuumia. Tarkkoja aineistoja on vapaasti selailtavissa maailman lähes joka kolkasta, ja uusia palveluita syntyy kuin sieniä sateella.
  Avainsanat: karttapalvelu, nettikartta, uutiskartta
40 Risto Peltola
VISIOITA KIINTEISTÖJEN HINTATIETOMAISEMAAN
  
  
  Asuntojen ja kiinteistöjen hintatietoja tarjotaan nykyään paljon aikaisempaa paremmin. Uusien tietopalvelumuotojen hyöty on kiistaton. Artikkelissa kerrotaan, mitä voisimme vielä tehdä paremmin.
  Avainsanat: asuntojen hinnat, kiinteistöjen hinnat, tietopalvelu, paikkatieto, kiinteistöjen kauppahintarekisteri
42 Matti Holopainen
UUDET KUNTAPÄÄTTÄJÄT – ENTISET HAASTEET KUNNAN MAAPOLITIIKASSA
  
  
43 Markku Villikka
FIG:N WORKING WEEK TOUKOKUUSSA EILATISSA (FIG-UUTISIA)
  
  
  FIG:n vuotuinen konferenssi Working Week pidetään Israelin eteläkärjessä Eilatissa 3.–8. toukokuuta 2009.
  Avainsanat: Eilat, Working Week, FIG
44 Antti Vertanen
INSPIRE-DIREKTIIVIN TOIMEENPANO LOPPUSUORALLA – JA LÄHTÖVIIVALLA
  
  
  Viranomaisten hallussa olevien paikkatietoaineistojen saatavuuden parantamiseen ja käytön tehostamiseen tähtäävän ns. INSPIRE-direktiivin voimaantulosta tulee kuluneeksi toukokuun 15. päivänä kaksi vuotta. Kansallisen lainsäädännön tulisi olla mukautettu direktiivin mukaiseksi tähän päivään mennessä.
  Avainsanat: INSIPIRE-direktiivi
46 Markku Airaksinen
SUMMA-ARVOSTA KOKONAISARVOON
  
  
  Summa-arvomenetelmän soveltamisella metsänarvioinnissa on Suomessa pitkät perinteet. Sen soveltuvuudesta – kun pyritään markkina-arvoon – asiantuntijat ja käytännön arvioijat ovat kuitenkin erimielisiä. Uuden lähestymistavan tarjoaa markkina- ja tuottoarvopohjainen kokonaisarviointimenetelmä.
  Avainsanat: summa-arvomenetelmä, kokonaisarviointi, metsäkiinteistömarkkinat
51 Jürgen Grönfors
KARTAN LAATIMISEN JUNAILUA PEFFATUNTUMALLA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
  Jürgen Grönfors käsittelee uudella palstallaan Tekniikan museon maanmittaukseen liittyviä aiheita.
52 KEVÄT VEI, KEVÄT VEI, TYÖPAIKAN (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN & KRUGER)
  
  
53 Juhana Hiironen
KIINTEISTÖARVIOIJAT PIETARIN KIINTEISTÖMARKKINOILLA
  
  
  "Onko nyt oikea aika sijoittaa Venäjän kiinteistömarkkinoille?” oli viimeinen kysymys, joka Colliersin ja Evlin asiantuntijoille esitettiin. ”Kyllä on”, kuului vastaus. Miten kysymykseen päädyttiin ja missä yhteydessä?
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, Venäjä, kiinteistömarkkinat
55 LAMAAN (JARRUMIES)
  
  
57 Pentti Kallio
TOHTORI JA PATRIARKKA MAUNO ”MANU” KAJAMAA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Avainsanat: Mauno Kajamaa
58 Antti Jakobsson
PARIISI VERSUS BRYSSEL JA MUITAKIN VERTAILUJA (TÄÄLLÄ ANTTI JAKOBSSON, PARIISI)
  
  
60 Markku Villikka
INNOVATIIVISTA KIINTEISTÖKAUPPAA – OSALLISTU ASUNTOLOTTOON (RAJALINJALLA)
  
  
67 Pekka Raitanen
SUOMEN KARTOITTAJA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Pekka Raitanen esittelee Erkki-Sakari Harjun toimittamaa kirjaa kartottaja Mauno Kajamaasta.
  Avainsanat: Mauno Kajamaa, Suomen kartoittaja, Erkki-Sakari Harju
68 Mikko Huhtamies
MAANMITTARIN ELÄMÄÄ (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Oiva Turpeisen kirja maanmittari Anders Lönnbohmista Mikko Huhtamiehen esittelyssä.
  Avainsanat: Anders Lönnbohm, maanmittauksen historia, Oiva Turpeinen
69 Vesa Pirhonen
VALTIOKO VEI JA KUNTA VIKISI – VAI VIKISIKÖ EDES! (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Vesa Pirhosen puheenvuoro keskusteluun, jota on käyty Hyrylän varuskunta-alueen maapoliittisista neuvotteluista Tuusulan kunnan ja Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
  Avainsanat: maankäyttö, maapolitiikka, valtion maapolitiikka
72 Pentti Kallio
HUOMIOITA MAUNO KAJAMAA -KIRJASTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Avainsanat: Mauno Kajamaa
73 Arvo Vitikainen
TIETO PERINTEISTEN MAANMITTAREIDEN KUOLEMISESTA SUKUPUUTTOON ON ENNENAIKAINEN (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Arvo Vitikaisen kommentti Veijo Lievosen Maankäytön nrossa 4/2008 julkaistuun puheenvuoroon.
  Avainsanat: diplomi-insinöörikoulutus, TKK, koulutus, opiskelu
80 Arvo Kokkonen
YLI-INSINÖÖRI YRJÖ TYPPI 1919–2008 (IN MEMORIAM)
  
  
80 Arvo Kokkonen
MAANMITTAUSJOHTAJA PAAVO HINTIKKA 1935–2008 (IN MEMORIAM)
  
  
81 Kaarlo Koivisto
MAAOIKEUSINSINÖÖRI ANTTI LEHTONEN 1934–2008 (IN MEMORIAM)
  
  
81 Kaarlo Koivisto
ARKISTONHOITAJA HILKKA ONIKKI 1934–2008 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös