YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2015
(Ilmestyi 02.06.2015)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (5 781 kB)

 

 

5 Ari Laitala
PIENIä ISOJA ASIOITA
  
  
  Homekouluproblematiikasta, hallitusneuvotteluista, digitalisaatiosta ja Maanmittauspäivistä
6 Pekka Lehtonen
PIENYRITYS VOI EDUSTAA HUIPPUASIANTUNTEMUSTA
  
  
  VideoDronen tapaaminen oli rohkaisevaa: vain mielikuvitus on rajana asiantuntemuksen kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Siinä Suomelle mahdollisuus laajemminkin.
  Avainsanat: kuvauskopteri, helikopteri kameralla, kamerakopteri, multikopteri, kartoitus, ilmakuvaus, ortokuvat, viistokuvat
10 Simo Hannelius
ILVESSALON PERINTö MARKKINOIDEN HAASTEISSA
  
  
  Metsätutkimuksen suurmies Yrjö Ilvessalo toi metsätyyppiteorian käytäntöön. Metsätyypeillä on ollut suuri vaikutus metsätalouden kysymyksissä, mutta onko niille käyttöä markkinataloudessa?
  Avainsanat: boniteetti, metsätyyppiteoria, kiinteistöarviointi, metsäverotus, jyvitys, kiinteistönmuodostamislaki, kauppa-arvomenetelmä, diskonttaus, metsälaki
13 Vesa RopeJuhani Nippala
MAANMITTAUSOPETUSTA METROPOLIASSA
  
  
  Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy perustettiin yhdistämällä Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (EVTEK) ja Helsingin ammattikorkeakoulu (STADIA) vuonna 2008. Maanmittaus pienenä tutkintoalana on kuitenkin säilynyt omana koulutusvastuuna. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat hakevat opiskelemaan nimenomaan maanmittausta.
  Avainsanat: Metropolia, maanmittaus, työelämäläheinen oppiminen, aikuiskoulutus, työllistyvyys
16 Susanna Kari
MAANMITTAUSPäIVäT ESPOOSSA 16.€“17.4.2015
  
  
  Uudistetulla konseptilla toteutetut Maanmittauspäivät kokosivat huhtikuussa Espooseen noin 400 osallistujaa. Jokainen kävijä pystyi räätälöimään itselleen sopivimman koulutuspaketin, kun näiden kahden keväisen päivän aikana Dipolissa kuultiin noin 40 seminaariesitystä viidessä rinnakkaisessa sessiossa. Tapahtumassa oli varattu oma osionsa myös Nuorten maanmittauspäiville ja alan näyttelylle. Päivät päätettiin iltajuhlaan, jossa paljastettiin myös ensi vuoden päivien järjestäjä: Jyväskylä.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, koulutus, MIL, MAKLI, Maanmittausalan edistämissäätiö, apuraha, Nuorten maanmittauspäivät
20 Arvo Kokkonen
UUDET TOIMINTATAVAT & TEKIJäT
  
  
  Maankäyttö julkaisee Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkosen puheen Maanmittauspäivien 2015 avajaisista, jotka pidettiin 16.4. Espoossa. Sitaatit toimituksen.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, Maanmittauspäivät 2015, Arvo Kokkonen, avajaiset, avajaispuhe
23 Matti Holopainen
TUOKO UUSI HALLITUS OIKEUDENMUKAISUUTTA KUNTIEN JA VALTION VäLISEEN YHTEISTYöHöN?
  
  
24 Anna Puhtila
KääNTEISET ASUNTOLAINAT SUOMESSA
  
  
  Väestön ikääntyessä perinteiset lainatuotteet eivät enää sellaisinaan riitä. Pankkien tarjontaan tarvitaan iäkkäämmille suunniteltuja lainatuotteita tavallisten lainojen ja kulutusluottojen rinnalle. Tämä alkutilanne vahvistaa käänteisten asuntolainojen asemaa Suomen rahoitusmarkkinoilla.
  Avainsanat: käänteinen asuntolaina, rahoitustuotteet, vakuuskohde, lainaehdot, vakuuskohteen sijainti
27 Maarit Nordmark
VIIKON 19 NUMEROT
  
  
28 Viivi Ruuskanen
DEMOGRAFISTEN TEKIJöIDEN VAIKUTUS ASUNTOMARKKINOIHIN
  
  
  Asuntomarkkinat muuttuvat väestön rakenteen ja kotitalouksien mieltymysten mukaan jatkuvasti ajassa. Suuret väestölliset muutokset kuten väestön ikääntyminen muuttavat asuntokysynnän rakennetta ja suuntautumista tulevaisuudessa.
  Avainsanat: väestöndemografia, asuntotuotanto, asuntokysyntä, väestön ikääntyminen, asumispreferenssit
31 ANNETAAN ULKOHUUSSIN ALUNEN JA OTETAAN MAANMITTARI TONTIN LOHKOMISEEN (VETURIMIES)
  
  
34 Susanna Kari
LUONNOSSA, KATOLLA
  
  
  Rentoutumista, luontoyhteyttä, hyötyviljelyä. Joskus vihreä virkistyskeidas löytyy yllättävän läheltä kaupunkiympäristössäkin – riittää, kun kipuaa katolle.
  Avainsanat: viherkatto, katon elinkaari, vihreä infrastruktuuri, luontokokemus, käyttäjäkokemus
37 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
KAUPUNKIKEHITTäMINEN TARVITSEE TIETOJOHTAMISTA JA INHIMILLISTä LUOVUUTTA HOUKUTTELEVUUDEN JA UUDENLAISTEN PALVELUIDEN LUOMISEKSI €“ JA RIPAUKSEN INSINööRIOSAAMISTA
  
  
  Oulussa järjestettiin 4.–6.5.2015 kaupungin ja yliopiston yhteistyönä konferenssi ”Intelligent Community Development & Smart Market Creation”. Ouluun kokoontui yli 300 maailmanluokan osaajaa verkostoitumaan, jakamaan parhaita käytänteitä ja ideoita. Päivien tavoitteena oli tuoda esille, kuinka tärkeää on luoda kaupungeista ja yhteisöistä elinvoimaisia, houkuttelevia ympäristöjä sekä taata uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisille markkinoille.
  Avainsanat: smart city, älykaupunki, kaupungin johtaminen, digitaalisuus, oppimisympäristö
40 Jaakko Sirkjärvi
RAJANKäYNNISTä JA VäHäN KIINTEISTöTOIMITUKSEN PSYKOLOGIASTA
  
  
  Kirjoittaja teki yhdessä Jussi Laarin kanssa lehteen 2/2014 artikkelin ”Rajankäynnistä ja vähän kiinteistötoimitusten laadusta” ja artikkeli sai Maankäyttö-lehden mittakaavassa runsaasti palautetta, mistä kirjoittajat ovat kiitollisia. Palautteessa tuli esiin kuitenkin eräitä seikkoja, jotka kirjoittajien mielestä vaativat kommentointia. Tämän artikkelin kirjoittamisen yhteydessä sivujuonteena esiin nousivat vanhenevan asianosaisjoukon aiheuttamat haasteet kiinteistötoimituksessa sekä ne psykologiset paineet, joita toimitusinsinööri kohtaa tehdessään yksin toimituksia.
  Avainsanat: kiinteistötoimitus, rajankäynti, oikeustoimikelpoisuus, toimitusinsinööri, manipulointi
42 Jaakko Sirkjärvi
SELVITYSMIEHEN RAPORTTI YKSITYISTIELAIN KEHITTäMISTARPEISTA JA ALUEPOLIITTISTA POHDINTAA
  
  
  Selvitysmies Esko Hämäläisen raportti yksityistielain uudistamiseksi ja yksityisten teiden liikennepolitiikan kehittämiseksi julkaistiin 5.11.2014. Ehdotus sisältää lukuisia muutoksia nykylainsäädäntöön. Näkyvin muutos lukijakunnan kannalta olisi yksityistielain siirtäminen osaksi kiinteistönmuodostamislakia. Myös yksityisteiden rahoitukseen hän esittää uudistuksia. Maanteiden lakkauttamiset eivät suoraan kuulu raportin keskeiseen sisältöön, mutta hänen esittämänsä tilastotiedot saivat kirjoittajan aluepoliittiseen pohdiskeluun.
  Avainsanat: yksityistielaki, tiekunta, yksityistietoimitus, aluepolitiikka, valtakunnansuunnittelu
44 Raimo Koivistoinen
ALUEPOLITIIKKA €“ ONKO SITä? (HäRKää SARVISTA)
  
  
46 Jürgen Grönfors
MAAKUVAKAMERA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
47 Jürgen Grönfors
KEINOKALU JA YHTEINEN KUVA (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
48 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
  Uusi kalastuslaki tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Maanmittauslaitoksen entiset tehtävät pääosin säilyivät uudenkin lain mukaan. Ylä-Lapin kalastussäännöksiä tarkennettiin, jolloin muun ohella kiinteistömääritystoimituksen yhteydessä ratkaistavia asioita on lisätty. Erityisen kalastusoikeuden haltijan ja vesialueen omistajan kalastusoikeuksien yhteensovittamisesta on nyt säännökset. Kulkuyhteys kalastusoikeusalueelle järjestyy jatkossa muutoin kuin kalastuslain säännöksin. Viime vaiheessa poistettiin kalastuksenhoitomaksu eläkeläisiltä, jolloin maksun määrä nousi 39 euroon vuodelta. MRL:n muutoksessa säädettiin muun muassa kunnan maapolitiikasta. Maakuntajaosta 2016 voimaan tuleva laki vaikuttaa muun ohella maaoikeuksien tuomiopiireihin.
50 KIRJALAHJOITUS LAPIN AMK:N MAANMITTAUKSEN OPETUKSEEN
  
  
54 Pekka Lehtonen
KAUPUNKIASUMISEN JYTKY €“ ASUNTOMESSUT VANTAALLA 10.7.€“9.8.2015
  
  
  Avainsanat: asuntomessut
54 NäIN SYNTYY KäVELTäVä KAUPUNKI - ARKKITEHTI, URBANISTI JA KAUPUNKISUUNNITTELIJA JEFF SPECK PITI TäHTILUENNOT LAHDESSA JA HELSINGISSä
  
  
57 Pekka V. Virtanen
MAANMITTARIN EXLIBRIS (MAANMITTAUSINSINööRIEN EXLIBRIKSET)
  
  
  Kyösti Haatajan exlibris täydennyksenä maanmittareiden exlibris-sarjaan.
  Avainsanat: exlibris, Kyösti Haataja, Lex Haataja, Werner Thomé
58 Heikki Seppänen
ELJAS SAVOLA 1.8.1926€“11.11.2014 (IN MEMORIAM)
  
  
58 Pertti Ahtiainen
NIILO NEVALAINEN 4.12.1925€“4.2.2015 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös