YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2023
(Ilmestyi 08.05.2023)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
VIISAUTTA HALLITUSNEUVOTTELIJOILLE
  
  
  Myös maankäyttöön, kiinteistöihin ja liikkumiseen liittyviä asioita tulee pyörimään neuvottelupöydässä.
  Avainsanat: hallitusneuvottelut, liikenneyhteydet, hiilineutraaliustavoite, vetytalous
4 Karolina ItäinenPauliina KrigsholmKirsikka Riekkinen
KANSAINVÄLINEN VERTAILU KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN APUNA
  
  
  Kiinteistöjärjestelmän tietojärjestelmät ovat monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, tulossa elinkaarensa päähän. Tämä osaltaan synnyttää tarvetta kartoittaa, millaisia ominaisuuksia uudistetulta kiinteistöjärjestelmältä tarvitaan ja mihin suuntaan järjestelmää tulisi kehittää.
  Avainsanat: Kiinteistöjärjestelmä, Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus, Aalto-yliopisto, Kiitike-hanke
8 Mauri Asmundela
LUNASTUSKORVAUKSET METSÄMAALLA – VÄÄRÄ VAIKO VÄÄRIN YMMÄRRETTY KORVAUSTASO
  
  
  Metsämaiden lunastuskorvaukset erityisesti voimajohtolinjojen ­käyttöoikeuksia lunastettaessa ovat nousseet kovasti julkisuuteen. Taustalla on lisääntynyt lunastusten määrä: tuulivoimaloita rakennetaan ­tällä hetkellä maahamme ­ennätysmäärin.
  Avainsanat: lunastuskorvaus, lunastustoimitus, voimajohtoalue, Maanmittauslaitos, korvaus, arviointi
11 Susanna Kari
LUONNONTILASSA – RAKENTAMISEN VAIKUTUKSET LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN
  
  
  Luontokadon on arvioitu olevan yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos. Rakennus- ja kiinteistö­­alalla voidaan vaikuttaa paljonkin ­luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.
14 Jouni Kari
STARTUPINA PYSÄYTTÄMÄÄN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KATOAMISTA
  
  
  Reilu pari vuotta sitten luin Helsingin Sanomista tiedon, joka oli pysäyttävä. ”…parisenkymmentä vuotta sitten ­Suomen lintulajeista uhanalaisia oli noin 15 prosenttia. Nyt lintulajeista uhanalaisia on jo kolmannes.” (HS 10.7.2020). Mikä tässä nyt sitten on ongelma?
  Avainsanat: startup, luontokato
18 Jürgen Grönfors
KIRJALLISUUTTA JA KEKSINTÖJÄ (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
19 Ari Laitala
DATANLUKUTAITOA METSÄSTÄMÄSSÄ
  
  
  Mitä datanlukutaito on ja voisiko sen osaamisesta olla jotain hyötyä ­kiinteistöalallakin?
  Avainsanat: datanlukutaito, data, otos, populaatio, datapiste, keskihajonta, keskipoikkeama, luottamusväli
23 KEISARIN UUDET VAATTEET (VETURIMIES)
  
  
  Avainsanat: maanmittaus, historia, jakomaanmittaus, mittanauha, prisma
24 Heikki Lahtinen
KULJETUSJÄRJESTELMÄN VASTUULLISUUS JA MAANKÄYTTÖ
  
  
  Kuljetusjärjestelmän vastuullisuutta tarkastellaan liian suppeasti. Päivittyvä EU-sääntely pitää sisällään riskejä Suomen kannalta, joita olisi syytä tarkastella myös maankäytön näkökulmista.
  Avainsanat: logistiikka, maankäyttö, hct, intermodaalisuus
28 Ari Laitala
KOPPIKONTTORIN UUSI TULEMINEN?
  
  
  Keskustelevan tekoälyn esiinmarssi haastaa monin tavoin perinteisen tietotyön tekemisen tapoja ja keinoja. Kuten aina, työn tekemisen tavat ja muodot ovat sidoksissa tarvittaviin tila- ja ­paikkaratkaisuihin.
  Avainsanat: tekoäly, toimisto, toimitila, koppikonttori, työnkulku, virtuaalitodellisuus, vuorovaikutus, sanelu
30 Pasi LaurilaReino RuotsalainenMauri Väisänen
KOHTI MAAN MASSAKESKIPISTETTÄ
  
  
  Maan muodon ja mittojen määrittäminen on geodesian perustehtävä. Tähän liittyviä tutkimuksia ovat motivoineet tiedonjano, tieteellinen kilpailu sekä talouden ja tekniikan kehittämisen tarpeet.
  Avainsanat: astemittaus, ellipsoidi, geodesia, geoidi, Maan muoto, satelliittipaikannus
34 Ari Laitala
ENNENNÄKEMÄTTÖMIÄ HETKIÄ MAANMITTAUKSEN HISTORIASSA
  
  
  Kuvia generoivat tekoälyt avaavat mahdollisuuden päästää mielikuvitus valloilleen. On kiinnostavaa leikitellä ajatuksella, miltä maapallon historian käännekohdat – tässä tapauksessa maanmittauksen historian – ovat saattaneet näyttää.
  Avainsanat: maanmittaus, historia, teodoliitti, isojako, tekoäly, Midjourney, tekijänoikeus, lohkoketju
38 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
41 Saija ToivonenJyrki Halomo
VALMISTELLUT VEROTUSARVOT PITÄÄ JULKAISTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Maanmittauslaitoksessa ja Tilastokeskuksessa tehty kiinteistöverotuksen uudistamiseen liittyvä laaja ja perusteellinen selvitys on jäämässä pimentoon. Tästä syystä Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry esittää, että kiinteistöverotuksen uudistushankkeen yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan sekä maa-alueiden että rakennusten osalta.
  Avainsanat: kiinteistöverotus, verotusarvo, Maanmittauslaitos, Suomen kiinteistöarviointiyhdistys
42 Matti Holopainen
MILLAINEN ON KUNTIEN MAANKÄYTTÖÄ KOSKEVA OSUUS TULEVASSA HALLITUSOHJELMASSA?
  
  
  Avainsanat: hallitusohjelma, maankäyttö, lainsäädäntö, kiinteistövero
42 Ari Laitala
LUENNOLLA, VIIMEISELLÄ
  
  
  Professori Kauko Viitanen emeritus piti jäähyväisluentonsa Otaniemessä.
  Avainsanat: Kauko Viitanen, kiinteistöarviointi, TKK, Aalto-yliopisto, kiinteistöverotus, auktorisointi, asunto-osakeyhtiö, yhteisomistus

Takaisin Ylös