YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2006
(Ilmestyi 21.09.2006)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 200 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
ISOJA ASIOITA
  
  
  Sipoossa alueliitoshankkeesta syntynyt näytelmä osoittaa, että tonttimaata löytyisi riittävästi, jos vastuullista päätöksentekoa kunnissa esiintyisi.
6 Pekka Lehtonen
GEODEETTINEN LAITOS VAALII KANSALLISTA TARKKUUTTA
  
  
  Geodeettinen laitos huolehtii valtakunnallisesta paikanmääritysinfrasta. Geodeettinen laitos sai MIL:n tunnustuspalkinnon tänä vuonna. Mutta mitä Geodeettinen laitos oikein tekee? Geodeettisen laitoksen ylijohtaja Risto Kuittinen ja Geodesian ja geodynamiikan osaston johtaja Markku Poutanen Pekka Lehtosen haastattelussa. Artikkeli sisältää myös kaksi laitoksen tutkijoiden laatimaa pienoisartikkelia Geodeettisen laitoksen tehtävistä.
  Avainsanat: Geodeettinen laitos, geodesia, kalibrointi, mittaustarkkuus, metrologia, geoinformatiikka, kaukokartoitus, paikkatieto
13 Mairolt Kakko
MAAUUDISTUKSESTA UUDELLEEN ITSENäISTYNEESSä VIROSSA
  
  
  Lyhyt katsaus historiaan ja tapahtuneen arviointi maanmittausinsinöörin näkemyksenä.
  Avainsanat: Viro, maauudistus
18 Karin Kollo
MAANKäYTTöVIRANOMAISEN NäKEMYS VIRON MAAUUDISTUKSESTA
  
  
  Avainsanat: Viro, maauudistus
19 Risto Ilves
ENSIMMäISEN SUKUPOLVEN DIGITAALISET ILMAKUVAKAMERAT TESTISSä
  
  
  Maanmittauslaitos on testannut suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat. Testattavana ovat olleet Vexcel UltracamD, Z/I Imaging DMC ja Leica ADS40. Kuvien tieteellisistä analyyseistä on vastannut Geodeettinen laitos.
  Avainsanat: Digitaalinen ilmakuvakamera, testilento, DMC, UltraCam, ADS40, geodesia, Geodeettinen laitos, paikkatieto,
23 Eero Katina
RANTA-ASEMAKAAVA KAAVANLAATIJAN KANNALTA
  
  
  ”Joka niemeen notkoon ja saarelmaan.” Maanomistaja saattaa haluta rannalleen mahdollisimman suuren määrän lomatontteja, mutta voi yllättyä siitä, että toiveet eivät toteudu.
  Avainsanat: ranta-asemakaava, kaavanlaatija, kaavoitusprosessi
26 Pirjo Uusi-Uola
RANTA-ASEMAKAAVOITUS TUTUKSI
  
  
  Rannat ovat ympäristönä merkittäviä ja lainsäädäntömme asettaa monia vaatimuksia erityisesti rantojen suunnittelulle. Periaatteessa rannalle ei voi rakentaa ilman kaavaa. Monet kokevat kaavoituksen mutkikkaaksi ja vaikeaksi asiaksi. Rantojen kaavoituksen periaatteita pyritään avaamaan erilaisilla oppailla.
  Avainsanat: ranta-asemakaava, rantojen kaavoitus, kaavoituksen vaiheet
28 Jürgen Grönfors
UUDET LUUDAT LAKAISEVAT (PääKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
30 Ritva Laine
VOIKO MAANKäYTTö- JA RAKENNUSLAKIA MUUTTAMALLA VAIKUTTAA TONTTITUOTANNON MääRääN JA ASUNTOJEN HINTOIHIN?
  
  
  Maapolitiikan onnistunut hoitaminen nousi keskeisesti esiin Tarastin työryhmässä, joka etsi keinoja tonttitarjonnan lisäämiseen. Samalla tehtiin uusia avauksia kuntien kaavoituksen sujuvuuden lisäämiseksi.
  Avainsanat: kaavoitus, maapolitiikka, maankäyttö- ja rakennuslaki
32 Markku Villikka
MUURIN SUOJASSA (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: maapolitiikka, kuntayhteistyö, yhdyskuntasuunnittelu
34 Paavo Häikiö
ERääN ETUOSTOASIAN VIRHETILANNE
  
  
35 Vesa Walamies
TAKSA-AJASTA NYKYISYYTEEN
  
  
  Taksa-ajan päättymisen jälkeen valtiollinen maanmittaustoiminta on suuresti muuttunut. Säädökset ovat uudistuneet, menettely on teknistynyt ja eri sektoreiden välinen yhteistyö on oleellisesti lisääntynyt. Työn keskeinen elementti on kuitenkin yhä kiinteistöjärjestelmän selkeydestä ja luotettavuudesta huolehtiminen.
  Avainsanat: kiinteistönmuodostus, toimitus, toimitusmenettely
38 Markku Villikka
FIG:N JA UN-HABITATIN YHTEISTYö TEHOSTUU (FIG-UUTISIA)
  
  
  World Urban Forum kokosi noin 10 000 osanottajaa yli sadasta maasta 18.–23. kesäkuuta 2006 Kanadan Vancouveriin. Forum oli järjestyksessä jo kolmas ja samalla 30-vuotisjuhlakokous Vancouverissa vuonna 1976 pidetylle YK:n ensimmäiselle Habitat- konferenssille. WUF III oli suuri yleisömenestys ja osoittautui menestykseksi myös FIG:n ja UN-Habitatin yhteistyölle, joka on saamassa uusia ulottuvuuksia. Poliittiset tulokset ja vaikutukset kaupungistumisen ongelmien ratkaisuun jäivät sen sijaan vaatimattomammiksi.
  Avainsanat: FIG, UN-Habitat, World Urban Forum
40 Tuomo Heinonen
LUVATTU MAA
  
  
  Maankäytön numeroissa 3–4/2005 ja 1/2006 ilmestyneen ”matkapäiväkirjan” aikaisemmissa osissa on käsitelty Palestiinan alueen historiaa, asutuksen kehitystä ja Israelin miehityksestä seuranneita maankäytön ongelmia. Tässä juttusarjan neljännessä osassa siirrytään toistaiseksi sivummalle ammatillisista teemoista ja kuvataan palestiinalaisten arkea vuoden 2006 poliittisessa ja taloudellisessa kaaoksessa.
  Avainsanat: Palestiina, maankäyttö
42 Matti Holopainen
KUNTARAKENNEUUDISTUKSESTA €“ MUUTTUVATKO KUNTIEN MAANKäYTöN VALINNAT TAI TOIMINTATAVAT?
  
  
  Pystymmekö käytännössä uudistamaan kuntien toimintaa ja rakenteita siten, että syntyy todellisia kustannussäästöjä palvelujen laadusta tinkimättä? Vastaavatko asuinalueille tarjottavat lähipalvelut, ala-asteet ja päiväkodit, aidosti asukkaiden jokapäiväisen elämän tarpeita siten, että työssäkäynti on mahdollista?
44 Paula Ahonen-Rainio
KARTAT MUUTTUVAT TEKNIIKAN MUKANA €“ VAI MUUTTUVATKO?
  
  
  Autot matavat hitaasti ruuhkaisella kadulla. Värit vaihtuvat illan pimetessä. Ravintola toisensa jälkeen avaa ovensa. – Ei pelkkää kaupunkitunnelmaa vaan nykyaikaisen kartan välittämää reaaliaikaista tietoa.
  Avainsanat: kartta, mobiilikartta, digitaalinen kartta, mobiili teknologia, ubiikki tietoyhteiskunta, kontekstisidonnainen, adaptoituva kartta, mukautuva kartta
48 Veikko O. Hyvönen
KIINTEISTöTOIMITUKSEN YKSITYISTäMISESTä
  
  
  Valmisteltavana oleva EU:n palveludirektiivi antaa aihetta kysyä, onko unioni kokonaisuutena lähestymässä toimitustuotannon yhtenäistämistä ja yksityistämistä toimilupajärjestelmän puitteissa vapaan ammatin harjoittajan toimialaan.
  Avainsanat: Kiinteistötoimitus, kiinteistönmuodostus, maanmittaustoimitus, yksityistäminen
55 MAANMITTARIT JA BUSINESS (JARRUMIES)
  
  
58 POHJOISMAINEN YHTEISTYöKOKOUS NORJASSA
  
  
  Avainsanat: pohjoismainen, Pohjoismaat, yhteistyökokous, Norja
64 Pekka Lehtonen
HISTORIALLINEN KURSSIJULKAISU €“ TEKNILLISEN KORKEAKOULUN MAANMITTARIKURSSI -53
  
  
  Osmo Ahokkaan kurssijulkaisu esittelyssä
  Avainsanat: opiskelu, Maanmittarikurssi -53, TKK
70 Antti Kuparinen
MIELIPITEITä OSITTAMISRAJOITUKSISTA
  
  
74 Erkki Veriö
ANTERO SARASTO (IN MEMORIAM)
  
  
  Avainsanat: muistokirjoitus
74 Tuomas Frösen
TAUNO KALLIO (IN MEMORIAM)
  
  
75 Pasi LaurilaAune Rummukainen
PAULA PIETILä (IN MEMORIAM)
  
  
75 Kaarlo Koivisto
PERTTI LEHMUSKOSKI (IN MEMORIAM)
  
  
76 Markku Harju
PAULI LAURILA (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös