YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2014
(Ilmestyi 26.05.2014)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 304 kB)

 

 

4 Pekka Lehtonen
MAANMITTARI® VAI MAANKäYTTöINSINööRI?
  
  
  Maanmittari-brändiä on syytä kehittää ja avainasemassa ovat ammatilliset järjestöt.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, brändi, maanmittausalan tulevaisuus
6 Pekka Lehtonen
KIINTEISTöALA ON TRENDIKäSTä
  
  
  Newsecin Hannu Ridell ja Jouni Lindberg Pekka Lehtosen haastateltavina: Nykyopiskelijat ovat kiinnostuneita kiinteistöalan töistä, kuten kiinteistöarvioinnista ja kiinteistöjen manageerauksesta. Trendejä on arvioijankin seurattava.
  Avainsanat: kiinteistöhallinto, management, kiinteistöarviointi, Newsec
10 Ari Laitala
MAANMITTAUSPäIVäT 50 V €“ OLI SE NIIN KOMIAA!
  
  
  Astun junasta Seinäjoen rautatieasemalla. ”Sulla on komia perperi”, huutaa vanha ukkeli vähän kauempaa polkupyöränsä selästä. No hyvä – ajattelen. Nyt onkin tultu viiskymppisille!
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, Seinäjoki
13 Raimo Koivistoinen
MAAPOLITIIKKA ON SOSIAALIPOLITIIKKAA (HäRKää SARVISTA)
  
  
14 KISSA PöYDäLLä
  
  
  Tuliko Maanmittauspäivistä lopulta oman menestyksensä vanki? Olisiko toteutuskonseptia ollut mahdollista ryhtyä muuttamaan jo aiemmin?
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, tulevaisuus, maanmittausala
16 Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
MAANMITTAUSALAN UUDISTUMINEN?
  
  
  Maanmittauspäivät tarjosivat tällä kertaa runsaasti aineksia myös alan tulevaisuuspohdintoihin.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, maanmittausala, tulevaisuus
20 Jaakko Sirkjärvi – Jussi Laari
RAJANKäYNNISTä JA VäHäN KIINTEISTöTOIMITUSTEN LAADUSTA
  
  
  Miksi kirjoittaa juttu rajankäynnistä, joka on rutiininomainen ja helppo kiinteistötoimitus?
  Avainsanat: rajankäynti, kiinteistötoimitus, laatu
24 Eero Valtonen
UUSIA TUULIA ALUEKEHITYSHANKKEIDEN TOTEUTUKSEEN JA RAHOITUKSEEN
  
  
  ATRA-tutkimuksessa koostettu hankekirjasto opastaa aluekehittämisen hyviin käytäntöihin.
  Avainsanat: aluekehittäminen, asuntotuotanto, pääkaupunkiseutu, kiinteistötalous, ATRA-hanke, hankekirjasto, Culminatum, Ørestad, Hammarby Sjöstad
28 Ari Laitala
MOOCIT OVAT TääLLä!
  
  
  Mitä MOOCit ovat ja miksi ne tänne tulivat? Tärkein on kuitenkin kysymys siitä, mitä ne toivat tullessaan.
  Avainsanat: MOOC, opetus, koulutus, etäopetus, massaluento, Massive Open Online Course, avoin verkkokurssi
31 Ari Laitala
MUSTA JOUTSEN LUENTOSALISSA
  
  
  Entäpä jos…
  Avainsanat: koulutus, opetus, MOOC, lukukausimaksut
32 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
  Vuodenvaihteeseen suunnitellut lainmuutokset on saatu vietyä läpi ja voimaan 1.3.2014 mennessä. Eräitä täydentäviä säädöksiä tuli vielä voimaan 1.4.2014. Hallintokantelujen käsittelyä koskeva hallintolain muutos on jo hyväksytty eduskunnassa (368/2014). Yli kahta vuotta vanhempaa hallintokantelua ei viranomaisen tarvitse tutkia ilman erityistä syytä. Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2014 vp.) on ollut useampien valiokuntien käsiteltävänä ja ilmeisesti annetaan ennen eduskunnan kesälomia. Tulevassa laissa on mm. maanomistajia velvoittavia, pakottavia säännöksiä luovuttaa oikeuksia kaapeleiden yms. johtojen sekä mastojen sijoittamiseen.
34 Kalevi Raussi
OPISKELUAJAN KESäHARJOITTELU JA ENSIMMäISET VIRKAVUODET (VANHAN MAANMITTARIN MUISTELMIA)
  
  
  Tässä ja muutamissa seuraavissa Maankäytöissä aion hieman muistella virkaurani tapahtumia tärkeimmiltä osiltaan sellaisina kuin ne ovat mieleeni jääneet tai hallussani olevat viralliset dokumentit kertovat. Samalla kerron hieman siitä, miten Maanmittauslaitoksen silloiset hallintokäytännöt poikkesivat nykykäytännöistä.
  Avainsanat: Kalevi Raussi, muistelma, Maanmittauksen historia, historia
37 Matti Holopainen
KUNTA JäLKEEN €SOTE-ERVAN€?
  
  
38 Ari Laitala
TERVE IHMINEN TERVEESSä TALOSSA
  
  
  Keskustelu homeongelmasta kärsivän kansallisvarallisuutemme ympärillä jatkuu. Näkökulmansa esittävät nyt rakennusterveyteen perehtyvä arkkitehti Maria Nordin ja ongelmatilanteita ratkova juristi Saara Jämes.
  Avainsanat: homeongelma, sisäilma, sisäilmaongelma, rakentaminen, rakennusterveys
41 Ari Laitala
MIKä ON BALTIC VALUATION CONFERENCE?
  
  
42 Jürgen Grönfors
TEODOLIITTI (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
  Avainsanat: teodoliitti, historia
43 Jürgen Grönfors
JOHTOSääNTöä (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
50 Juhana Hiironen
TäYSI KORVAUS TAKAA RIITTäVäN KORVAUKSEN JOKA TOISESSA TAPAUKSESSA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  

Takaisin Ylös