YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2011
(Ilmestyi 11.03.2011)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (10 341 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
TARVITSEEKO LUNASTUSLAKI PÄIVITYSTÄ?
  
  
  Prosenttikorotus käypään hintaan sopisi liiketoimia palveleviin lunastuksiin mutta ei raakamaihin.
  Avainsanat: lunastuslaki, lunastuskorvaus
6 Kirsi Virrantaus
PAIKKATIEDOISTA HYÖTYÄ SUUNNITTELUUN JA PÄÄTÖKSENTEKOON - SPATIO-TILASTOLLISEN ANALYYSIN MENETELMIN (KEHITTYVÄ PAIKKATIETOTEKNIIKKA)
  
  
  Tiedon tuottamisen problematiikan rinnalla olisi jo pian keskityttävä myös tiedosta saatavan hyödyn luomiseen. Kirjoituksessa pyritään avaamaan paikkatiedon roolia tutkimuksen, suunnittelun ja päätöksenteon tukena.
  Avainsanat: spatio-tilastollinen analyysi, spatiaalinen ilmiö, spatiaalinen autokorrelaatio, spatiaalinen korrelaatio
12 Riikka Kivekäs
PAIKKATIETOIKKUNA KOKOAA PAIKKATIEDOT YHTEEN
  
  
  Haluatko katsella ja selailla karttoja? Paikkatietoikkunassa voit yhdistellä kartoista oman karttasi. Vai oletko töissä paikkatietoja tuottavassa organisaatiossa? Paikkatietoikkunasta voit tarkistaa viimeisimmät vaatimukset eurooppalaisille paikkatiedoille.
  Avainsanat: paikkatieto, Paikkatietoikkuna
14 Antero KukkoAnttoni Jaakkola
LIIKKUVA KARTOITUS TIEDON TUOTANNON ETULINJASSA
  
  
  Liikkuva kartoitus tuo nopeutta ja joustavuutta kolmiulotteiseen mittaukseen ja tuottaa yksityiskohtaisia aineistoja kartoituksen, kaavoituksen ja ympäristömallinnuksen tarpeisiin.
  Avainsanat: laserkeilaus, liikkuva kartoitus, suorapaikannus, ympäristömallinnus
18 Pekka Lehtonen
JARMO RATIA HAASTATELTAVANA: MAANMITTAUSLAITOSTA EI SAA PIRSTOA
  
  
  Kahden vuosikymmenen aikana laitoksessa on tapahtunut suuria muutoksia: uusia järjestelmiä, organisaatiomuutoksia ja säästötarpeita. Eivätkä ne näytä olevan lopussa.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, Jarmo Ratia
24 Marja-Riitta Kontio
SKAFTKÄRR – ENERGIATEHOKASTA KAUPUNKISUUNNITTELUA PORVOOSSA
  
  
  Porvoo parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä kaavoituksen keinoin. Energiatehokkuusajattelu on laajentunut Skaftkärr-hankkeen vauhdittamana Porvoossa kaavoituksesta myös käytännön toimiin ja toteutukseen.
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, yleiskaavoitus, hiilijalanjälki, energian säästö
28 Matti KantanenPekka Lehtonen
SUOMI MUKANA VENÄJÄN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESSÄ
  
  
  Suomalaiset ovat avustaneet pilottihankkeissa mm. kiinteistörekisteriin, omistus- ja käyttöoikeuksien kirjaamiseen liittyvissä asioissa. Artikkelissa esitellään Venäjällä toteutettuja yhteistyöhankkeita ja haastatellaan Vladimir Tikhonovia Venäjän federaation Maakatasterilaitoksesta ja Tajana Tergujevaa Lahdenpohjan kaupunkivirastosta.
  Avainsanat: Venäjä, kiinteistöjärjestelmä, yhteistyö
32 Leif Norell
MITEN RUOTSISSA SUHTAUDUTAAN METSÄMAAN KIINTEISTÖNMUODOSTAMISEEN?
  
  
  Metsämaata ei saa jakaa niin, että siitä aiheutuu vahinkoa metsätalouselinkeinolle.
  Avainsanat: kiinteistönmuodostus, metsäkiinteistöt, uusjako, Ruotsi
35 Mairolt Kakko
MAANMITTAUSALA VIROSSA
  
  
  Viron geodesian alan työtehtävät jakaantuvat kahden ministeriön alaisuuteen.
  Avainsanat: Viro, maanmittaus Virossa, Viron Geodeettien Yhdistys
39 Markku Villikka
RAKENTEET UUSIKSI (RAJALINJALLA)
  
  
  Onko aika kypsä verotuksen käyttöön yhdyskuntarakenteen ohjaamisessa?
40 Matti Holopainen
UUDET PÄÄTTÄJÄT, VANHAT HAASTEET
  
  
  Haetaanko aidosti yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ratkaisua vai saneleeko hallituksen ja ministeriön piirissä asetettu poliittinen tavoite lopputuloksen yhteiskunnallisista vaikutuksista huolimatta?
44 Tarja Hyvönen
TOIMINTOJEN KOKOAMISTA ALUEHALLINNOSSA SELVITETTY (ORGANISAATIOT MUUTOKSESSA)
  
  
  Aluehallintouudistuksen tavoitteena on mahdollisimman laaja aluehallinnon tehtävien kokoaminen.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, aluehallintouudistus
46 Raili Savolainen
MAANMITTAUSTOIMISTOJEN YHDISTÄMINEN ALUEHALLINTOVIRASTOIHIN (ORGANISAATIOT MUUTOKSESSA)
  
  
  Valtion virastoissa ja laitoksissa painiskellaan muutosten kourissa. Muutos on muotisana ja se on saanut seurakseen pari muutakin sanaa eli alueellistamisen ja tuottavuusohjelman. Nyt on muodikasta olla muutoksessa mukana ja tällä kertaa meitä Maanmittauslaitoksen väkeä on siunattu tällä alueellistamisella.
  Avainsanat: aluehallintouudistus, Maamittauslaitos, maanmittaustoimisto
48 Arvo Kokkonen
ERIMIELISEN TYÖRYHMÄN ESITYS: MAANMITTAUSTOIMISTOT ALUEHALLINTOVIRANOMAISIIN 2013 (ORGANISAATIOT MUUTOKSESSA)
  
  
  Avainsanat: aluehallintouudistus
50 Pekka Raitanen
UUSIMAA 2010 – MITEN SITÄ VISIOITIIN VUONNA 1965
  
  
  Asuntosäätiön palkkaama asiantuntijaryhmä hahmotteli rohkeita tulevaisuudenkuvia Uudellemaalle kahdeksan vuotta Porkkalan vuokraalueen palauttamisen jälkeen.
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, uusien yhdyskuntien rakentaminen, suurkaupungin kasvun hillitseminen, kuntauudistus
54 Pentti PohjolaPekka MajuriKalle SalonenHeikki FredrikssonAntero Yläkorpi
MAANMITTARIT JA VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUS
  
  
  Kiltojen toiminta keskittyi veteraanien asioiden hoitamiseen. Kiltojen työ keskittyy nyt vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön sen eri muodoissa.
  Avainsanat: sotilasmaanmittaus, vapaaehtoinen maanpuolustus, Mittamies- ja Tiedustelukilta, - Mittamies- ja Topografikilta, Topografikilta
58 Marko Ollikainen
TOIMITUSTUOTANNON LAATUMALLIEN VALMISTELU ON ALKANUT MML:SSA
  
  
  Avainsanat: maanmittaustoimitus, maastotyöt, laatumalli, kiinteistötehtävät
60 Jürgen Grönfors
KUN EI OLLUT GPS:ÄÄ (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
61 MINÄ MAANMITTARI (JARRUMIES)
  
  
62 Markku Villikka
NUORET MAANMITTARIT JA ILMASTONMUUTOS UUTEEN TOIMINTASUUNNITELMAAN (FIG-UUTISIA)
  
  
63 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
64 Raimo Koivistoinen
ONKO JÄRJEN ÄÄNI KUIN HYTTYSEN ININÄÄ? (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
65 PANEELI PUI VOIMALINJALUNASTUSTEN KORVAUKSIA
  
  
  Maanmittaustieteiden päivillä keskusteltiin lunastuskorvausten oikeudenmukaisuudesta ja lunastuslain muutostarpeista.
76 Sakari Haulos
PUOLUSTUSVOIMIEN PAKKOLUNASTUKSESTA POHJANMAALLA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Kirjoittaja kommentoi Maankäytön nrossa 4/2010 Puheenvuoro-palstalla ollutta kirjoitusta, joka käsitteli Lohtajan Vattajan alueen lunastamista puolustusvoimille.
76 Seppo Hasu
TUPLA TAI KUITTI! (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
77 Vesa Walamies
SÄÄSTÖLINJALLA (SATTUMUKSIA)
  
  

Takaisin Ylös