YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2017
(Ilmestyi 17.02.2017)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (6 964 kB)

 

 

5 Ari Laitala
SUOMI 100, MAANKÄYTTÖ 125
  
  
  ”Suomi on joukon paras – täysillä pisteillä. Mutta jos hiukan tarkennetaan, on ykkössija jaettu mm. Ruotsin, Norjan ja Islannin kanssa. – – Suomen uskomattomassa kehitysloikassa emme mekään – maanmittausalan väki – ole aivan osattomia."
6 Susanna Kari
KÄVELTÄVYYDEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS KÄYTÄNNÖSSÄ - TAPAUSTUTKIMUS OTANIEMI
  
  
  Espoon Otaniemi on oivallinen kohde kävely-ympäristön ja jalankulkijoiden kokemusten tutkimiselle, sillä alueella on meneillään monia sellaisia kehityshankkeita, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa kampusalueella erityisesti liikkumiseen.
  Avainsanat: käveltävyys, hyötykävely, kävelijäkokemus, Otaniemi, pehmoGIS
10 Mikko ÄärynenMarika AhlavuoHannu Hyyppä
GOOGLE LÖYSI HUMAKIN VIITOITTAMAN VISUAL SIGN NEWS -HANKKEEN
  
  
  Google myönsi innovaatiorahoitusta Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) johtamalle hankkeelle, jossa pääosassa on selkomuotoinen viitottu uutispalvelu. Googlen myöntämä rahoitus liittyy yhtiön Digital News Initiative -ohjelmaan jonka tarkoituksena on tukea korkealaatuista journalismia ja kehittää elinvoimaisempaa uutisekosysteemiä uuden teknologian ja innovoinnin keinoin.
  Avainsanat: digitaalisuus, hubi, virtuaalisuus, korkeakoulu, kulttuuri, visualisointi
14 Markku Markkula
KOLMIULOTTEINEN KIINTEISTÖ – AVOIMUUTTA ASEMAKAAVA-ALUEEN KIINTEISTÖJEN OMISTUKSEEN JA HALLINTAAN SEKÄ SELKEYTTÄ KIINTEISTÖVAKUUKSIIN
  
  
  Kolmiulotteinen kiinteistö eli jäljempänä 3D-kiinteistön, muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella on ollut selvitettävänä viimeisen puolentoista vuoden ajan maa- ja metsätalous- ja ympäristöministerin asettamassa työryhmässä. Tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava- alueen rakennushankkeiden toteuttamista mahdollistamalla kiinteistöjen osittaminen myös korkeussuunnassa. Tavoitteena ministeriöillä on myös antaa asiasta hallituksen esitys.
  Avainsanat: 3D-kiinteistö, kolmiulotteinen kiinteistö
18 Hannu HyyppäMarika AhlavuoElina YlikoskiJuha HyyppäAntero KukkoTapio Huttula
DIGITAALISTA TULEVAISUUTTA – HUIPPUOSAAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VUOROVAIKUTUSTA
  
  
  Digitaalista tulevaisuutta -kirja syntyi halusta kertoa laajemmin tuoreesta tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä ja siinä saavutetuista tuloksista.
  Avainsanat: viittomakieli, Google, Digital News Initiative, teknologia, innovaatio, journalismi
22 Mauri Asmundela
MUUTOKSIA TOIMITUSINSINÖÖRIEN KELPOISUUTEEN
  
  
  Vuoden 2016 loppuun asti Kiinteistönmuodostamislaissa (KML) on erikseen lueteltu, minkä toimituslajin toimituksia maanmittausalan ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) tai teknikon tutkinnon suorittaneet toimitusinsinöörit voivat suorittaa. Muita kuin näitä erikseen mainittuja toimituslajeja oli voinut suorittaa vain diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon suorittanut toimitusinsinööri. Käytännössä DI-tutkintoa edellytettiin vaativimpien toimitusten toimitusinsinööreiltä, mm. halkomis-, maantie-, lunastus- ja uusjakotoimituksissa.
  Avainsanat: toimitusinsinööri, kelpoisuus, toimituslajit, AMK, teknikko, halkominen, maantiettoimitus, lunastustoimitus, uusjakotoimitus
25 Raimo Koivistoinen
SAMASSA VENEESSÄ !?!? (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
  "Kalansaaliskin jaetaan vaikkei ihan tasan, saa soutajat perkuutähteitä kasan."
30 Vahur Joala
PISTEPILVISTÄ TEHOKAS APUVÄLINE MAANKÄYTÖN SOVELLUKSISSA
  
  
  Nykypäivään kuuluu, että kaikkea halutaan mitata yksityiskohtaisemmin, nopeammin ja tarkemmin. Enää ei riitä, että päivässä mitataan muutama sata pistettä, maastomalleja 1 m:n ruudussa tai senttimetrin tarkkuudella. Kallionseinämiä halutaan mitata vähintään 10 cm:n ruudussa ja mittausaika kohteessa pitää olla minuutteja eikä tunteja. Luonnollisesti kaikki mittaukset pitää suorittaa turvallisesti ja riippumatta olosuhteista. Näin on päädytty pistepilvien ja laserkeilaimien käyttöön.
  Avainsanat: mittaus, laserkeilain, pistepilvi, Leica
33 Maarit Nordmark
TAKAISIN LÄHTÖPISTEESEEN
  
  
34 Lilli KonttinenJuhana Hiironen
KORVAUSTEN ARVIOINTI VESIJÄTÖN LUNASTUKSISSA
  
  
  Vesijätön lunastuksen yhteydessä tehtävässä korvausarvioinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Sekä lunastuskorvausten määräytymisperusteissa että korvauksen lopullisessa suuruudessa on toimitusinsinöörien välillä merkittäviä eroja, joita ei voi selittää vesijätön hintaan vaikuttavilla tekijöillä.
  Avainsanat: vesijätön lunastus, korvausarviointi, lunastustoimitus, rantatontti
38 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Tuomioistuinlaki lienee merkittävin säädösmuutos viime kuukausina. Tulevaan sääntelyyn on ympäristöministeriön sektorilta tulossa ympäristösuojelulain muutoksia, jossa luvanvaraisuutta on pyritty karsimaan ja lupien päällekkäisyyttä vähentämään. Lisäksi yhden luukun lakihanke YM:ön hallinnonalalla on käynnistymässä. Hallintolakiin on tulossa neuvontavelvoite lupa-asioissa sähköisten tietojärjestelmien kautta.
40 Jürgen Grönfors
KRONOMETRI (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
41 Jürgen Grönfors
KOULUTUS (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
42 Ari Laitala
NÄINKIN VOI KÄYDÄ: TUTKIMUSHANKE JOHTI START UP -YRITYKSEN PERUSTAMISEEN
  
  
  Kasvavat kaupunkiseudut vetävät yhä enemmän asukkaita ja tämä kehitys johtaa väistämättä myös tarpeeseen tiivistää olemassa olevia asuinalueita. Samanaikaisesti väestö ikääntyy, ja erityisesti Suomessa monet kasvuseutujen asuinalueet ovat peruskorjausiässä, suurine korjausvelkoineen. Kehityksestä johtuen täydennysrakentaminen on noussut yhdeksi kuumimmista puheenaiheista maankäytön ja rakentamisen saralla.
  Avainsanat: :start up, täydennysrakentaminen
47 Matti Seppä
”VIISASTEN KIVI LÖYTYNYT JA KOMEA TULOS” / ”HEINOLAN KIINTEISTÖVEROPROJEKTI” (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
48 Henrik HaggrénRisto KuittinenAarne KärkkäinenPekka Raitanen
PROFESSORI EINARI KILPELÄ 1937–2016 - KAUKOKARTOITUKSEN JA DIGITAALISEN KARTANTUOTANNON URANUURTAJA (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös