YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2016
(Ilmestyi 19.02.2016)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 668 kB)

 

 

5 Ari Laitala
KOULUTUSPAKKA SEKOITTUU ENTISESTääN
  
  
  Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi parantaa kanditutkintojen työelämävastaavuutta.
6 Pekka Lehtonen
KASVUALUEIDEN YTIMESSä: YHDYSKUNTARAKENNE JA ASUNTOTUOTANTO
  
  
  Kaksi kehyskuntien vahvaa miestä, Jyrki Mattila ja Jukka Laitila, Maankäytön haastattelussa.
  Avainsanat: maapolitiikka, kaavoitus, asuntotuotanto, MAL-sopimus, SOTE
10 Markku Markkula
YKSITYISTIEVERKON SYNTYMISESTä MAASEUDULLA
  
  
  Yksityistielakia ollaan uudistamassa. Asiasta on tehty joulukuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeriössä päätös. Yksityisteiden verkon syntyhistoria Suomessa on pitkä. Sitä kuvataan lähemmin seuraavassa.
  Avainsanat: uusjako, yksityistielaki, tieoikeus, kulkuyhteys
16 Vesa RopeJussi Laari
LASERKEILAUKSEN OPETUKSESTA METROPOLIASSA
  
  
  Pekka Lehtosen juttu ”Laserskannaus tätä päivää ja huomista” Maankäytön numerossa 4/2015 pani kirjoittajat tarttumaan kynään. Siinä (tosin Hannu Heinosen ilmaisemat) ajatukset maanmittareiden koulutuksen jälkeenjääneisyydestä – etenkin laserkeilauksen alueella – ja kenties myös yleisemmin, tuntuivat hiukan vierailta.
  Avainsanat: laserkeilaus, 3D-mallinnus, koulutus, Metropolia, AMK
19 Matti KurkelaMarika AhlavuoJuho-Pekka Virtanen
AALTO-YLIOPISTON 3D- JA VALOKUVAUSSTUDIOISSA PANOSTETAAN TUTKIMUSYHTEISTYöHöN JA VIRTUAALISUUTEEN
  
  
  Aalto-yliopiston uuden Rakennetun ympäristön laitoksen tutkimuksen ja opetuksen studiot (3D-studio ja valokuvausstudio) toimivat yhä tiiviimmässä tutkimusyhteistyössä yliopistojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yliopistoihin kohdistuneet leikkaukset ja tilojen puute ovat pakottaneet toimintatapojen uudistamiseen.
  Avainsanat: 3D-studio, Aalto-yliopisto, virtuaaliset työkalut, tutkimusyhteistyö
23 YHTEISKUNTASOPIMUS (JARRUMIES)
  
  
24 Raimo Koivistoinen
LISää RUUTIA MAAPOLITIIKKAAN (HäRKää SARVISTA)
  
  
26 Yrjö Teeriaho
INARIJäRVEN SULAPAIKAT JA RUOTSALAISET
  
  
  Tuli puhelu ruotsalaisen karttayrityksen suomalaiselta edustajalta. ”Olet pannut Inarijärven ulkoilukartalle 1:100 000 ja veneilykartalle 1:50 000 järvellä olevat vaaralliset sulapaikat, voisinko saada aineiston käyttööni?”
  Avainsanat: sulapaikat, kartta, kartoitus, kartanvalmistus, kartografia
27 Matti Holopainen
UUDEN KUNNAN TEHTäVäT JA RESURSSIT TASAPAINOON €“ TOISEN OMAISUUTTA EI VOI MYYDä OMAAN LUKUUNSA
  
  
28 Kaarina Vartiainen
LIITERI TUO RAKENNETTUA YMPäRISTöä KOSKEVAT TIEDOT KAIKKIEN SAATAVILLE
  
  
  Elinympäristön tietopalvelu Liiteri on avannut ovensa. Palvelu kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.
  Avainsanat: elinympäristö, tietopalvelu, Liiteri, maankäyttö, kaavoitus, rakennettu ympäristö, paikkatieto, SADe-ohjelma
31 Hannu Hyyppä
MAANKäYTTöALA NOPEIDEN RATKAISUJEN EDESSä
  
  
  Maankäyttöalalla on ollut oma vankka roolinsa rakennetussa ympäristössä. Mittaus- ja kiinteistöalalla on paljon annettavaa varsinkin rakennusalalle. Rajat ylittävä yhteistyö rakennus-, kiinteistö-, mittaus- ja yhdyskuntatekniikan alojen välillä on edelleen vähäistä ja hankalaakin. Tämä näkyy uusien menetelmien, innovaatioiden ja sovellusten käyttöönoton hitaudessa. Alat menestyvät kuitenkin tahoillaan verraten hyvin, toimintojen kehittäminen tapahtuu kuitenkin paljolti siilomaisesti.
  Avainsanat: rakennettu ympäristö, maankäyttöala, innovaatio, osaamisen jakaminen
35 VETURIMIEHEN YLIMääRäINEN (VETURIMIES)
  
  
36 Jürgen Grönfors
MUISTOT DIGITAALISIKSI (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
37 Jürgen Grönfors
KALAVESIäKIN OLI JAETTAVA JA HUUTOMITTAUSTA (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
38 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
  INSPIRE-direktiivin voimaanpanolakia 421/2009 on muutettu eräiden teknisten seikkojen ja määritelmien osalta 1.1.2016 lukien. Kiinteistötoimitusmaksuista on annettu kaksivuotinen uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus vuosiksi 2016 ja 2017. Tuomioistuinkäsittelystä määrättäviä maksuja on korotettu. Esimerkiksi suullinen maaoikeuskäsittely maksaa nyt 500 euroa. Tämän lisäksi tulevat mahdollisesti, kuten tähänkin asti, OK 21 luvussa säännellyt oikeudenkäyntikulut, kuten mahdolliset asiamiespalkkiot, jolloin jutun hävinnyt saattaa joutua korvaamaan myös vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja.
42 Arvo Vitikainen
ETSINTäKUULUTUS
  
  
  Valkeakosken Päivölässä on Forestian yhteismetsän (RN:o 908-874-2-1) metsäpalstalla betonipysti, josta kaivataan lisätietoja.
43 Pekka Lehtonen
100 VUOTTA SAARISELKIä (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Esittelyssä Yrjö Teeriahon ja Jorma Mattssonin kirja Tietoa ja tarinaa Saariseliltä.
  Avainsanat: Teeriaho, Mattsson, erämaa, Lappi
45 Pekka Raitanen
KALEVI KIRVESNIEMI 1927€“2016 - KANSAINVäLINEN MAANMITTARIMME (IN MEMORIAM)
  
  
46 Heikki Parkkinen
ERKKI UOTILA 1924€“2015 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös