YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2022
(Ilmestyi 28.02.2022)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
METAVERSUMIN ARKKITEHTEINA
  
  
  Metaverse – tai suomalaisittain metaversumi – on herättänyt viime kuukausina paljon huomiota. Uudenlainen ajatus internetin tulevaisuudesta lähti lentoon lokakuussa Facebookin lanseeratessa uuden nimensä Meta ja esitellessään visioita tulevaisuuden internetistä.
  Avainsanat: metaversumi, dystopia, avatar, kiinteistö, virtuaalinen maa, lohkoketju
4 Paula Autio
HELSINGIN ENERGIA JA ILMASTO -ATLAS ON ENERGIAREMONTTIEN SUUNNITTELUA TUKEVA TYöKALU
  
  
  Oletko pohtinut ­energiaremontin ­toteuttamista taloyhtiössäsi tai omassa ­talossasi? Asiaa on todella syytä pohtia, sillä energiaremontti on suurin ilmastoteko, jonka ­taloyhtiö voi tehdä.
  Avainsanat: 3D, energia- ja ilmastoatlas, energiaremontti, paikkatieto, kaupunkimalli, digitaalinen kaksonen
7 Claudia Bergroth
TUORE AVOIN VäESTöAINEISTO PALJASTAA PääKAUPUNKISEUDUN PULSSIN
  
  
  Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä julkaisi pääkaupunkiseudun väestön vuorokausirytmiä kuvaavan paikkatietoaineiston avoimena datana. Matkapuhelinaineistoon pohjautuvan aineiston avulla voidaan tunnistaa väestökeskittymiä tunnin tarkkuudella ja tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen, terveys- ja pelastuspalveluiden tai kaupan toimintojen suunnittelussa. Aineisto on myös kansainvälisesti ­ensimmäisten joukossa: yhtä tarkkoja avoimia paikka­tietoaineistoja väestön dynamiikasta ei ole saatavilla juuri mistään kaupungista maailmassa.
  Avainsanat: väestöaineisto, dynaaminen väestöaineisto, matkapuhelinaineisto, saavutettavuusaineisto, ruututietokanta
10 Ari Laitala
VIRTUAALISEN MAAN MARKKINOILLA
  
  
  Virtuaalinen maa sijoituskohteena on tehnyt läpimurron niin pelaajien, tekniikan kehittäjien kuin yleisönkin keskuudessa. Voisiko kysymys olla samalla myös vakavasti otettavasta uudesta kiinteistösijoittamisen muodosta?
  Avainsanat: virtuaalinen maa, Decentraland, kryptovaluutta, kiinteistöoikeus, metaversumi, valuuttariski, ensimarkkina, jälkimarkkina, riski, kiinteistösijoittaminen
14 Hannu HyyppäMarika AhlavuoMika LindholmArttu JulinKauko ViitanenPetteri AlhoMatti Kurkela
MONIPUOLISTUVA DATA JA TIETO-OHJAUS RAKENNETUSSA YMPäRISTöSSä
  
  
  Rakennetun ympäristön ala ­uudistuu tieto-ohjauksen lisääntyessä. ­Paljon ­kehitystyötä tarvitaan, että ­mittalaitteiden keräämän datan ­hallinnasta päästään datan aktiiviseen käyttöön osana tieto-ohjattua ­rakentamista. ­Muutoksessa ajureina ­toimivat uusiutuva teknologia ja tuotteet, joissa ­yhdistyvät tekoäly ja ­digitaaliset työkalut sekä ­työtavat. Päätöksentekoa varten tarvitaan ­erikoistumista datan moniammatilliseen jalostamiseen ja käyttöön, mutta kuinka voidaan hallita tuottavuutta, aikaa, laatua ja kustannuksia?
  Avainsanat: data, digitaalisuus, rakennettu ympäristö, mittaustekniikka, mallinnus
18 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
HENKILöKUVA: TEKNIIKAN TOHTORI ARTTU JULIN
  
  
  Arttu Julin väitteli marraskuussa 2021 tekniikan tohtoriksi aiheenaan ”Lähifotogrammetrian ja maalaser­keilauksen hyötykäytön parantaminen fotorealistisessa 3D-kaupunkimallinnuksessa.”
  Avainsanat: henkilökuva, geomatiikka, 3D, tutkimus, kaupunkimallit, fotorealistinen, jatko-opinnot
21 Jürgen Grönfors
JAKOASETUSTA JA OMISTUS­OIKEUKSIA (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
23 Tuulia PuustinenPauliina KrigsholmTea LönnrothHeidi Falkenbach
KATSE KOHTI ERILAISIA TäYDENNYSRAKENTAMISTYYPPEJä JA NIIHIN LIITTYVIä MAAPOLIITTISIA KONFLIKTEJA
  
  
  Täydennysrakentamista pyritään edistämään kasvavilla kaupunkialueilla maailmanlaajuisesti useista syistä, usein erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen.
  Avainsanat: täydennysrakentaminen, maapolitiikka, konfliktit, hyväksyttävyys
29 HEINäSEIPäIDEN MERKITYKSESTä MAANMITTAUKSELLE (VETURIMIES)
  
  
30 Joran HasensonHeikki LahtinenKimmo Rautiainen
KAAVOITTAJAN JA TEOLLISUUDEN YHTEISTYöLLä VOITAISIIN TOTEUTTAA EDULLISEMPIA JA LAADUKKAAMPIA PIENTALOALUEITA
  
  
  Nykyisin pientalot toteutetaan yhä valmiimpina ja ammattimaisempina kokonaisuuksina kasvukeskuksiin. Pientaloteollisuus on halukas syventämään yhteistyötä kaavoittajien kanssa entistä toimivampien yhdyskuntien rakentamiseksi.
  Avainsanat: kaavoittaja, pientalo, kaavoittaminen, pientaloalue, talotoimitus, omakotitalo
33 Matti Holopainen
LUNASTUSLAINSääDäNTöä KOSKEVA LAKIESITYS TULOSSA EDUSKUNTAAN VIIKOLLA 13
  
  
  Haluaako hallitus jäädä historiaan nuorison asumisen ja tulevaisuuden mahdollistajana vaiko raunioittajana?
  Avainsanat: asuminen, lunastuslainsäädäntö, markkina-arvo, nuoriso
34 Antti Kuparinen
TAKSAMAANMITTARIT
  
  
  Suomen alueella on toiminut ­maanmittareita vuodesta 1633. ­Ensimmäinen sai kuninkaalta ­tehtäväkseen kartoittaa Ruotsin ­Itämaakunnan kaupungit ja kylät. ­Valtion maanmittareiden ­päätehtäväksi tuli yleiskarttojen kasaamisen ­ohella maanomistuksen ja verollepanon ­järjestely.
  Avainsanat: taksa-aika, taksamaanmittarii, auskultointi, auskultantti, toimitusinsinööri, jakomaanmittari, palkkio
38 Martti Pietikäinen
EUROOPAN MAANMITTARIT SAARISELäLLä
  
  
  25.–27. marraskuuta 2021 pidettiin CLGE:n yleiskokous ja 7. Eurooppalaisen maanmittarin konferenssi Saariselällä. Isäntinä toimivat omat järjestömme MIL ja MAKLI.
  Avainsanat: CLGE, FIG, MIL, MAKLI, Saariselkä
41 Ari LaitalaJamie DonovanSusanna Kari
LAUSUTTUA
  
  
  Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – edelleen, ja nyt nimellä Kaavoitus- ja rakentamislaki. Lausunnolla olleen lain lausuntoaika päättyi 7.12.2021. Teemme lyhyen katsauksen lausuntokierroksen antiin.
  Avainsanat: kaavoitus- ja rakentamislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, lainsäädäntö
47 Kyösti Laamanen
TIMO SOININEN 1954€“2021 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös