YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2006
(Ilmestyi 24.05.2006)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

5 Pekka Lehtonen
PITÄISIKÖ OSITTAMISRAJOITUKSIA LISÄTÄ – VAIKO VÄHENTÄÄ?
  
  
  Onko kiinteistönmuodostuksen tarkoitus vain rekisteröidä tapahtuneita luovutuksia vai pitäisikö sen olla osana keinojen ketjussa tehokkaampaan yhdyskuntarakenteeseen ja parempaan ympäristöön?
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistönmuodostus, osittamisrajoitukset
6 Irmeli Wahlgren
ILMASTONMUUTOKSEN HAASTEET KAAVOITUKSELLE
  
  
  Kaavoituksen avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutua muutokseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja toisaalta vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia, esimerkiksi tulvien ja myrskyjen aiheuttamia vaikutuksia.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, liikenne
11 Marjo Koivu
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA KIINTEISTÖN MUODOSTUKSEN SUHDE
  
  
  Avainsanat: osittamisrajoitukset, maankäyttö, yhdyskuntasuunnittelu
14 Göran Eriksson
TOIMITUSINSINÖÖRI VASTAA TARKOITUKSENMUKAISESTA KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA RUOTSISSA
  
  
  Ruotsin ja Suomen kiinteistönmuodostamisen välillä on monia yhtäläisyyksiä, mutta myös erilaisuuksia. Ruotsissa kiinteistönmuodostaminen keskittyy ennen kaikkea tarkoituksenmukaiseen maankäyttöön, kun taas Suomessa näyttää pääasiallisesti omistusoikeus ohjaavan kiinteistönmuodostamista.
  Avainsanat: kiinteistönmuodostaminen, lohkominen, osittamisrajoitukset, Ruotsin maanmittauslaitos, Ruotsi, soveltuvuusharkinta maanmittaustoimituksessa
16 Pauli Karvinen
TARVITAANKO OSITTAMISRAJOITUKSIA?
  
  
  Eri aikoina osittamisrajoitusten olemassaoloa tai niiden poistamista on perusteltu erilaisilla yhteiskunnallisilla tavoitteilla. Niiden muuttuessa osittamisrajoitukset saatettiin todeta tarpeettomiksi tai jopa vahingollisiksi muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden vuoksi, jolloin ne kumottiin tai niitä ainakin merkittävästi muutettiin.
  Avainsanat: osittamisrajoitukset, yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistönmuodostus
21 Jyrki Hurmeranta
LUNASTAMALLA MAATA TONTTITUOTANTOON
  
  
  Vaikka kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet lunastaa maata yhdyskuntarakentamista varten, pitäydytään kuntien raakamaan hankinnassa edelleen yleensä vain vapaaehtoisten keinojen käyttöön. Tonttipula ja yhdyskuntarakenteen hajoaminen ovat viime aikoina lisänneet päättäjien kiinnostusta myös lunastuksen käyttöön kuntien maanhankinnassa. Kokemukset maan lunastamisesta eräissä kasvukeskuksissa ovat olleet myönteisiä.
  Avainsanat: kunnan maapolitiikka, lunastaminen, lunastuslupa, raakamaa, tonttituotanto
24 Pekka Tätilä
RAUTAESIRIPPU NAAPURISSA – PORKKALAN VUOKRA-ALUEEN RAJAT
  
  
  Porkkalan vuokra-alue oli kuin valtio valtiossa. Sillä oli tarkoin määrätyt, merkityt ja vartioidut rajat. Se eli omaa sotilaallista elämäänsä pääkaupungin naapurina. Vuokra-alueen palauttamisesta on kulunut 50 vuotta.
  Avainsanat: Porkkalan vuokra-alue, rajankäynti
27 Markku Villikka
VIRTUAALISTA KAUPPAA (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: virtuaalinen kaupankäynti, verkkokaupankäynti, verkkokauppa, verkkokaupat
28 Seppo Ahokas
TUTKIMUS LAINHUUDATTAMATTOMISTA MÄÄRÄALOISTA
  
  
  Miksi määräalan lainhuudatus laiminlyödään? Mitä seurauksia laiminlyönneistä aiheutuu? Ovatko viranomaiset aseettomia? Onko asialle tehtävissä jotain?
  Avainsanat: määräala, lainhuudatus, varainsiirtovero
30 Antti Vertanen
INSPIRE – LÄPIMURTOA ODOTELLESSA
  
  
  INSPIRE-direktiiviehdotuksen näkemyserot ovat edelleen varsin suuria mm. tietojen saatavuuden rajoitusmahdollisuuksia, palvelujen maksullisuutta ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskevissa artikloissa.
  Avainsanat: paikkatiedot, ympäristötiedot, INSPIRE, paikkatietoinfrastuktuuri, paikkatietojen yhteiskäyttö, metatiedot, paikkatietopalvelut
35 Heli Ursin
INSPIRE- DIREKTIIVIEHDOTUS JA TIEDONTUOTTAJA – MAANMITTAUSLAITOKSEN NÄKÖKULMA
  
  
  Tiedontuottajan näkökulma liittyen Vertasen INSPIRE-artikkeliin
  Avainsanat: INSPIRE, Maanmittauslaitos
36 Markku AiraksinenSimo Hannelius
HINTATILASTON METSÄTILAKAUPAT SYYNISSÄ: TAITTUIKO LAMAVUOSISTA ALKANUT NOUSUTRENDI VUONNA 2005?
  
  
  Avainsanat: barometrikysely, kauppahinnat, kauppahintarekisteri, metsätilamarkkinat
40 Sami MyyräRisto Peltola
PELTOLOHKOJEN TAVOITTEELLINEN KOKO ON ”HARMAA ALUE”
  
  
  Urheilussa käytetty termi ”harmaa-alue” viittaa siihen, että eri ihmisillä – urheilijoilla, valmentajilla ja doping-testaajilla – on erilainen käsitys kielletyistä ja sallituista lääkinäaineista ja hoitomenetelmistä. Erilaisen koulutuksen saaneilla ihmisillä on myös erilainen näkemys peltolohkojen tavoitteellisesta koosta. Tässä artikkelissa vedetään yhteen erilaisilla menetelmillä tehtyjen tutkimusten tuloksia ja verrataan niitä alan ammattilaisten – viljelijöiden ja maanmittausinsinöörien – näkemyksiin.
  Avainsanat: lohkominen
44 Henrik Ungern
VÄESTÖTIETOLAKI UUDISTUU – MITÄ KUULUU KIINTEISTÖTIEDOILLE
  
  
  Sisäasiainministeriö asetti 30. päivänä toukokuuta 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella väestötietolain (503/1993) uudistamista kokonaisuudessaan. Saatuaan työnsä valmiiksi kuluvan vuoden helmikuussa luovutti työryhmä hallituksen esityksen muotoon laaditun mietintönsä alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle maaliskuun puolessa välissä. Tämä kirjoitus perustuu allekirjoittaneen työryhmän jäsenenä saamiin kokemuksiin.
  Avainsanat: väestötietolaki, kiinteistötieto, väestötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä, tietosuoja
46 Markku Villikka
HYVÄ HALLINTO MAANOMISTUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN EDELLYTYKSENÄ (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: FIG, Ghana, Accra, alueellinen konferenssi
48 Anu Laaksonen
OMISTUS- JA OSOITETIETOJEN KÄYTTÖ MAANMITTAUSLAITOKSESSA
  
  
  Henkilön ja henkilön omistuksen tietoja on tallennettuna useaan eri rekisteriin. Maanmittauslaitoksessa tarvitaan yhdessä sen perustoiminnassa, kiinteistötoimitusten tekemisessä, kiinteistöjen omistajien nimet ja osoitetiedot.
50 Marja Rantala
SÄHKÖISEN PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN HAASTEET
  
  
  Kykenemmekö kehittämään sähköiseen pitkäaikaissäilytykseen yhtä luotettavia menetelmiä kuin aikanaan kehitetyt savitaulut, papyrukset tai vaikkapa hyvälaatuinen lumppupaperi?
  Avainsanat: arkisto, sähköinen arkisto, pitkäaikaissäilytys
55 Jürgen Grönfors
PYHÄ BYROCRATIUS (PÄÄKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
56 Tiina Vesanta
KIINTEISTÖJEN OMISTAJASELVITYKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN KAUPUNKIMITTAUKSESSA
  
  
  Asianosaisia pitää informoida tulevista kiinteistöjä koskevista maankäytön suunnitelmista. Monien yllätykseksi kiinteistöjen omistajista/nimenkirjoittajista yhteystietoineen ei ole olemassa omaa rekisteriä, josta tiedot voisi tulostaa ”yhdellä napin painalluksella”.
  Avainsanat: kiinteistörekisteri, omistajatiedot
58 Kirsi Mäkinen
KARTANTEKIJÄT KOOLLA JÖNKÖPINGISSÄ
  
  
  Avainsanat: GIT2006, kartoitus, yhdistystoiminta
60 Hannu Ridell
MAA JA MAAHAN LIITTYVÄ TIETO YHDISTÄVÄT MAANMITTAREITA
  
  
  Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n puheenjohtajan esittelee Maanmittari Visio -projektin tavoitteita ja tuloksia ja pohtii maanmittausalan tulevaisuudennäkymiä
  Avainsanat: Maanmittari Visio -projekti
61 AJATTELE JA YMMÄRRÄ! (VETURIMIES)
  
  
62 MAANMITTAUSPÄIVÄT JYVÄSKYLÄSSÄ
  
  
  Kooste vuoden 2006 Maanmittauspäiviltä, jotka pidettiin 23.–24. maaliskuuta Jyväskylässä
  Avainsanat: Maanmittauspäivät
77 Veikko Pihlajamäki
HEIKKI HERTTUA (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös