YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2013
(Ilmestyi 18.03.2013)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (9 474 kB)

 

 

5 Ari Laitala
SAMHÄLLSBYGGARNA ALOITTI RUOTSISSA
  
  
  On ollut mielenkiintoista seurata Ruotsin maanmittausalan järjestökentän uudelleenmuotoutumista. Huolellisesti valmisteltu yhdistyminen huipentui vuodenvaihteessa, kun ASPECT ja SVR saivat virallisesti toisensa.
  Avainsanat: Ruotsi, järjestö, Samhällsbyggarna, ASPECT, SVR
6 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
ÄLYKÄS ELINYMPÄRISTÖMME VAATII UUDENLAISTA JULKAISU- JA POPULARISOINTIKULTTUURIA
  
  
  Yhteiskunnan kannalta tieto on arvokasta vasta, kun sitä voidaan hyödyntää osana hyvinvointia. Uudet teknologiat ja viestintämenetelmät avaavat mahdollisuuksia yhä pirstaloituneemmalle näkyvyydelle. Popularisointi- ja julkaisutoiminta ovat opetus- ja tutkimusorganisaatioiden menestyksekkään toiminnan edellytyksiä.
  Avainsanat: popularisointi, julkaisutoiminta, opetus, opiskelu, osaamisverkosto, H-indeksi, Learning Cafe, Urban Mill
10 Jaakko Sirkjärvi
UUSI VESILAKI JA TARKEELANJÄRVEN NOSTOHANKE
  
  
  Tarkeelanjärven ja Niemilammen vedenpinnan nostohankkeen yhteydessä Metropolia Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelma pääsi perehtymään uuteen vesilainsäädäntöön, ja totesimme, että se sisältääkin paljon maanmittaria kiinnostavaa asiaa.
  Avainsanat: uusi vesilaki, vedenpinnan nosto, isojaon aikainen rantaviiva, hyöty- ja haitta-analyysi, Metropolia, Tarkeelanjärvi
14 Tiina Kytö
OPISKELIJAN NÄKÖKULMA HANKKEESEEN
  
  
  Edelliseen Jaakko Sirkjärven Tarkeelanjärven nostohanketta käsittelevään juttuun liittyvä täydentävä artikkeli.
  Avainsanat: uusi vesilaki, vedenpinnan nosto, isojaon aikainen rantaviiva, hyöty- ja haitta-analyysi, Metropolia, Tarkeelanjärvi
15 Jaakko Kanerva
SAAKO RANNOILLE RAKENTAA? OSA II
  
  
  Rantarakentamista käsittelevän kirjoituksen ensimmäinen osa ilmestyi Maankäytön numerossa 4/2012. Siinä kaavoituksen ensisijaisuuden todettiin olevan rantarakentamisessa ehdoton pääsääntö. Nyt julkaistavassa kirjoituksen toisessa osassa käsitellään mitoitusperiaatteita.
  Avainsanat: rantavyöhyke, ranta-alue, ranta-asemakaava, rantarakentaminen, kantatila muunnettu rantaviiva, mitoitusperiaate
17 KUU KIURUSTA KESÄÄN (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN & KRUGER)
  
  
18 Raimo Koivistoinen
METSÄNOMISTAJA JA YLEINEN ETU
  
  
  Metsälakia ollaan merkittävästi muuttamassa. Maa- ja metsätalousministeriö lähetti työlään valmistelutyön tuloksena syntyneen lakiesityksen lausuntokierrokselle 8.2.2013. Tarkoituksena on saada valmiiksi hallituksen lakiesitys kevään aikana. Me voimme jokamiehenoikeudella liikkua metsissä ja kerätä marjoja, sieniä, käpyjä ja kuivia oksia. Meillä kaikilla on myös eräänlainen ”jokamiehenoikeus” keskustella ja päättää siitä, miten metsätaloutta tulisi harjoittaa. Missään muussa elinkeinotoiminnassa ei nähdäkseni ole näin laajaa oikeutta puuttua elinkeinonharjoittajan toimintaan.
  Avainsanat: metsäpolitiikka, metsänhoito, metsälaki, metsäohjelma, metsäsuunnitelma, metsäneuvosto, metsänkäsittelymenetelmät, energiapuu, luonnonsuojelu
26 Pekka Lehtonen
ONNISTUNUTKIN KUNTALIITOS TEETTÄÄ PALJON TYÖTÄ - ESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄ
  
  
  Korpilahti, Jyväskylän maalaiskunta ja Jyväskylä liittyivät yhdeksi kunnaksi vuonna 2009. Pekka Lehtosen haastateltavana Jyväskylän kaupungin maankäytön johtaja Erja Saarivaara.
  Avainsanat: kuntaliitos, maanmittaustoimi, Jyväskylä
32 Simo Mikkola
RUOTSISSA LAKIUUDISTUKSET JATKUVAT - OMAISUUDENSUOJAA VAHVISTETAAN EDELLEEN
  
  
  Ruotsissa hallitus ei ole hylännyt lunastuskorvaukseen liittyvää voitonjakoperiaatetta.
  Avainsanat: Ruotsi, lunastuslaki, lunastuskorvaus, voitonjakosäännös, Alvån komitea, pakkotoimi, lakiuudistus
35 MEILLÄKÖ HERRAONNEA (JARRUMIES)
  
  
36 Jürgen Grönfors
LUZ (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
37 Jürgen Grönfors
HALLAVUODEN JÄLKEEN (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
39 Matti Holopainen
VAIKUTTAMINEN, VALMISTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO – RAHA RATKAISEE?
  
  
49 Vesa Walamies
VESIJÄTÖISTÄ (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Palautetta Veturimiehen pakinoissaan esittämään toivomukseen että vesijättöjen lunastukset tulisi lopettaa.
  Avainsanat: vesijättö, lunastus
50 Jarmo RatiaJukka Härmälä
SEPPO HÄRMÄLÄ (1918–2013) TOI TIETOTEKNIIKAN MAANMITTAUSLAITOKSEEN (IN MEMORIAM)
  
  
  Seppo Härmälän muistokirjoitus sekä uudelleen julkaistu Maankäytön artikkeli vuodelta 1998, jolloin Pekka Lehtonen haastatteli Seppo Härmälää tämän 80-vuotispäivän kunniaksi.
53 Pentti Kallio
ANTTI LAITILA 8.3.1938–31.1.2013 (IN MEMORIAM)
  
  
54 Raimo Koivistoinen
IHAN TAVALLISIA ASIOITA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  

Takaisin Ylös