YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2005
(Ilmestyi 21.09.2005)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

5 Janne Hartman
UKTJ TESTAA KUNTIEN KIINTEISTÖTIIMIEN MUUTOSKYKYÄ
  
  
  Keskustelu UKTJ:n ympärillä keskittyi teknisten toteutusten onnistumiseen ja aikataulujen pitämiseen. Huomattavasti vähemmälle jäi huoli siitä, miten kuntien kiinteistönmuodostuksesta vastaavat henkilöt selviävät UKTJ:n tuomasta muutoksesta työtehtäviin.
  Avainsanat: UKTJkii, UKTJ, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistörekisteri
6 Mikko TallgrenAri Tella
JÄTTIHANKE VALMISTUI YHTEISVOIMIN – UKTJ TEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA
  
  
  Kiinteistötietojärjestelmän uusi kiinteistöosa otettiin käyttöön keväällä 2005. Maanmittauslaitos ja kunnat pitävät yhteistä valtakunnallista kiinteistörekisteriä, joka sisältää nyt myös kiinteistörekisterikartan. Artikkeli kertoo hankkeesta tekijöiden näkökulmasta, kokemuksistaan kirjoittavat Mikko Tallgrenin ja Ari Tellan lisäksi maanmittausinsinöörit Tarja Pykälä ja Timo Räsänen sekä kartoittajat Arja Heyno ja Hannele Ilpala.
  Avainsanat: UKTJkii, UKTJ, KTJ, KTJki, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa, kiinteistörekisteri
12 NOKIALAISET NEUVOT (JARRUMIES)
  
  
14 Riikka Henriksson
PAIKKATIEDON METATIETO – VÄLTTÄMÄTÖN PAHA VAI SUURI MAHDOLLISUUS?
  
  
  Arvioimme päivittäin asioita ja tilanteita eri lähteistä tulevan metatiedon avulla – ilman sitä arjessa toimiminen vaikeutuisi, tai jopa kokonaan estyisi.
  Avainsanat: metatieto, paikkatieto, elinkaari
16 Juho Lumme
KUVAAVIEN SPEKTROMETRIEN KÄYTTÖ KAUKOKARTOITUKSESSA
  
  
  Avainsanat: satelliittitekniikka, kaukokartoitus, hyperspektrikuvaus
18 Pekka Lehtonen
LOVIISA ENSIMMÄISENÄ EUREF-JÄRJESTELMÄÄN
  
  
  Loviisan kaupunki uusii kokonaan pohjakartastonsa ja paikkatietojärjestelmänsä. Samalla se siirtyy ensimmäisenä kuntana Suomessa uuteen EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmään. Loviisan kaupungin geodeetti Yrjä Meltaus Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat: EUREF, EUREF-FIN, Loviisa, paikkatietojärjestelmä, koordinaattijärjestelmä
20 Antero Luhtio
METSÄHALLITUS VALTION KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HOITAJANA
  
  
  Valtio on Suomen suurin kiinteistövarallisuuden omistaja, mitattiinpa varallisuutta sitten hehtaareina, neliöinä, kuutioina tai tase-euroina. Millä periaatteilla valtion liikelaitos hoitaa sille uskottua valtion omaisuutta ja onko valtion maista apua kasvukeskusten tonttipulaan?
  Avainsanat: valtion kiinteistövarallisuus, valtion liikelaitos, luonnonsuojelu, luonnonsuojeluohjelma, rahoitus, kaavoitusperiaatteet, tonttipula
22 Henrik Ungern
KIINTEISTÖTIETO – JULKINEN, SALAINEN VAI HENKILÖTIETO?
  
  
  Avainsanat: kiinteistötieto, kiinteistötietojärjestelmä, KTJ, tietosuoja, yksityisyyden suoja, lainsäädäntö, henkilötieto, salainen tieto, julkinen tieto
26 Pekka Korhonen
TIEHALLINNON MAANHANKINTA JA KIINTEISTÖNPITO
  
  
  Avainsanat: tiehallinto, tiealue, maanhankinta, kiinteistöstrategia, kiinteistönpito
29 Jyrki Puupponen
POLIGONIN JA FUNDIN EKSKURSIO BALTIAAN
  
  
31 Jürgen Grönfors
POWERPOINT - PISTORASIA (PÄÄKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
32 Jaakko Leinonen
SUOMALAISTEN TYÖELÄKEYHTIÖIDEN KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINNASTA - EPÄSUORALLA KIINTEISTÖSIJOITTAMISELLA HAJAUTETAAN RISKIÄ JA PARANNETAAN TUOTTOA
  
  
  Kiinteistösijoittaminen on kiinteistöliiketoiminnan keskeinen osa-alue. Kiinteistösijoittamisen rakenteet ovat muuttumassa. Kiinteistösijoittaminen ja siihen liittyvät palvelut kansainvälistyvät nopeasti ja ne muodostavat maailman nopeimmin kasvavan toimialan.
  Avainsanat: työeläkeyhtiö, sijoittaminen, kiinteistösijoittaminen, epäsuora kiinteistösijoittaminen, vakavaraisuus
34 Lars Brattberg
ABC:N KANSSA ITÄMEREN YMPÄRI
  
  
  Avainsanat: ABC-projekti, Alliance of Baltic Cities, UBC, Union of Baltic Cities, Commission of Urban Planning, kaupunkisuunnittelu, yhteistyö, Baltia, pohjoismaat
36 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
38 Pekka Raitanen
MITÄPÄ JOS MAANMITTAUSLAITOSTA KÄYTÄISIIN YKSITYISTÄMÄÄN (VIERASKYNÄ)
  
  
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, yksityistämien, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen
40 Markku Villikka
NOPEUTETAAN KAAVOITUSTA (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: kaavoitus, asuntomarkkinat
42 Kauko Viitanen
SUOMEN KIINTEISTÖARVIOINTIYHDISTYS EDISTÄÄ ARVIOINTITOIMINTAA (MAANMITTAUSALAN SEURAT ESITTÄYTYVÄT)
  
  
  Avainsanat: SKAY, Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys, kiinteistöarviointi, järjestötoiminta, järjestö
44 Tuomo Heinonen
LUVATTU MAA – OSA 1 (LUVATTU MAA)
  
  
  Artikkelin kirjoittaja seuraa Lähi-idän tilannetta tulevan kahden vuoden aikana paikan päällä ja raportoi siitä Maankäytön lukijoille maanmittarin näkökulmasta. Ensimmäinen osa tästä ”matkapäiväkirjasta” keskittyy alueen historiaan. Historia selittääkin monia nyky-Palestiinan tapahtumia.
  Avainsanat: Palestiina, Israel, siirtokunta, Gaza, Lähi-itä
58 Pentti Kallio
TOPOGRAFIT MUISTELEVAT
  
  
  Uutinen Maanmittaushallituksen topografit ry:n haastatteluaineiston luovuttamisesta Maanmittauslaitokselle, sekä Seppo Vepsäläisen muistelmateoksen "Topografin muisteluksia" esittelyä.
60 Yrjö Pulkkinen
JUSSI JÄPPISEN VÄITÖSKIRJA KUVITTAA KOMEASTI JYVÄSKYLÄN MAANKÄYTÖN LAINALAISUUDET
  
  
  Jussi Jäppisen väitöskirjan "Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin? Jyävskylän ruutuasemakaavan vaiheet 1800-luvulta 2000-luvulle" esittely.
  Avainsanat: ruutuasemakaava, Jyväskylä
62 Kari RantalainenRaimo Tuomala
VESA LEHTONEN (IN MEMORIAM)
  
  
62 Tuomas Frösen
MIKKO KUOPPALA (IN MEMORIAM)
  
  
64 Aarne Kärkkäinen
VAHINGOSSA DIPLOMITYÖ ULOS
  
  
64 Vesa Walamies
AUTONSA KULLAKIN
  
  
67 Väinö Ylikangas
UUSIMUOTOINEN UUSJAKO? (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
68 Risto Peltola
RAKENNUSTEN ARVIOINNIN VAIKEUDESTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Risto Peltolan kommentti Sampo Hatusen kirjoitukseen Maankäytön nrossa 2/2005.
69 Matti Varuskivi
VIITTAUS HYVÄN YSTÄVÄNI YRJÖ TEERIAHON ARTIKKELIIN (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Matti Varuskiven kommentti Yrjö Teeriahon omaa kirjaansa esittelevään artikkeliin Maankäytön nurossa 2/2005.
69 Yrjö Teeriaho
YKI VASTAA MATILLE (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Yrjö Teeriahon vastaus Matti Varuskivelle.

Takaisin Ylös