YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2009
(Ilmestyi 26.05.2009)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (6 593 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
MIKSI VIRKAMIEHIIN EI LUOTETA?
  
  
  Kritiikin kanssa on elettävä, vaikka se kohtuuttomalta tuntuisikin.
  Avainsanat: EVA, mielipidetutkimus, luottamus, virkamiehet
6 Pekka Lehtonen
TUOTEKEHITYS ON PAIKKATIETOYRITYKSEN YDIN
  
  
  MGPosition Oy:n toimitusjohtaja Mirja Mustonen haastattelussa.
  Avainsanat: yritystoiminta, GPS-mittaus, paikkatieto, Mirja Mustonen, MGPosition
9 Kalevi Kirvesniemi
ERÄS TUNTEMATON SUOMALAINEN KARTOGRAFI
  
  
  Tämä on tarina suomalaisesta nuoresta emigrantista. Siitä, kuinka piirtäjästä tuli merkittävä kartografi. Kalevi Kirvesniemi kertoo tämän kiehtovan tarinan.
  Avainsanat: kartografia, kartografian historia, tiekartta, Lindberg, Otto G. Lindberg
14 Simo Hannelius
METSÄ VASTAA TALOUDEN MATALAPAINEISIIN
  
  
  Osakkeiden arvot ovat romahtaneet ja monien kiinteistöjen myynti takkuaa. Metsä sen sijaan piti hyvin pintansa viime vuonna.
  Avainsanat: metsänarviointi, metsän hinta, hintatilastot
17 Antti Rainio
INSPIRE-DIREKTIIVIN TOIMEENPANO – KANSALLINEN PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI JA PAIKKATIETOPORTAALI
  
  
  Eurooppalainen lainsäädäntö ja kansainväliset standardit ohjaavat suomalaisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamista. Yhteiskäyttöiset paikkatietoaineistot ja verkkopalvelut muodostavat infrastruktuurin, jonka varaan paikkatietojen hyödyntäminen tulevaisuudessa voidaan rakentaa. Kansallinen paikkatietoportaali on ovi infrastruktuurin sisältöön ja palveluihin. Infrastruktuurin ja portaalin rakentaminen ovat keskeinen paikkatietoalan yhteistyön haaste niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
  Avainsanat: paikkatieto, paikkatietoinfrastruktuuri, paikkatietoportaali, INSPIRE, geoportal
20 Matti Holopainen
KUSTANNUS- JA BUDJETTIRAKENTEET VALTION JA KUNTIEN YHTEISTYÖN ESTEENÄ – LASKU VERONMAKSAJALLE
  
  
  Valtion ja kuntien mahdollisuudet tarkastella palvelutuotantoa ja kustannusrakenteita kokonaisuutena eivät käytännössä toimi. Ylimääräisen laskun maksaa veronmaksaja. Mistä löytyisi se yhteistoimintamalli, jossa veronmaksajan kokonaisetu ratkaisisi?
  Avainsanat: julkinen talous, kustannusrakenne, palvelujen hinnoittelu
21 Paavo Littow
KAUPAN SUURYKSIKÖT KAAVOITUKSEN KANNALTA
  
  
  Yhdyskuntarakenteella on suuri merkitys liikennetarpeen syntymiseen. Autoriippuvuuden vähentämiseksi pyritään kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Toisaalta liikemaailma koko ajan pyrkii rakentamaan suuria marketteja ja ns. viihtymiskeskuksia taajamien ulkopuolelle. Liikennetarve ja pakokaasut vain lisääntyvät ellei kaavoituksen kautta saada apua.
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, kauppakeskukset, yhdyskuntakustannukset, kestävä kehitys
24 Tapio Maljonen
VENETSIAN BIENNAALI – KULTTUURIN JATKUVA MAAILMANNÄYTTELY
  
  
  Venetsian biennaalista on tullut keskeinen maailmanlaajuinen kaupunkikehittämisen kohtaamispaikka. Aiemmin kuvataiteisiin, arkkitehtuuriin ja elokuviin keskittynyt maailmannäyttely on yhä enemmän globaaleja manifesteja tuottava kokonaisuus. Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys vaativat uusia elämänmuotoja. Suomalaisilla on paljon annettavaa maapallon tulevaisuuteen, samoin kuin opittavaakin.
  Avainsanat: kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri, Venetsian biennaali
27 Jürgen Grönfors
MAANMITTAUS JA KIRJA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
28 Markku Villikka
HYMYILE, SINUT ON GOOGLATTU (RAJALINJALLA)
  
  
  Onko oikein, että käyntisi kotona työaikana tai naapurissa päiväkahvilla on kaiken kansan nähtävänä webissä?
29 EI SAA HAUKKUA VÄÄRÄÄ PUUTA (JARRUMIES)
  
  
30 Mikko RistikangasMirjam Heikkinen
HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUKARTTA
  
  
  Asukkaat ja viranomaiset voivat hakea erilaisia palveluita helposti samalla kertaa samasta palvelusta.
  Avainsanat: karttapalvelu, palvelukartta, Sito, karttakäyttöliittymä, paikkatietoaineisto
31 Jukka Hakala
TURUN SEUDUN UUDESTA KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄSTÄ
  
  
  Destia Oy Mittauspalvelut on mitannut Turun seudun kunnille laajan GPS-verkon uuden yhtenäisen koordinaattijärjestelmän perustaksi. Hankkeeseen sisältyivät myös konversiot uusiin projektiokaistoihin sekä järjestelmien väliset koordinaattimuunnokset.
  Avainsanat: gps-mittaus, geodesia, koordinaattimuunnokset, koordinaattikonversio, koordinaattijärjestelmä
34 Anssi Kuusela
MAKLI 50 VUOTTA MAANMITTAUSALAN HYVÄKSI
  
  
  Avainsanat: MAKLI, historia, 50 vuotta, koulutus, yhdistystoiminta
36 ANTTILA KUN AMPAISI LIIAN PITKÄLLE (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN & KRUGER)
  
  
36 Osmo Ahokas
TIETOA, TAITOA JA KANSALAISKUNTOA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Maankäyttö-lehdessä 4/2008 kerroin Karjalan kannaksen tilusjärjestelyistä 1942–44. Järjestelytoimitusten johdossa olleet maanmittarit muodostivat erittäin taitavan ja tehokkaan ryhmän sekä silloin että myöhemmin sodanjälkeisessä toiminnassaan.
  Avainsanat: tilusjärjestelyt, Karjalan Kannas, luovutettu Karjala
38 MISSÄ SIJAITSEVAT VESIOSUUSKUNTIEN VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT? MITEN KUITUVERKOT SAADAAN JOKA KOTIIN MYÖS MAASEUDULLA?
  
  
  Suomessa on yli 1 500 vesiosuuskuntaa, verkostot sisältävät tuhansia kilometrejä putkea ja satojatuhansia liittymiä. Verkostoja on vedetty kymmeniä vuosia ja vanhimpien osien rakenteista tieto on niukassa. Vesiosuuskunnat ovat usein muutaman aktiivisen henkilön hoitamia, joilla on paljon tietoa pelkän muistin varassa – miten tämän tiedon käy sukupolvenvaihdoksessa?
  Avainsanat: Keypro, vesiosuuskunta, verkkotietopalvelu, KeyAQUA, Liljenet
40 Markku Villikka
FIG :N JA MAAILMANPANKIN KONFERENSSI WASHINGTONISSA – MAAPOLITIIKAN MERKITYS KASVAA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: FIG, Maailmanpankki, konferenssi, Washington, maapolitiikka
41 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Kiinteistötoimitusmaksua koskevia säännöksiä on uudistettu ja muutettu. Paikkatietoinfrastruktuurilaki (HE 19/2009 vp.) ja lait koskien kirjaamisasioiden (eli lainhuuto- ja kiinnitysasioiden) siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille (HE 30/2009 vp.) ovat eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä eräitä muita ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia säädöksiä on muutettu.
42 Antti Jakobsson
TYÖELÄMÄÄ RANSKASSA (TÄÄLLÄ ANTTI JAKOBSSON, PARIISI)
  
  
44 MAANMITTAUSPÄIVILLÄ JAETUT TUNNUSTUSPALKINNOT
  
  
48 AUTIOTUVAT TARINOIVAT (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Yrjö Teeriahon kirjan "Kulkijoiden vanhaa Saaariselkää. Autotupien kertomaa - tarinoita" esittely.
48 SAARISTOATLAS (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  SaaristoAtlas Suomenlahti- ja SaaristoAtlas Saaristomeri- kartastot esittelyssä.
48 UUSI OPAS KIRKKOYMPÄRISTÖN SUOJELUSTA MAISEMASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN AMMATTILAISILLE (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Kirkkoympäristön vaaliminen maankäytön suunnittelussa ja maisemanhoidossa -opas esittelyssä
49 "KIELLETYT KARTAT" SAI KOLMANNEN OSAN (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Suomalainen 1:20 000 topografikartasto Itä-Karjalasta valmistettiin toisen maailmansodan asemasotavaiheessa 1942–1944. Karstaston kolmas osa esittelyssä.
50 Veikko O. Hyvönen
TÄYSI KORVAUS JA KORKO (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Kirjoittaja jatkaa keskustelua matalimman käyvän arvon periaatteesta ja sen leviämisestä arvioimiskäytäntöömme.
60 Paula Wilson
NILS LÖNNFELDT 23.12.1928–10.2.2009 (IN MEMORIAM)
  
  
60 Antti Kuparinen
TOR G. TIKKANEN 1912–2008 (IN MEMORIAM)
  
  
61 Pentti Kallio
VEIKKO JUUTILAINEN 1934–2009 (IN MEMORIAM)
  
  
61 Petri Lukin
HEIKKI PYYNÖNEN 1940–2009 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös