YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2008
(Ilmestyi 21.05.2008)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 286 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
MIELIKUVAT TODELLISUUTTA TÄRKEÄMPIÄ
  
  
  Tämän päivän tiedonvälitys on pinnallistunut: painotus on usein toisarvoisissa asioissa, joiden arvataan kiinnostavan yleisöä, siis maksajia.
6 Anna-Katariina Kulkki
KALASTUKSEN SÄÄNTELYLLE VANKAT PERUSTEET, MUTTA YKSITYISTEN OIKEUTTA EI SEN NIMISSÄ SAISI TALLOA
  
  
  Tenojoen kalastussäännön määräykset rajoittavat joissain tapauksissa kalastusoikeuden käyttöä huomattavasti tai estävät sen jopa kokonaan.
  Avainsanat: kalastusoikeus, Tenojoki, kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja, korvausperusteet
9 ERÄÄN LUNASTUKSEN ANATOMIA - TAPAUS FÖRSTI VIELÄ KERRAN
  
  
  Espoolaisten Förstien omakotikiinteistön lunastuksen toimeenpanossa riitti julkisuutta ja puolitotuuksia. Virkamiehiä lyötiin kuin vierasta sikaa. Maankäyttö-lehden tutkivan journalismin osasto selvitti, mistä kaikesta oli kysymys. Kokonaisuus näyttää toiselta kuin siitä irrotetut yksityiskohdat.
  Avainsanat: lunastus, lunastustoimitus, kiinteistöarviointi
12 Markku AiraksinenSimo Hannelius
MARKKINAVOIMAT METSÄALALLA 2007
  
  
  Kauppahintarekisteristä ja -tilastoista sekä välittäjiltä on saatavissa hintatietoja entistä enemmän ja paremmin, ja hinnat elävät kysynnän ja tarjonnan mukaan.
  Avainsanat: metsätilakauppa, metsätilamarkkinat, metsäomaisuuden arviointi
15 Markku Villikka
FIG JA UN-HABITAT RATKOVAT SLUMMIASUTUKSEN ONGELMIA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: Working Week, Tukohlma, Stockholm, UN-HABITAT
16 JÄRVENPÄÄ VALITSI MAAN PAKKOLUNASTUKSEN
  
  
  Hallitus lupasi mm. ”sovittaa yhteen ihmisten asumisen toiveet ja tarpeet, yhteiskunnan tarpeet ja kestävän kehityksen, vauhdittaa asuntomarkkinoita valtion, kuntien ja alan toimijoiden yhteisin toimenpitein tontti- ja asuntotarjontaa kysyntään vastaamiseksi”. Nyt hallituksen alainen Senaatti-kiinteistöt jarruttaa tätä pyrkimystä.
  Avainsanat: pakkolunastus, asuntopolitiikka, maapolitiikka
18 Antti Jakobsson
EUROGEOGRAPHICSIN TAVOITTEENA ON LUODA YHTEENSOPIVUUS EUROOPPALAISTEN KARTTA- JA KIINTEISTÖAINEISTOJEN VÄLILLE (TÄÄLLÄ ANTTI JAKOBSSON, PARIISI)
  
  
20 Jukka Matilainen
YHTEISMETSÄ ON HYVÄ JUKKA MATILAINEN METSÄNOMISTUSMUOTO
  
  
  Suomen metsäsektori on nyt totisen paikan edessä Venäjän puutullien vuoksi. Metsätalouden tehostamisessa yksi tehokas vanha keino on yhteismetsien lisääminen ja niiden laajentaminen. Yhteismetsillä on nyt siis tilausta monessakin mielessä.
  Avainsanat: metsätalous, yhteismetsä
22 Ilkka Laakso
YHTEISMETSÄN MUODOSTAMISESTA
  
  
  Yhteismetsä muodostetaan kiinteistötoimituksessa, jonka perustana on osakkaiden laatima kirjallinen yhteismetsän perustamissopimus.
  Avainsanat: metsätalous, yhteismetsä, maanmittaustoimitus
24 Mikko HonkanenMaija Lääti
TILUSJÄRJESTELYILLÄ LISÄÄ TUOTTOA METSÄTALOUDELLE
  
  
  Suomen metsäkiinteistöjen rakenne ja omistus on monin paikoin hyvin pirstoutunut ja siten epäedullinen kannattavan metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta.
  Avainsanat: tilusjärjestelyt, metsäkiinteistöt, metsätalous
27 Jyrki Mattila
VALTION JA HELSINGIN SEUDUN 14 KUNNAN VÄLINEN AIESOPIMUS ASUNTO- JA TONTTITUOTANNON EDISTÄMISEKSI
  
  
  Aiesopimuksen tuotantotavoitteena vuosina 2008–2017 on keskimäärin 12 000–13 000 asunnon rakentaminen vuosittain. Tavoitteena on, että alueen kunnissa uustuotannossa on valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa 20 %.
  Avainsanat: asuntotuotanto, tonttituotanto, aiesopimus
29 Matti Holopainen
JULKISHALLINNON UUDET HAASTEET
  
  
  Maankäytön ratkaisujen merkitys yhteiskunnan toiminnan järjestämisessä on kasvamassa – pystyykö julkishallinto vastaamaan haasteeseen?
30 Kirsi Mäkinen
MAANMITTAUSLAITOS MUUTTI HINNOITTELUAAN - AINEISTOT EDULLISEMMIN OPPILAITOKSILLE JA VIRANOMAISILLE
  
  
  Maanmittauslaitos muutti hinnoitteluaan vuoden vaihteessa. Viranomaiset ja oppilaitokset saavat nyt Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistot käyttöönsä pelkillä toimituskuluilla.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, paikkatietoaineisto, hinnoittelu
32 Pekka Tätilä
SUOMEN KOLMIOMITTAUKSISTA – STRUVESTA SATELLIITTEIHIN
  
  
  Struven ketju edustaa kymmenen maan yhteisenä kohteena maailmanperintölistalla tieteen ja tekniikan historiaa.
  Avainsanat: Struven ketju, Struve, kolmiomittaus, astemittaus, satelliittipaikannus, geodesia, koordinaattijärjestelmät, etäisyydenmittaus, historia, gps
34 Jyrki PuupponenJaakko Järvinen
”KOLMIOMITTAUS – SUOMEN KARTOITUKSEN PERUSTA”
  
  
  Tekijät esittelevät kolmiomittauksista ja kartoituksen historiasta kertovaa dokumenttielokuvaansa. Annukka Saari arvioi elokuvan.
  Avainsanat: kolmiomittaus, historia, dokumenttielokuva, Struve, Maupertuis, Nummela, perusviiva
36 Hannu Korpela
LASERKEILAUS KANNATTAVAMPAA KÄYTÖN YLEISTYESSÄ
  
  
  Laserkeilaus ilma kuvauksella täydennettynä on luotettava, tarkka ja edullinen menetelmä niin väylä- kuin aluekartoituksissa. Valitettavan usein tätä tietoa käytetään hyväksi vain hankekohtaisesti. Monet muutkin osapuolet voisivat hyötyä aineistosta ja samalla laserkeilaus olisi kokonaistaloudellisesti entistä kannattavampaa.
  Avainsanat: laserkeilaus, ilmakuvaus, maastomallit
40 Risto Peltola
TARINA KAHDESTA KIINTEISTÖKAUPASTA
  
  
  Kirjoittaja tarkastelee kahta Suomen kuntahistorian kalleinta raakamaakauppaa ja tapahtumain kulkua: kauppaneuvotteluja ja kunnallisen päätöksenteon vaiheita. Kummallista, että raakamaat kierrätettiin pörssiyhtiö Spondan kautta.
  Avainsanat: maapolitiikka, kiinteistöarviointi, Sponda
46 Juha KorhonenJukka Varonen
MERIKARTOITUS ON KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ
  
  
  Suomen merikartoitus edistää merenkulun turvallisuutta myös monimuotoisen kansainvälisen yhteistyön avulla. Seuraavassa tilannekatsaus ajankohtaisista keskeisistä merikartoituksen kansainvälisistä asioista.
  Avainsanat: merikartoitus, kansainvälinen yhteistyö, Itämeren yhteistyö, merikartoituksen standardit, IHO
50 TARKAT PANKKIMIEHET, PUHTAAT POLIITIKOT (JARRUMIES)
  
  
  Kiinteistöbisneshuijarit sumuttivat pankkimiehiä parikymmentä vuotta sitten. Jouduttuaan aikanaan pankkikriisin takuumieheksi valtio yrittää nyt eri puolella Suomea maksattaa kunnilla nämä sumutukset. Vain vantaalaiset näyttävät joutuneen pankkikriisin maksumiehiksi hyväksymällä valtion hintapyynnön, kun taas muut kunnat käyttävät lain suomia mahdollisuuksia järkevän toimijan tavoin.
52 Markku Villikka
INNOVAATIO VALTAA ALAA (RAJALINJALLA)
  
  
53 Kari Sorsakivi
LAATIKKO RAKENNUS PAIKKANA?
  
  
  Tammikuussa valmistuneessa raportissaan työryhmä esittää yksimielisenä näkemyksenään, että Suomessa tulisi ryhtyä lainsäädännön kehittämiseen siten, että 3D-kiinteistöjen muodostaminen ja rekisteröinti on mahdollista.
  Avainsanat: 3D-kiinteistö, kiinteistönmuodostus
54 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Maanmittauslaitosta ja maa- ja metsätalousministeriötä (MMM) koskevia useita uusia maksuasetuksia on annettu vuoden 2007 lopulla. Kiinteistönmuodostamislakia, yhteisaluelakia, yksityistielakia, lunastuslakia ja maakaarta ollaan muuttamassa, mihin liittyen hallituksen esitys on valmisteilla. Yhteismetsälakia on jo uudistettu vuoden 2008 alusta. Toteuttamisprojekti (KIRSI) kiinteistöjen kirjaamisasioiden (kiinnitys- ja lainhuutoasiat) siirtämiseksi tuomioistuinlaitokselta Maanmittaushallinnolle on alkanut vuoden 2008 tammikuulla. Tavoitteena on hallituksen esityksen valmistelu vuoden 2009 alkuun mennessä.
57 MAANMITTAUSPÄIVIEN 2008 TUNNUSTUSPALKINNOT
  
  
65 Pekka Lehtonen
MUISTELMIA MAANMITTAUS-LEHDESSÄ (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Pekka V. Virtasen muistelmat "Maassa kiinni - Ammatillisia ajatuksia, kokemuksia ja muistikuvia" (Maanmittaus 1/2008) esittelyssä.
  Avainsanat: muistelmat, Maassa kiinni, Pekka V. Virtanen
70 Sakari Nikander
VIELÄ KERRAN FÖRSTIEN LUNASTUSKORVAUKSESTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Avainsanat: lunastuskorvaus, Försti
70 Sampo Hatunen
ERI MIELTÄ OSITTAMISRAJOITUSTEN PURKAMISESTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Eri mieltä osittamisrajoitusten purkamisesta
  Avainsanat: Sampo Hatusen kommentti Jyrki Huremrannan Maankäytön numerossa 1/2008 osittamisrajoitusten purkamista käsitelleeseen artikkeliin.
72 Lauri Jääskeläinen
JUHA SOINI S. 3.7.1951–19.1.2008 (IN MEMORIAM)
  
  
72 Osmo Niemelä
RUNO FREDRIK HARMO 20.3.1927–10.2.2008 (IN MEMORIAM)
  
  
73 Pekka Hietanen
KAUPUNKINEUVOS KAARLO PETTINEN 16.12.1916–8.12.2008 (IN MEMORIAM)
  
  
73 Tapio Lehmuskallio
KAUPUNGINGEODEETTI KALEVI ANSAHARJU 3.6.1941–23.2.2008 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös