YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2022
(Ilmestyi 09.05.2022)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
MAAN HIMO
  
  
  Valtava tragedia – Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan – on tätä kirjoitettaessa kestänyt kaksi kuukautta. Länsimaisesta näkökulmasta on koko ajan vaikeampaa ymmärtää sodan aloittamisen ja jatkamisenkin motiiveja.
  Avainsanat: Ukraina, Venäjä, sota, Putin, energia, mongoliperintö, informaatio, todellisuus
4 Kari Silfverberg
KYETääNKö ILMASTOKATASTROFI TORJUMAAN? HIILENSIDONTA JA METSIEN MERKITYS
  
  
  Maapallon ilmakehän hiilidioksidi­pitoisuus on jatkanut nopeaa ­kasvuaan ­huolimatta jo yli 30 vuotta ­kestäneestä globaalin ilmastopolitiikan ­sopimus­prosessista ­ihmisyhteisöjen ­kasvi­huonekaasupäästöjen ­hillitsemiseksi. Tammikuussa 2022 ilmakehän ­hiilidioksidipitoisuus oli keskimäärin 418 miljoonasosaa (ppm), kun se oli ­esiteollisella kaudella 280 miljoonasosaa.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastometsät, hiilensidonta
12 Terhi Yli-Pirilä
MAANKäYTTö JA RAKENTAMINEN ON YKSI SUURIMMISTA LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJöISTä
  
  
  Luonnon ­monimuotoisuuden köyhtyminen on ollut ­valtamedioissakin esillä jo ­hyvän aikaa. Erilaiset ­elinympäristöt ja eliölajit häviävät sitä ­vauhtia, että on perusteltua väittää ­ihmisen toiminnan ­aiheuttavan kuudennen ­globaalin ­sukupuuttoaallon. Voitaisiinko asialle tehdä jotain?
  Avainsanat: Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, sukupuutto, luontokato, EU, YK, elonkirjo, maankäyttö, rakentaminen
16 Juho Nikander
LUNASTUSTOIMITUS TäYDEN PALVELUN RATKAISUNA KATUALUEIDEN MAANHANKINNASSA
  
  
  Asemakaavan mukaisen katualueen hankkiminen kunnalle muodostuu ­neljästä osasta: omistusoikeuden ­siirtäminen, haltuunotto, kiinteistönmuodostus ja korvauskysymykset. Em. asiat voidaan käsitellä useilla ­erilaisilla menettelyillä ja erilaisissa ­aikajärjestyksissä. Maanmittaus­laitoksen lunastustoimitus on ainut foorumi, jossa kaikki osa-alueet tulevat hoidettua kerralla kuntoon.
  Avainsanat: katualue, maanhankinta, asemakaava-alue, katualue, kiinteistörekisteri, korvaus, sopiminen, lunastustoimitus
19 Heikki Kaikkonen
MITEN KäY KIINTEISTöINSINööRIN?
  
  
  Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ­annetun lain (453/2002) ­mukaisesti KTJ:n ­perustamisesta, hallinnosta, ­ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja ­järjestelmän ­kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos (MML). Kiinteistötoimitusten ja muiden viranomaispäätösten osalta merkittäviä ­ylläpitokumppaneita on 71 kiinteistö­rekisterinpitäjänä toimivaa kuntaa (2022) sekä eräät muut viranomaistahot. Kunnat tuottavat vuosittain ­kiinteistörekisterin rekisteritapahtumista n. 14–16 % ja MML n. 84–86 %.
  Avainsanat: kiinteistöinsinööri, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri, Maanmittauslaitos, Aalto-yliopisto, YAMK
22 Heikki Lahtinen
VERKKOKAUPAN VAIKUTUKSIA MAANKäYTTööN
  
  
  Verkkokauppa muuttaa ­nopeasti ­tapaamme hankkia ja kuluttaa. ­Samalla toimitusketjurakenteet ovat ­muuttumassa kohti kiertotaloutta. Kun kuluttajien ­käyttäytyminen ­markkinoilla aina hybridityön ­yleistymiseen asti ja yritysten ­palvelumallit etenevät nyt nopeasti, mitä vaikutuksia näillä on maankäytön suunnitteluun? Varasto- ja ­käsittelytilaa tarvittaneen lisää, mutta mihin ja ­millaista – ja mihin jäljelle jäävien ­kaupan palveluiden tulisi sijoittua?
  Avainsanat: verkkokauppa, maankäyttö, terminaali- ja varastotila, MAEL, kaavoitus, logistiikka, rakennemuutos, hybridityö
26 Pyry KettunenMikko Rönneberg
KIINTEISTöKARTTAA KUNTOON PYYKKIJAHTI-JOUKOLLA
  
  
  Maanmittauslaitoksen ­kiinteistörekisterikartan tarkentamista joukkoistamisen voimin ­selvitetään koko kansan Pyykkijahti-­älypuhelinpelillä. Pelin avulla tutkitaan älypuhelinpaikannuksen tarkkuutta sekä joukkoistamisen ja pelillistämisen toimivuutta maastotiedon keräämisessä. Älypuhelin­paikannus riittää ainakin aiemmin heikosti paikannettujen rajamerkkien sijaintitarkkuuden parantamiseen. Pelaajia innostaa osallistumaan luonnossa liikkumisen lisäksi erityisesti hyvän tekemisen ja osallistumisen ilo.
  Avainsanat: joukkoistaminen, pelillistäminen, paikannus, rajamerkki, kiinteistö, Pyykkijahti
28 Jürgen Grönfors
TALONNUMERON YHDISTäMINEN, OSITTAMINEN JA ILTAMAT (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1902 numeroissa käsiteltyjä asioita.
29 Tuulia PuustinenHeidi FalkenbachAri EkroosSeppo JunnilaPauliina KrigsholmTea Lönnroth
MAAPOLITIIKAN ROOLI JA MAHDOLLISUUDET ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNäSSä JA SIIHEN SOPEUTUMISESSA
  
  
  Ilmastonmuutoksen huomioiva maapolitiikka edellyttää systeemi­ajattelua ja koko maankäyttöpoliittisen prosessin huomioimista – strategisista linjauksista lähtien.
  Avainsanat: maapolitiikka, ilmastonmuutos, maankäyttöpolitiikka
36 Matti Holopainen
VALMISTAUTUMINEN SEURAAVAAN HALLITUSOHJELMAAN
  
  
  Voidaanko nykyisiä lainsäädännön valmistelun perustavanlaatuisia rakenteellisia virheitä korjata?
  Avainsanat: ministeriö, kunnat, valtio, hallinnonala, lainsäädäntö, hallitus, digitalisaatio
37 Ari Laitala
MAANMITTARIKILLAN VUOSIJUHLA - MAAKANSAN YKKöSJUHLA
  
  
  Maanmittarikilta pääsi – monen muun toimijan tavoin – pitämään viimeinkin vuosijuhlaansa perinteisin menoin. Kevätpäiväntasausta vietettiin 18.3.2022, järjestyksessään jo 121. kerran. Opiskelijoiden juhlaan oli tuttuun tapaan saatu myös ripaus seniorikattausta.
  Avainsanat: Maanmittarikilta, vuosijuhla, Kevätpäiväntasaus
39 TAKSASTA TOISENKIN KERRAN (VETURIMIES)
  
  
40 Ari Laitala
Π:N PäIVäNä HERRAN VUONNA 2022
  
  
  Tänä vuonna piihin liittyvät ajatuksemme ovat ukrainalaisten matemaatikkojen luona. Piin päivänä 3/14 esille nousevat erityisesti Chudnovskyn matemaatikko­veljekset David ja Gregory, jotka ovat ­tunnettuja mm. piin desimaaleja laskevasta algoritmistaan.
  Avainsanat: Pii, pi, Π, Chudnovsky, algoritmi, Kiev, Harkova, Ramanujan, likiarvo, ympyrä
42 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
44 Maarit Nordmark
PIENIä JA SUURIA RAJANVETOJA
  
  
  Avainsanat: Ruotsi, pakolaiset, sosiaalidemokraatit, Ukraina, Baltia, Tanska, Norja, Gotlanti, Venäjä
47 Mia Koro-KanervaAntti Arjanne
PAAVO MARTTILA 1941€“2022 (IN MEMORIAM)
  
  
47 Tapio TiilikainenPetja Sankari-Tiilikainen
JOHANNES TIILIKAINEN 1928€“2022 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös