YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2021
(Ilmestyi 24.05.2021)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

2 Ari Laitala
ALUSSA OLIVAT SUO, KUOKKA - JA JUSSI
  
  
  Avainsanat: suo, turve, turvemaa, hiilidioksidi, palmuöljy, ilmastonmuutos
4 Sara PitkäläSakari Haulos
UUSI YKSITYISTIELAKI JA TIEKUNNAN ­KOKOUSPääTöSTEN OIKAISUKEINOT
  
  
  Uusi yksityistielaki (13.7.2018/560) on tullut voimaan 1.1.2019 ja ollut siis nyt voimassa parisen vuotta. Yksi uuden lain merkittävimpiä uudistuksia koski kuntien tielautakuntien lakkauttamista. Aiemmin tielautakunnille kuuluneet ­tehtävät siirtyivät usealle eri taholle.
  Avainsanat: yksityistielaki, tielautakunta, yksityistie, oikaisukeino
8 Pauliina KrigsholmTuulia PuustinenTea LönnrothHeidi FalkenbachElias Oikarinen
MAAPOLITIIKAN STRATEGIAT - TEORIAA JA ALUSTAVIA HAVAINTOJA SUOMALAISISTA KUNNISTA
  
  
  Maapolitiikan kautta vaikutetaan yhdyskuntien kehittymiseen eli siihen, mitä rakennetaan ja minne. Maapolitiikka ja sen keinovalikoima voidaan ­hahmottaa interventiona eli julkisen vallan väliintulona, jonka kautta ­kehittämistä ohjataan haluttuun suuntaan.
  Avainsanat: maapolitiikka, maankäyttö, maanhankinta, lunastus, elinvoima
13 Eeva Hämeenoja
TAVOITTEENA HIILINEUTRAALI SUOMI
  
  
  Suomi on osana Euroopan unionia ­sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästö­vähennyksiä ja vahvistamalla hiilinieluja.
  Avainsanat: Pariisin ilmastosopimus, hiilinielu, hiilineutraalius
16 Mikael Still
MAANALAINEN LUNASTUS - CASE LäNSIMETRO
  
  
  Tämä on maanalaisia ­lunastuksia käsittelevän kolmiosaisen ­juttusarjan viimeinen osa, ­jossa ­kerrotaan Länsimetron ­lunastuksessa sovelletuista korvausperiaatteista Espoon kaupungin ­alueella. Juttusarjan aikaisemmat osat on kirjoitettu Pia Mäkilän ­kanssa ja julkaistu Maankäytön numeroissa 2/2019 ja 3/2019.
  Avainsanat: maanalainen asemakaava, lunastus, käyttörajoitus, korvausmenettely, Länsimetro
20 Ari Laitala
MAANKäYTTö ON NOLLASUMMAPELIä
  
  
  Maailman väkiluku kasvaa joka päivä noin 150 000 hengellä. Näin on tänään, huomenna ja kymmeniä tuhansia päiviä tästä eteenpäin. Onko ­ilmastonmuutoksen ­pysäyttäminen edes mahdollista väestöräjähdyksen varjossa? Maankäytössä ­tapahtuneet globaalit ratkaisut ovat keskeinen osa ongelmaa mutta samalla myös osa ratkaisua.
  Avainsanat: Väestönkasvu, maatalous, ilmaston muutos, maankäyttö, väestönkasvu, vertikaaliviljely, ruokavähikki
25 Susanna Kari
ALUEIDEN YMPäRISTöSERTIFIOINTI TUKEE KAAVOITUSTA
  
  
  Ympäristösertifiointi tarjoaa tehokkaan työkalun kestävän kehityksen huomioimiseksi aluekehityksessä.
  Avainsanat: ympäristösertifiointi, aluekehitys, BREEAM Communities, kestävä kehitys, kaavoitus
27 Jürgen Grönfors
LOHKOTILAN OSUUS YHTEISIIN MAIHIN JA KIRJALLISUUTTA (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.
28 Antero KukkoHarri KaartinenHannu Hyyppä
LIIKKUVA LASERKEILAUS KAUPUNKIEN MAANKäYTöN JA INFRASTRUKTUURIN KARTOITUKSESSA
  
  
  Liikkuva laserkeilaus tuottaa yksityiskohtaista ­kolmiulotteista paikkatietoa ­kaupunkiympäristöstä moniin tarkoituksiin ­ihmisen toiminnan ja ympäristön ­vuorovaikutuksen ­hallitsemiseksi, kehittämiseksi ja ­dokumentoimiseksi. Kaupunkien rakennuskannan, maanpeitteen ja maaston piirteiden sekä kasvillisuuden kartoitus ja ­dokumentointi ovat ­merkittäviä liikkuvan laserkeilauksen ­sovelluksia ­kaupunkiympäristöissä. Kerätty aineisto helpottaa ­kaupunkitilan ja maankäytön hallintaa ja suunnittelua.
  Avainsanat: 3D-kartoitus, liikkuva laserkeilaus, pistepilvi, kaupungit, maankäyttö, infrastruktuuri
31 OLIPA KERRAN ... TUNTURISEIKKAILU (VETURIMIES)
  
  
32 Heikki Lahtinen
VAKINAISTUVA ETäTYö MUUTTAA PYSYVäSTI YHTEISKUNTAA - EKOLOGISEMMAN ASUMISEN MAHDOLLISUUDET?
  
  
  Etätyön jäädessä jossain määrin normaaliksi tekemisen malliksi ­osalle työntekijöitä, sillä saattaa olla merkittäviä ­vaikutuksia tulevaisuuden yhdyskuntarakenteisiin ja asumiseen.
  Avainsanat: etätyö, muuttoliike, omakotitalo, tonttikauppa, korrelaatio, kaupungistuminen
36 Maarit Nordmark
INFRAA
  
  
37 Matti Holopainen
ONKO SUOMESSA SIIRRYTTY DEMOKRATIASTA YKSITTäISEN MINISTERIöN HARVAINVALTAAN?
  
  
  Avainsanat: lainsäädäntö, ministeriö, perustuslaki, perustuslakivaliokunta, lainsäädäntö, perustuslaki, demokratia
38 Saima Juurikkala
KIINTEISTöJEN KAUPPAHINTAREKISTERI ? LAATUA JA KEHITYSTARPEITA
  
  
  Maanmittauslaitos ylläpitää ­kiinteistöjen kauppahintarekisteriä, ­johon ­tallen­netaan tiedot kiinteistö­luovutuksista. ­Rekisterin tietosisällön laatua sekä kehitys­kohteita kartoitettiin loppuvuodesta 2020 diplomityö­projektissa. Tutkimuksessa ilmeni, että rekisterin tietosisältö on ­pääosin laadukasta, mutta myös kehityskohteita löytyi.
  Avainsanat: kiinteistöjen kauppahintarekisteri, kiinteistövaihdannan palvelu, kiinteistön arvonmääritys, kiinteistön kauppa
40 Ari Laitala
Π:N PäIVä - ENTISTäKIN HILLITYMPäNä
  
  
  Onko mitään ­tylsempää kuin ­ tutkia loputonta ­sattumanvaraisten lukujen ­jonoa? No, ehkäpä ­perehtyä kyseisen tutkimuksen ­kirjalliseen selostukseen.
  Avainsanat: pii
42 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
47 Jaakko Haapala
SIMO MäKELä 1935€“2021 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös