YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2015
(Ilmestyi 20.02.2015)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (6 835 kB)

 

 

5 Ari Laitala
LUOVAA TUHOA VAUHDITTAMASSA
  
  
6 Marika AhlavuoHannu HyyppäMika LindholmJuha Hyyppä
ÄLYKÄSTÄ ERIKOISTUMISTA RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALALLE
  
  
  Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusja kiinteistöala, Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti sekä Geodeettinen laitos ratkoivat yhdessä, miten Suomen innovaatio- ja tutkimusjärjestelmän tulisi tuottaa yhteisvoimin osaamista ja kilpailukykyä. Tuloksena syntyi ”Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa” -julkaisu, joka perustuu yhteisiin poikkitieteellisiin avauksiin, käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin ja käynnistyviin yhteistyöalustoihin alan uudenlaisen toiminnan vauhdittamiseksi. Julkaisun ovat mahdollistaneet yli 40 rakennus- ja kiinteistöalan huippuosaajaa vuosien 2013 ja 2014 aikana mm. Seinäjoen ja Kymen ammattikorkeakouluista sekä Helsingin, Turun ja Islannin yliopistoista.
  Avainsanat: tutkimus- ja kehitysyhteistyö, rakennus- ja kiinteistöala, kilpailukyky, yliopisto, korkeakoulu
9 Raimo Koivistoinen
TALOUSTAITO PAINOI VIRHEITÄ VILLAISELLA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
10 Pekka Lehtonen
ILMAKUVIA VIISTOON JA PYSTYYN
  
  
  Kun ensimmäisen kerran asioin Lentokuva Vallaksen kanssa, se koski viistokuvia, joita tilasin Maankäyttö-lehden jutun havainnollistamiseen. Viistokuva, perinteisessä, yksinkertaisessa mielessä jäi jatkossakin päällimmäiseksi käsitykseksi. Valtaisa ilmakuvapankki suomi.ilmasta.fi oli jossain määrin tuttu, samoin ilmakuvakirjat, joissa isänmaan äidinkasvojen herkimpiä vivahteita on viistokuvattu.
  Avainsanat: ilmakuvaus, viistokuva, pystykuva, kaavoitus, kaavoituskuvaus, ortokuva, ilmakuvakartta, korkeusmalli, fotogrammetria, kaukokartoitus, laserkeilaus, kuvapankki
15 Ari Tella
MAANMITTAUSLAITOS MUUTTUU JA MUKAUTUU
  
  
  Maanmittauslaitos uudistui jälleen vuodenvaihteessa, kun Geodeettinen laitos ja osa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta yhdistyivät Maanmittauslaitokseen.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, Geodeettinen laitos, Tike
18 Emma Kaksonen
ASIANTUNTIJAPALVELUT YRITYKSEN STRATEGISESSA KIINTEISTÖJOHTAMISESSA – KOHTAAVATKO TARVE JA TARJONTA?
  
  
  Asiantuntijapalveluiden käyttäminen osana yrityksen strategista kiinteistöjohtamista on kasvanut merkittävästi viimeisen 5–10 vuoden aikana. Yritysten liiketoimintaympäristöjen jatkuvat muutokset ja yhä jatkuva kansainvälistyminen tulevat kasvattamaan konsulttipalveluiden kysyntää myös tulevaisuudessa.
  Avainsanat: yrityksen strateginen kiinteistöjohtaminen, CREM, asiantuntijapalvelut, konsultti-asiakassuhde, palveluntarjoaja, asiantuntija, konsultti, asiakas
21 Saara Jämes
YKSITYISEN PYSÄKÖINNINVALVONNAN NYKYTILA
  
  
  Yksityinen pysäköinninvalvonta on puhuttanut kansalaisia jo vuosia. Moni kokee yksityisen parkkifirman valvontamaksun epäoikeudenmukaiseksi, eikä sääntelyn puute ole omiaan luomaan luottamusta alaa kohtaan. Mikä on yksityisen pysäköinninvalvonnan nykytilanne?
  Avainsanat: pysäköinninvalvonta, lainsäädäntö, lakiehdotus
22 Susanna Kari
JANI PÖTRÖNEN – MAANMITTARI VESILLÄ
  
  
  Merenmittaus muistuttaa suuresti maanmittausta, mutta mittauksen eri väliaine tuo mukanaan oman viehätyksensä. Vedenalaisessa mittauksessa kartoitetaan maailmaa, jota ei voi pinnan yläpuolelta havainnoida.
  Avainsanat: merenmittaus, laserkeilaus, kansainvälisyys, opiskelu, geomatiikka
26 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
MISTÄ MAANKÄYTTÖALALLE DRAIVIA?
  
  
  Maankäyttöalan koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta on vahvassa murroksessa Suomessa. Maailmanlaajuiset kehitystrendit ovat vahvasti suuntautumassa mm. kohti älykkäitä kaupunkeja ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaa ja -havainnointia. Myös uudenlaiset yhteisölliset paikkatietopalvelut ja avoin data tarjoavat runsaasti monialaista tiedon soveltamista. Tutkimussektorin, yliopistojen sekä korkeakoulujen yhdistämisestä aiheutuvat muuttuvat vastuut järisyttävät maankäyttöalaa. Alan täydennyskoulutus ja palvelurakenne muuttunee myös rajusti, kun mm. ammattikorkeakoulut rakentavat omia maksullisia liiketoimintakonseptejaan. Viime vuosien myllerryksessä maankäyttöalalle on tosin sadellut kunniaakin totuttua enemmän.
  Avainsanat: maankäyttöala, koulutus, T&K, tulevaisuus, yhteistyö
29 Maarit Nordmark
SUOMALAINEN TOTUUDENTORVI
  
  
30 Tuija Lilja
HEINOLAN KIINTEISTÖVEROPROJEKTI
  
  
  Heinolassa on löytynyt viisasten kivi, joka tuo miljoonatulot kaupungin kassaan. Meneillään oleva rakennusten kartoitustyö tuo päivänvaloon niin rantasaunat kuin piilopirtitkin. Ja verollehan ne menevät.
  Avainsanat: kiinteistövero, Heinola, kiinteistökartoitus, verotuotto
34 Sampo Hatunen
EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEN (EIT) KÄYTÄNNÖSTÄ
  
  
  Maankäyttö-lehden numerossa 3/2014 ja 4/2014 on käyty keskustelua mm. siitä, voisiko Suomen oikeus- ja arviointikäytäntö kuntien raakamaan lunastuksissa olla Euroopan ihmisoikeusopimuksen (EIS) vastaista.
  Avainsanat: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan ihmisoikeussopimus, lainsäädäntö, EIT, EIS
37 SUOMALAISET, KANSA RAUKOILTA RAJOILTA (JARRUMIES)
  
  
38 Sami Lankiniemi
UUSI TYÖKALU HELPOTTAA ALUESUUNNITTELIJOIDEN ARKEA
  
  
  Syksyllä 2013 järjestetyssä Kestävät alueet seminaarissamme oli koolla satapäinen joukko aluesuunnittelijoita ideoimassa kestävän kehityksen edistämistä aluetasolla. Päädyimme yhteistuumin seuraavaan tulokseen: kestävän aluesuunnittelun työkaluja löytyy kyllä jo, mutta tietoa on vaikea löytää, sillä sitä on ripoteltu pitkin internetiä. Tämä ongelma oli ratkaistava.
  Avainsanat: alueportaali, kestävä kehitys, aluesuunnittelu, Green Building Council
40 Aulis Tenkanen
MAATILOJEN TILUSSIJOITUKSEN OPTIMOINNISTA
  
  
  Kokemuksia ja näkemyksiä eräistä järjestelytekniikoista Pohjois-Pohjanmaan uusjakoalueilla.
  Avainsanat: uusjako, optimointi, Parhalahti
42 Kalevi Raussi
ATK-KOULUTUSTA JA MÄÄRÄALOJEN REKISTERÖINNIN SUUNNITTELUA | 1990–1998 (VANHAN MAANMITTARIN MUISTELMIA)
  
  
  Kalevi Raussin muistelmasarjan neljäs ja viimeinen osa.
45 Matti Holopainen
TULEVAISUUDEN KUNTA – MAANKÄYTTÖÄ, KUNNALLISTEKNIIKKAA, ELINKEINOPOLITIIKKAA SEKÄ KULTTUURIA JA SIVISTYSTÄKÖ?
  
  
46 Jürgen Grönfors
10 KG VAAKASUORAAN (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
46 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Kiinteistönmuodostamislain tilusjärjestelyjä koskevia säännöksiä muutettiin ja samalla säädettiin uusi uusjakojen tukemislaki ja -asetus. Maanmittauslaitos on saanut uuden työjärjestyksen, kun organisaatiota muutettiin 2015 alusta. Maksuasetuksia on uudistettu. Uuden kalastuslain käsittely eduskunnassa on kesken. Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) on tullut lain 1347/2014 nojalla voimaan vuoden 2015 alusta.
47 Jürgen Grönfors
PITUUSMITTAUSTA, VÄRITYSTÄ JA MILLIMETRIPAPERIA (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
53 Antti Jakobsson
MAAILMAN KARTTA – JOHDATUS MATEMAATTISEEN GEODESIAAN (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Esittelyssä Martin Vermeerin ja Antti Rasilan Maailman kartta : johdatus matemaattiseen geodesiaan.
53 UUSI KIINTEISTÖTEKNIIKAN OPPIKIRJA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Esittelyssä Arvo Vitikaisen "Kiinteistötekniikan perusteet".
58 Pekka V. Virtanen
AJATUKSIA MAASEUDUSTA JA SEN SUUNNITTELUSTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  

Takaisin Ylös