YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2013
(Ilmestyi 03.06.2013)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (8 530 kB)

 

 

5 Raimo Koivistoinen
SÄÄSTÄMMEKÖ ITSEMME SAIRAIKSI?
  
  
  Avainsanat: rakennusten homeongelmat, koneellinen ja painovoimainen ilmanvaihto
6 Pekka Lehtonen
SUOMALAINEN LASERKEILAUS ON MAAILMAN HUIPPUA
  
  
  Mallikkaan yhteistyön tuloksena Suomi oli edelläkävijä valtakunnallisen laserkeilauksen monialaisessa käyttöönotossa. Pekka Lehtosen haastattelussa Olli Sirkiä, Juha Hyyppä ja Juha Vilhomaa.
  Avainsanat: laserkeilaus, korkeusmalli
10 Jaakko Kanerva
ILMASTOLAKI SUOMEEN
  
  
  Kansallisen ilmastolain valmistelutyö on käynnissä.
  Avainsanat: ilmastolaki, ilmastopolitiikka, päästökauppa
12 Matti Holopainen
MITÄ TEEMME ARJESSA SUOMALAISTEN TYÖPAIKKOJEN PUOLESTA?
  
  
14 Kaarlo Kantola
SALLAN SODANJÄLKEINEN ASUTUSTOIMINTA
  
  
  Salla joutui rajapitäjänä sekä talvi- että jatkosodassa taistelutantereeksi ja tuhot olivat mittavat. Rauhansopimuksen mukaan pitäjän maa-alasta oli luovutettava noin puolet. Vajaa puolet kuntalaisista joutui siirtolaisiksi.
  Avainsanat: maanhankintalaki, asutusorganisaatio, maanlunastuslautakunta, siirtoväki, asutusalue, viljelystila, rintamamiestila
20 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS JA MONIALAISUUS KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN TULEVAISUUTENA
  
  
  Kehittyvän kiinteistöalan osaamisen linkittämiselle yli totuttujen rajojen on kysyntää. Muutosvoimia ovat niin väestön ikääntyminen, joka luo uudenlaisia tarpeita tuottaa kiinteistöalan palveluita ja tuotteita kasvavalle kuluttajajoukolle, kuin myös kansainvälistyminen, elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja uudet palvelut, energia ja uudenlainen tulossa oleva kaupunkisuunnittelukulttuuri.
  Avainsanat: kaupunkisuunnittelu, kiinteistöpalvelut, palveludesign, kestävä kehitys
24 Heikki K. Lähde
MANTTAALI – MIESLUVUSTA TUOTTAVUUDEN MITAKSI
  
  
  Talojen tunnuksia oli ennen vanhaan useita. Talot luokiteltiin eri tyyppeihin niiden ominaisuudesta kertovan luonnon avulla. Pääluontoja oli kolme. Ne olivat perintö ja kruunu sekä rälssi. Ne viestivät talon omistuksesta ja suhteesta verotukseen.
  Avainsanat: manttaali, maakirja, sarkajako, isojako, ruotu, rälssi, kiinteistövero
26 Arvo Kokkonen
MAANMITTAUS SUOMESSA 2020-LUVULLE
  
  
  Maankäyttö julkaisee Maanmittauslaitoksen pääjohtajan Arvo Kokkosen puheen Kuopion Maanmittauspäivien avajaisista 21.3.2013. Puheesta esittää arvionsa jäljempänä Ari Laitala. Sitaatit toimituksen.
31 Ari Laitala
PÄÄJOHTAJAN PUHE PUNTARISSA
  
  
  Pääjohtajana ensimmäistä puhettaan Maanmittauspäivillä pitäneen Arvo Kokkosen puhe oli omiaan herättämään etukäteiskiinnostusta. Saammeko muodollisen tervehdyksen vai lähdetäänkö nyt vetämään linjaa?
32 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
33 Mikko Sippo
LENNOKKIKARTOITUS – UUSIA NÄKYMIÄ ILMASTA
  
  
  Lennokkikartoitus on uusin, jo vakiintunut menetelmä paikkatiedon hankkimiseksi. Menetelmä on kustannustehokkain silloin, kun kohdealue on liian suuri maastokartoitukselle ja liian pieni lentokoneesta tai helikopterista tehtävälle laserkeilaukselle ja ilmakuvaukselle – juuri tästä syystä se on saanut nopeasti jalansijaa ammattilaisten keskuudessa.
  Avainsanat: lennokkikuvaus, kuvaprosessointi, pistepilvi, ortokuva, kuvablokki, kartoituslento
36 Ari Laitala
MAANMITTAUSPÄIVÄT KUOPIOSSA 21.–22.3.2013 - VASTUU EI SIIRTYNYTKÄÄN KUULIJALLE?
  
  
  Maanmittauspäivät keräsivät jälleen mahtavan yleisömäärän yli seitsemälläsadalla osanottajallaan. Ehkäpä Kuopion maine lupsakkana konferenssikaupunkina sai myös osan väestä liikkeelle, vaikka vastuun siirtymisestä kuulijalle kovasti aina muistutellaankin.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, 2013, Kuopio, Maanmittausalan edistämissäätiö, apurahat, MIL, MAKLI, SKY, tunnustukset, palkinnot, pyykki, mittaripysti
39 Mikael Still
KORKEIMMAN OIKEUDEN LINJAA HAKUSESSA: RAKENNUSPAIKKAAN LUNASTETTAVAN VESIJÄTÖN KORVAUSTASOSTA VIELÄ KERRAN
  
  
  Aluksi voitaneen todeta, että Aulis Tenkasen 1980-luvulla tekemän väitöskirjan perusteella sekä viimeistään ennakkotapauksen KKO:1996:103 myötä luovuttiin siitä ajatuksesta, että vesijätön arvo lunastustilanteessa perustuu pelkästään luovuttajan menetykseen.
  Avainsanat: vesijättö, korvaus, KKO, lunastus
42 Jürgen Grönfors
GEODEETIN TIKKU (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
43 Jürgen Grönfors
ULKO- JA KOTIMAISIA KOKOUKSIA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
44 VUODEN 2013 EUROOPPALAINEN MAANMITTARI: GALILEO GALILEI
  
  
  Galileo Galilein uraauurtavaa elämäntyö loi perustaa myös maanmittaustieteiden alueella. Ari Laitalan lyhennetty käännös Enrico Rispolin CLGE:n yleiskokouksessa Budapestissa 2013 pitämästä esitelmästä.
  Avainsanat: Galileo, Galilei, maanmittauksen historia, CLGE, GPS
47 Kauko Viitanen
MISTÄ MITTARI MUISTETAAN?
  
  
  Maankäyttö julkaisee professori Kauko Viitasen pitämän juhlapuheen Maanmittauslaitoksen 200-vuotisjuhlasta Kouvolassa 19.11.2012. Puhe on ansiokas näkökulma suomalaisen maanmittarin historiaan. Tekstiä on hieman lyhennetty ja muokattu paremmin julkaisumuotoon sopivaksi. Sitaatit ja puheen jaottelu toimituksen.
  Avainsanat: maanmittauksen historia, suomalainen maanmittaus
56 Pekka Lehtonen
YKI JA ITÄKAIRAN PRINSESSA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Yrjö Teeriahon uusin Lapin-aiheinen kirja esittelyssä.
60 RASITTAMISOJITUKSIA JA TIESOTKUJA (VETURIMIES)
  
  
61 Väinö Ylikangas
VIELÄ ’TUNTEMATTOMASTA TILUSJÄRJESTELYSTÄ’ (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Kirjoittajan kommentit tilusjärjestelyä koskettelevan puheenvuoronsa (Maankäyttö 4/2012) saamaan palautteeseen.
  Avainsanat: tilusjärjestely
62 Raimo Koivistoinen
JANNE LAMBERT 8.3.1935–2.4.2013 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös